Senátorka Němcová: Zneklidňuje mě několik věcí

19.11.2020 13:21

Projev na 2. schůzi Senátu 19. listopadu 2020 k návrhu usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize

Senátorka Němcová: Zneklidňuje mě několik věcí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Miroslava Němcová
reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

omlouvám se za tohle upřesnění si jenom formálního postupu, bylo to z důvodu, abych opravdu dodržela to jednání ve formátu, v jakém se předpokládá.

Na úvod bych chtěla říci tolik, děkuji vám za to, že jste svým hlasováním zařadili tento bod na program našeho dnešního jednání. Myslím, že to je výrazem toho, že si všichni jako senátoři uvědomujeme, že aktuální situace, k níž došlo v Radě ČT, si vyžaduje toho, abychom se touto situací zabývali, řekli k ní své stanovisko, případně tedy přijali usnesení, na kterém se shodneme. Dodala bych, že včera se sešla k tomuto bodu Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, také se sešel zkráceně školský výbor, omlouvám se za to zkrácení, ale projednávali tento materiál také a dospěli k identickým usnesením.

Dovolte mi, abych vás seznámila s průběhem toho jednání, tedy ranního jednání Stálé komise pro sdělovací prostředky. Děkuji nejprve panu senátoru Václavu Chaloupkovi, že na toto jednání přizval také právní experty, protože to nám usnadnilo se zorientovat v některých aspektech těch událostí, o nichž jsme se bavili. Pro zkrácení řeknu, že hlavním spouštěčem nebo hlavním momentem, hlavním důvodem bylo to, že 11. listopadu tohoto roku zasedla Rada ČT a během svého jednání odvolala dozorčí komisi. Dozorčí komise je pomocný orgán rady, který ona si sama volí. Pak existují zákonné důvody, podle nichž může tento orgán odvolat. Ústředním bodem jednání tehdejšího zasedání Rady ČT toho 11. listopadu byl problém, který se týkal ostravského televizního studia. Kdybych to měla říct hodně zjednodušeně, řeknu, v Ostravě stojí dům, který vlastní ČT, a pod ním jsou pozemky, které nevlastní ČT. Ty pozemky vlastnili soukromí vlastníci, nabídli je k odkupu, byla stanovena odhadní cena milion korun, ale vlastníci požadovali 1,5 milionu. Dodám, že celkový rozpočet ČT, roční rozpočet, se pohybuje plus minus 7 miliard korun. To uvádím jenom proto, abyste si mohli porovnat onu sumu výdajů za případný odkup pozemku. A určitě nemusím zdůvodňovat, jak je strategicky důležité vlastnit pozemky pod vlastní budovou. Tam bohužel hrozilo to, že ten termín, do kdy bude možné ty pozemky odkoupit, se nestihne, protože ten uplynul de facto včera a 11. listopadu Rada ČT nebo lépe řečeno větší část jejích členů, většina této rady odmítla tento odkup, čímž by způsobila opravdu velký problém v provozování ostravského studia. Měla všechny informace k tomu, aby věděla, že tento postup znepříjemní nejenom situaci vedení, managementu ČT, ale celkově ohrozí vysílání z ostravského studia. Ty informace, měla informace o tom, že hrozí termín uplynutí možnosti odkupu, měla také. Přesto se část členů rady sešla na takovém neveřejném jednání, kde se dohodla, bez vědomí ostatních členů rady, na tom, že se pokusí dozorčí komisi odvolat. Já bych tady v tuto chvíli ráda odcitovala možnosti, jak lze dozorčí komisi odvolat. Raději to přečtu, abych nezpůsobila nějaký omyl.

„Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí podle zákona přiměřeně § 6 odstavec 1 a 2 zákona o České televizi: Člena dozorčí komise lze odvolat jen

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce,

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce.“

Nic takového Rada ČT členům nevytkla a byli odvoláni. Dalším problémem, který je, že byli odvoláni jako celek, jako celá komise, pětičlenný útvar, přičemž opět zákon stanoví, že pokud se tak má stát, odvolání má být řádně zdůvodněno a mají být odvoláváni podle jednotlivých členů. Toto jsme probírali včera s právními experty na Stálé komisi pro sdělovací prostředky. Bylo nám potvrzeno, že jejich názorem je, že to byl protiprávní postup ze strany Rady ČT, která takto rozhodla.

Jenom pro takové dokreslení, pro ilustraci toho, z mého pohledu, subjektivního pohledu, nekompetentního jednání těch členů rady, kteří 11. listopadu odmítli koupit onen pozemek, dodám, že včera se rada sešla znovu, týden uplynul mezi odmítnutím a včera, ten pozemek byl koupen. Čímž říkám, že je to dobře, protože byl zachráněn ten strategický budoucí vývoj normálního vysílání ČT z Ostravy, ale svědčí to o nekompetenci členů Rady ČT, kteří s vědomím všech informací a všech rizik rozhodnou jeden týden ne a druhý týden ano. Velmi mě to mrzí, chci z tohoto místa poděkovat těm členům rady, kteří neztratili hlavu, chovali se věcně a racionálně.

Protože nemám ráda, když se všichni hodí do jednoho pytle a řekne se zjednodušeně: Rada ČT udělala nebo neudělala. Byli tam takoví, kteří to neudělali, a byli tam takoví, kteří to udělali. Takže těm, kteří se nepřipojili k odvolávání z pochybných nebo bez zdůvodnění a podle našeho názoru protiprávně, chci poděkovat.

Je ještě třeba dodat, že mě zneklidňuje několik věcí. Proto si myslím, že je dobře, že tento bod byl zařazen na dnešní jednání. Kdo sleduje výstupy Rady ČT, minimálně od jara letošního roku, kdy byla dovolena část nových členů, ty volí Poslanecká sněmovna, objevily se nápady, které si myslím, že v normální demokratické společnosti přehlíženy být nemají. Tím mám na mysli např. návrh jednoho z členů, pana Matochy, možná se k němu připojili i další z Rady ČT, o tom, že by měly být vedeny nějaké seznamy redaktorů či komentátorů, moderátorů ČT, na které chodí nejvíce stížností, takový black list, nebo já nevím, jak to mám nazvat. Když někdo začne vytvářet na někoho seznamy, začne se mi dělat špatně. Vím, že je to celé z gruntu špatně. To je z mého pohledu jeden varovný signál, celkové počínání té rady bych spíše, poslouchám si ty některé audiovizuální, mám přístup k tomu si poslechnout jednání Rady ČT, tak mám dojem, že je to spíše namířeno směrem destruktivním než nějakou konstruktivní snahou o to hlídat jak rozpočet ČT, tedy hospodaření, tak také objektivitu a vyváženost jejího vysílání, což je jeden ze základních předpokladů fungování veřejnoprávního média.

Anketa

Kdo byl lepší ministr zdravotnictví?

hlasovalo: 12022 lidí

Obávám se, že to nejde dobrým směrem. Tyto výtky jsem měla jako tehdejší poslankyně, když jsem byla členkou volebního výboru, volební výbor pořádal veřejná slyšení, na nichž, myslím, že se jich tehdy i pan senátor Smoljak zúčastňoval, teď nechci upřít, byli tam určitě ještě další, tak se omlouvám těm, které nejmenuji. Ale na těchto veřejných slyšeních se představovali uchazeči o funkci jak v Radě ČT, Českého rozhlasu, těch uchazečů na místa v ČT, na šest míst bylo, myslím, 82, jestli se nepletu. Samozřejmě, že každý z nás, členů volebního výboru, tehdy má svá subjektivní kritéria, svá hodnocení, podle nichž si dělá poznámky a potom doporučuje členům volebního výboru nebo členům své politické strany, členům svého klubu poslaneckého ten konkrétní výběr. Musím přiznat, že jsem prohrála, že ten můj výběr neuspěl, to se stává. Není na tom nic nenormálního, v žádném případě bych to neoznačila za něco nedemokratického. Prostě někdo se svou představou prohraje, je přehlasován. Ale domnívám se, že ten dosavadní vývoj v ČT nejde správným směrem, myslím si, že můžeme mluvit i o ohrožení kvalitního nezávislého, svobodného plnění úkolů veřejnoprávního média.

 

Mou obavou je, zda už během toho tlaku, který každý z nás, když si to umíme představit, že se na nás zesiluje tlak, tak nějak korigujeme své jednání. Někdo z nás se začne bát, někdo začne být opatrnější, někdo si řekne, teď to nebudu dělat, protože by mi to asi přitížilo. Jinými slovy, obávám se takové autocenzury, která může nastat a která rozhodně není žádoucí. Vyšší stupeň a horší a nebezpečnější stupeň už je potom takový stupeň, který bychom nazvali cenzurou, kdy už to není jenom taková ta vnitřní obava a vnitřní nějaké sebeomezení, ale že už je to potom nějaký systémový krok, který jde proti svobodě slova a proti demokratickému fungování, nejenom veřejnoprávního média, ale společnosti jako celku.

Tolik asi já ze své strany bych potřebovala říct na úvod, abych vám zdůvodnila, proč si myslím, že je zapotřebí se dnes tímto bodem zabývat. Chtěla bych poděkovat za vstřícnost vedení Senátu, který vyslyšel ty výzvy jednotlivých senátorů, senátorek a umožnil projednání na dnešní schůzi. Myslím, že je to takové gesto, které si poděkování zaslouží.

Jinak bych vás ještě měla seznámit s tím, že jsem zpravodajkou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, která, jak už jsem řekla, tento bod včera ráno projednala, přijala usnesení. Teď se, prosím, zeptám, jestli je ta správná chvíle, kdy mám usnesení přečíst?

(Předseda Senátu Miloš Vystrčil: Bude předčítat zpravodaj, což bude pan senátor Drahoš.)

Výborně, děkuji, tak tolik mé slovo na úvod. Děkuji všem, kteří spolupracovali a pomohli vytvořit usnesení, kteří se touto věcí zabývali. Věřím, že to, že se Senát dnes touto otázkou zabývá, vysílá signál pro veřejnost a pro všechny zúčastněné, že nám není lhostejné to, jak budou fungovat svobodná média ve svobodné společnosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Láska: Nelze dopustit, aby podnikatelům hrozila pokuta za porušení nejasných pravidel

22:02 Senátor Láska: Nelze dopustit, aby podnikatelům hrozila pokuta za porušení nejasných pravidel

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny 19. ledna 2021 ke krizovému zákonu