Stanjura (ODS): 27 miliard za 800 milionů

12.02.2020 17:56

Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2020, návrh na změnu zákona, daňový řád.

Stanjura (ODS): 27 miliard za 800 milionů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zbyněk Stanjura
reklama

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, paní ministryně, kolegyně, kolegové, formálně, abych nezapomněl, navrhuji, abychom opakovali druhé čtení. Hlavní důvod není politický spor o jednotlivé pozměňovací návrhy, k tomu se vrátím ve druhé části, ale to, že podle našeho názoru a např. i podle názoru Komory daňových poradců ten návrh, který nachystalo Ministerstvo financí a podala paní předsedkyně Vostrá, neodpovídá nálezu Ústavního soudu. My jsme to opravdu poměrně podrobně debatovali na rozpočtovém výboru, nicméně paní ministryně mě požádala, abych byl konkrétní, v čem to neodpovídá podle našeho názoru rozhodnutí Ústavního soudu. (Řečník se odmlčel, v sále je hluk. Předsedající: Tak...) Já vím, potom přes mikrofon poprosím, děkuji. A paní ministryně to zná, nicméně pro vás pro všechny zopakuji tři klíčové články z rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část stávajícího platného daňového řádu, který se týkal tzv. daňových formulářů. A byly to body 39, 40, 41. Já vám je nejdřív ocituji a pak vám popíšu, jaka se podle mého názoru chybně s tím vypořádalo Ministerstvo financí a jak jednoduše by se s tím mohlo Ministerstvo financí vypořádat, já bych řekl za podpory celé Poslanecké sněmovny, protože to není tak politicky vyhrocené.

"Ústavní soud má za to, že vůči institutu předepsaného tiskopisu nelze z hlediska ústavnosti nic namítat. Jestliže však je vyplnění tiskopisu ukládáno jako povinnost, je třeba, aby jeho obsah - aby jeho obsah, opakuji - byl stanoven právním předpisem. V případě tiskopisu, jehož forma (nesrozumitelné) ani zákonem, ani podzákonným právním předpisem, abstraktní kontrola ústavnosti ukládaných povinností možná není." To znamená, když to přeložím, Ústavní soud říká: pokud má být daňový formulář, musí být formulován zákonným předpisem, aby případně Ústavní soud mohl zkontrolovat jeho ústavnost. Pokud tam není, tak Ústavní soud vlastně není schopen zkontrolovat ústavnost takového postupu finanční správy.

Dále Ústavní soud pokračuje: "V návaznosti na východiska uvedená v nálezech spisové značky pléna Ústavního soudu 2410 a spisové značky pléna Ústavního soudu 3215, pak Ústavní soud dospěl k závěru, že napadené ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu porušuje právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů podle čl. 10 odst. 3 Listiny." Tady v zásadě v tomto odstavci Ústavní soud ukázal, proč to minulé znění daňového řádu v odstavci 72 - nebo v čem porušovalo ústavnost. A není to triviální věc. Bylo porušeno ústavní právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Tak si představme, kdyby někdo jiný tohle dělal, jaké by to mělo dalekosáhlé důsledky. Proto byl ten paragraf v daňovém řádu zrušen.

A bod 41, který doplňuje ty dva předchozí body: "Ústavnímu soudu tudíž nezbylo než konstatovat, že napadené ustanovení nesplňuje podmínky stanovené ústavním pořádkem pro uložení povinnosti daňovému subjektu sdělovat v přihlášce k daňové registraci, resp. v oznámení o změně registračních údajů a v řádném nebo dodatečném daňovém tvrzení údaje nezbytné pro správu daní. To nevylučuje případné zákonné zmocnění Ministerstva financí." Z těchto tří odstavců je zřejmé, že Ústavní soud požaduje, aby na základě zákonného zmocnění stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou obsah daňového formuláře. Bohužel, a paní ministryně mi na to neodpověděla na rozpočtovém výboru, kdyby toto jednoduché ustanovení přenesli úředníci Ministerstva financí do toho pozměňovacího návrhu, tak si myslím, že tento pozměňovací návrh získá podporu vlastně všech přítomných poslanců, protože ono by to mohlo být velmi jednoduché. Ministerstvo financí - omlouvám se. Paní předsedkyně Vostrá navrhuje, aby v § 72 odst. 4 - má tuto textaci: "Ministerstvo financí stanoví v potřebném rozsahu pro jednotlivé druhy daní vyhláškou podrobnosti údajů a náležitostí, které lze požadovat ve formulovaném podání, popř. její uspořádání nebo vzor formulářového podání."

Já vůbec nechápu, proč se vzpírá Ministerstvo financí rozhodnutí Ústavního soudu, protože ten odstavec mohl být velmi jednoduchý a nekonfliktní a mohl znít např. takto: Ministerstvo financí je zmocněno vyhláškou vydat formulářové podání. Takhle jednoduché to mohlo být, ne pouze podrobností údajů a náležitostí. Ve veřejném prostoru - a bylo to díky panu poslanci Ferjenčíkovi, je třeba vždycky připomenout toho, kdo si toho všiml - se debatuje formulářové podání pro tzv. papírové EET, resp. pro ty, kteří budou používat v EET zvláštní režim, které mělo 540 kolonek pro jeden kvartál. Všiml jsem si, že už je to staženo z webu finanční správy. Ale kdyby to bylo vyhláškou Ministerstva financí, tak se to za prvé dostane do toho veřejného prostoru dřív a každý by se mohl bránit a mohl by Ústavní soud prozkoumat ústavnost. Kdybych použil slova Andreje Babiše, kterými komentoval ty pravdivé tabulky, které ukazovaly DPH na pivo, tak slovy Andreje Babiše to napsal asi nějaký blb nějakou debilní tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl. Myslím, že ta slova Andreje Babiše na ten případ docela sedí a taky ta tabulka byla stažená. Na tomto konkrétním případu vám ukazuji, proč je důležité vyhovět přání Ústavního soudu, aby ti, kteří to tvoří, měli odpovědnost, aby to byl právní předpis, aby se případně ti, kteří tu povinnost mají plnit, mohli bránit u Ústavního soudu. A my jsme přesvědčeni, že formulace - omlouvám se, to musím citovat: "stanoví podrobnosti údajů a náležitostí" neodpovídá tomu, že je to obsah. |můžeme se o to přít, ale podle mě ten spor je úplně zbytečný, malicherný a nevím, proč ho Ministerstvo financí vede.

To je důvod, proč navrhuji opakovat druhé čtení s tím, že by Ministerstvo financí dopracovalo nebo změnilo tento pozměňovací návrh a on by plně odpovídal rozhodnutí Ústavního soudu. Samozřejmě my nevíme, jestli, pokud to bude takhle schváleno tady i v Senátu a bude to podepsáno prezidentem, zda ti, kterých se to týká profesně nebo jejich podnikání, to opět napadnou u Ústavního soudu. Je to pravděpodobné a je zbytečné zatěžovat Ústavní soud další agendou, když to můžeme vyřešit poměrně konformně a nekonfliktně tady. To bylo zdůvodnění toho procedurálního návrhu na opakování druhého čtení. A z těch pozměňovacích návrhů - moji kolegové z mého poslaneckého klubu bezesporu představí své pozměňovací návrhy.

Já jsem přemýšlel, co s tím prodloužením lhůty na vrácení DPH. Ani vteřinu jsem neuvěřil tvrzení, že to vlastně ty úředníky nebo paní ministryni překvapilo a že nečekali, že to bude mít 27, ne 24, 27 miliard saldo do veřejných v rozpočtu. Na druhé straně jsem vnímal potřebu finanční správy prodloužit dobu kontroly. Tak jsem připravil kompromisní návrh, tam jsou i návrhy, které úplně vypouštějí toto ustanovení. To znamená, prodloužit tu lhůtu (nesroz.) o 5 dnů, z 30 na 35. To je o 17 %. To přece není málo, o 17 %. Ano, vláda navrhuje o 50 %. A já navrhuji 17 jako kompromis, a za dva roky bychom to mohli vyhodnotit, jestli to stačí, nebo ne a zda dojde k poklesu té zadržované části DPH. Mimochodem je to reakce na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, není to žádná iniciativa a žádné dobro, které by konalo Ministerstvo financí či finanční správa, pouze se zpožděním, zbytečně velkým zpožděním reagují na judikaturu Nejvyššího správního soudu.

Když se podíváte na nesouhlasné stanovisko Ministerstva financí, za zaprvé, přiznám, že to neruším, ale kouzlo těch pět dnů spočívá v tom, že by to nebylo těch 27 miliard, že by to mělo nulový fiskální dopad pro státní rozpočet. Ano, podnikatelé by to, jak říká paní ministryni opozice, a má pravdu, my to tak říkáme, podnikatelé by těchto 27 miliard -nepůjčili na 15 dnů bez úročení, ale na 5, na třetinu toho, co chce vláda. To je kompromis. To není čistá negace. Přitom ta čistá negace je samozřejmě nejsprávnější řešení, ale pochopil jsem, že vládní většina to není, takže jsem se snažil vyjít vstříc, ale ani tento kompromisní návrh Ministerstvo financí a paní ministryně není ochotna... Takže jednoduchá zpráva pro naše drahé daňové poplatníky: Paní ministryně se rozhodla, pravděpodobně za podpory vládní většiny ve Sněmovně, to znamená poslanců hnutí ANO, sociálních demokratů a komunistů, půjčit si bezúročně od vás 27 miliard, a za to vám slibuje, že z částky 800 milionů, což je přibližně částka, kterou zadržuje DPH, zase to není žádná dobrá vůle finanční správy, ale reakce na zpackané zadržovací příkazy a prohrané soudní spory, ale dobře, že přichází, pozdě, ale přece, takže je to dobře. A musím říct, že ta největší zvěrstva v oblasti zdržovacích příkazů se děla za bývalého generálního ředitele finanční správy a za bývalých ministrů financí. To je třeba spravedlivě říct. A je dobře, že tam není.

Ale já jsem se ptal řečnicky už paní ministryně na rozpočtovém výboru, a tu otázku položím i vám, a zkuste si každý odpovědět. Z 800 milionů zlepšenou kontrolou se bude zdražovat méně, slibuje finanční správa. I kdyby to byla nula, což je nesmysl, nikdy to nebude nula, ale i kdyby to byla nula, tak to je výborný obchod. Já vám ušetřím 800 milionů a vy mi na to dejte 27 miliard. Tak si každý z vás odpovězte, kdo by obchod udělal, kdybyste měli buď dostat 800 milionů, nebo zaplatit 27 miliard. Chtěl bych vidět toho, kdo by... A klidně tam škrtněte nuly. Nemusíme tam mít ty miliardy, to si těžko člověk představuje, že by zaplatil dvacet - někteří si to umí představit, ale někteří ne. Takže tam klidně škrtneme tři nuly, šest nul, ten poměr je pořád stejný. Takhle nevýhodný obchod prostě nikdo z vás neudělá. Pokud ano, tak ne že nematuroval z matematiky, ale neměl prospěch z matematiky ani na základní škole, pokud takový obchod považuje někdo za výhodný. Přesto to lákadlo těch peněz a toho umělého vylepšení hospodářského výsledku státního rozpočtu je natolik silné, že paní ministryně říká, že to je proklientský návrh zákona, 27 miliard za 800 milionů. Nechci slevu zadarmo, jak říká klasik v jednom známém českém filmu. Tak to je přesně tento případ.

Obecně i ten nový projekt Moje daně, aspoň z toho, co je v důvodové zprávě, je zatím zklamáním. Tolik se to zase nemění, pro pana poslance Ferjenčíka, prostřednictvím pana místopředsedy, pane poslanče Ferjenčíku. Když si to pročtete podrobně a debatujete s těmi, kteří dnes a denně komunikují s finanční správou, tak to není žádný kvalitativní skok. Je to pořád jednosměrná komunikace. Člověk by očekával obousměrnou komunikaci v moderní době. Ano, zrušit jednotné inkasní místo, které mělo platit x let, bylo jednoduché, a teď máme plán, že za - já nevím, už se to chystá 7 let od toho zrušení, tak já nevím, za 10, 12, 15, já nevím, přijdeme k něčemu, co se nebude jmenovat jednotné inkasní místo, ale budou to nové funkcionality skvělého softwarového řešní Moje daně. Já jako daňový poplatník nikdy neříkám moje daně, já říkám státní daně nebo vaše daně. Protože moje daně by byly, kdybych je inkasoval já, ale já je platím, takže ty daně jsou někoho jiného, než toho daňového poplatníka. (Poznámka paní ministryně.) Já vím, že to je zkratka, a CRAB byl zkratka a znám. Pro paní ministryni - odskočím k Národnímu investičnímu plánu, k tomu know how Andreje Babiše. Tak vzal stávající strategický dokument z Ministerstva dopravy, kde jsou skutečně stavby za 6 bilionů, to není žádné know how, který se jmenuje velmi nudně - Sektorová strategie rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2050. Paní ministryně, víte, jakou zkratku vymysleli úředníci? SeStra, to se pamatuje dobře. Takže máme Sestru, to je zkratka Sektorová strategie, to není žádná... (Poznámky ze sálu.) Ano, je to třetí čtení, já bych poprosil pana poslance, aby na mě nekřičel, pokud ho to nudí, ať jde do zákulisí, a to je všechno, odůvodňuji své pozměňující návrhy. Vy jste ten zákon evidentně nečetl, tak aspoň poslouchejte, když to nechcete poslouchat, tak jděte jinam, prostřednictvím pana předsedajícího. Já na vás také nehalekám, když mluvíte, i když s vámi nesouhlasím. Paní ministryně vysvětlovala, já jsem reagovat, takže to je zkratka, Moje daně. Moderní a jednoduché, zejména jednoduché, DPH - jednoduché, 10, 15, 21, točené, netočené, sebou, nesebou, alkoholické, nealkoholické atd., to je jednoduché - to je jak výsměch! Ale budiž. Zkratka je to hezká. Kdyby se to třeba jmenovalo JENI, jednoduché a nízké, to by se mi líbilo, sice by to neznělo jako Moje daně, nebo NIJE, nízké a jednoduché. Jako za nás, paní ministryně, mě fakt nabíjí.

Paní ministryně má pravdu, my jsme zvedli DPH na 3 roky, uzákonili jsme tři roky, na 21 %, a od té doby nás hnutí ANO kritizuje za tento krok. V pořádku, člověk má brát kritiku a unést zodpovědnost za svá politická rozhodnutí. Ale v čem je to pokrytectví? Už sedmým rokem by ten chybný, zločinný, neuvěřitelný krok ODS mohli zrušit. Je to tak? My jsme to dokonce řekli - byla to chyba, přiznali jsme, že to byla chyba, a navrhli jsme to vrátit. Takže my jsme zavedli DPH na 21 % na 3 roky, to je pravda, byla to chyba, přiznávám, paní ministryně financí a její předchůdci, stávající premiér a Ivan Pilný, mají DPH už zavedeno 5 let a nechystají se ani příští rok ho změnit. Takže příští rok to bude 6 ku 3, 2 ku 1, už bude dvakrát lepší v tom zvýšení DPH, než my. My aspoň říkáme, že to byla chyba. A můžeme říct argumenty, které nás k tomu vedly, vás to dneska nemusí zajímat, ale měli jsme vydělat na důchodovou reformu. Tu jste zrušili, DPH jste si ale nechali. A ještě máte tu odvahu, a použil bych i silnější slovo, ale nepoužiji, protože paní ministryně je dáma a má hroznou výhodu, tak to nepoužiji, tak má tu odvahu nás za to kritizovat. Co jste s tím udělala, paní ministryně, s tím hrozným zvýšením DPH? Nic! Navrhla jste snížení toho hrozně vysokého DPH, které prosadila ODS? Nenavrhla. Vy už tři roky navrhujete zrušení superhrubé mzdy, jak se to řekne hezky - jenom slovně. Jenom slovně. My jsme vám nabídli, že vám s tím pomůžeme, my se lišíme v tom, o kolik se ty daně mají snížit. My říkáme na 15, vy říkáte na 19, a vy o 1,1 %, my o 5,1 %. Ale my říkáme - my jsme připraveni podpořit i ten váš návrh. Není to, jak to chceme my, ale snížení daní o 1,1 je lepší, než snížení o nula. A vy pořád tady s tím nejste. Máte na to hlasy. My říkáme, že až budeme vládnout my, tak to snížíme o těch 5. Vy říkáte, že ne, my to respektujeme. Neříkáme - buď bude po našem, nebo nic.

Ale vy tak vždycky přijdete, hezky se usmějete. Říkám - já budu prosazovat to zrušení superhrubé mzdy. Máte na to hlasy. Napište to, ono to je napsané, přineste to sem a máme to ne do roka, ale do šesti měsíců to máme schváleno a od 1. ledna 2021 může být zrušena superhrubá mzda. Pan vicepremiér, nepřítomný, Jan Hamáček dokonce řekl, že to byl zločin. Já jsem nepochopil, v čem může být zločin. Ano, možná jsme mohli více říkat, v té době já jsem tady nebyl, ale to nevadí, mohli jsme říkat, že to je 15 ze superhrubé mzdy a že to odpovídá 20,1 daně z hrubé mzdy. To je pravda. To je o interpretaci a obě čísla jsou správná, 20,1 z hrubé nebo (nesroz.), ale co je na tom zločinného, jestli máte daň 20, 22, 18, o tom je politický střet, zejména jak vysoké mají být přímé daně. Tak nechápu.

Navíc sociální demokraté už za svého posledního premiéra, já bych chtěl říct, historicky posledního premiéra, myslím, že se nepletu, taky to měli ve svém vládním programu za Bohuslava Sobotky. Takže slovy Jana Hamáčka, on byl v té době významný člen sociální demokracie, předseda Poslanecké sněmovny, zločin si vláda Bohuslava Sobotky dala do svého programového prohlášení. Stejně tak jako první vláda Andreje Babiše, stejně jak druhá vláda Andreje Babiše. Tak když nás za to kritizujete, a my tu kritiku přijímáme a uznáváme a nepřeme se s vámi, tak to pojďme společně změnit. Klidně v těch parametrech, které navrhnete vy, paní ministryně. Ta nabídka prostě platí. Možná se to socialistům nebude líbit, ale jedná se zhruba o 20 miliard, ať se držím čísel Ministerstva financí. Dobře, 24. 24 miliard je v letošním rozpočtu necelých 1,5 % výdajů.

Každý z vás, který máte na starosti rodinný rozpočet, firemní, rozpočet nějaké organizace neziskové, ziskové, malé, velké firmy, tak musíte potvrdit, že najít úsporu 1,5 % není mimořádně náročný úkol. To ani úspora 10, 20, 30 %. Takže najít úspory na to lze docela jednoduše. Já jsem dneska říkal vašemu kolegovi v nějakém televizním duelu, že vám to najdu do konce týdne, když budete chtít, protože to fakt není 20 % státního rozpočtu. To je jiný problém.

Takže bychom to shrnuli. To zlepšení není tak velké, i když je, to jsem přiznal i na plénu i na rozpočtovém výboru, zejména v té elektronizaci, nechci říct digitalizaci, to je něco jiného, ale v elektronizaci. Bohužel jsou tam minimálně tři faktory, které jsou proti daňovým poplatníkům, a to je snížení úroků a náhrad, které platí stát při nezákonném postupu státní správy, to je třeba zdůraznit, při nezákonném postupu, nevím, proč by stát neměl platit jak mourovatý, když postupuje nezákonně. Za druhé, těch 15 dnů ta půjčka 27 miliard a za třetí je zrušení té toleranční doby pro podání přiznání.

Jenom si vzpomínám, jak jsme marně podporovali návrh, aby se o měsíc posunulo daňové přiznání u těch, kteří (nesroz.) elektronicky, kolik bylo připomínek a nesouhlasných stanovisek z Ministerstva financí. Čas ukázal, kdo má pravdu. A musím ocenit, že je dobře, že jste to opsali z jiných zdrojů a že jste to dali mnohdy, ale zbytečně ztrácíme čas a můžeme to udělat rovnou. Takže jsem přesvědčený, že - neříkám, že všechny, ale - některé z těch dnes zamítnutých pozměňovacích návrhů se bezesporu objeví (v?) některé z příštích vládních novel, ne opozičních. Děkuji za pozornost. (Potlesk v sále.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Výborný (KDU-ČSL): Veřejnost nezajímá, jestli to bude podle pandemického nebo krizového zákona

20:35 Výborný (KDU-ČSL): Veřejnost nezajímá, jestli to bude podle pandemického nebo krizového zákona

Projev na 88. schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. února 2021 k informacím vlády o pandemické situaci …