Votava (ČSSD): Hospodářský růst je priorita všech priorit

13. 6. 2014 11:45

Řeč na 10. schůzi PS PČR dne 13. 6. 2014 k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013.

Votava (ČSSD): Hospodářský růst je priorita všech priorit
Foto: Václav Votava
Popisek: Poslanec za ČSSD Václav Votava
reklama

Děkuji za slovo.

Vážený pane předsedo, ve stručnosti bych také řekl pár slov ještě mimo svoji zpravodajskou zprávu. Já si uvědomuji, že v podstatě tady uzavíráme účet tak nějak bez hostinského, jak bych řekl, protože dnes ve vládních lavicích po předčasných volbách sedí naprosto jiná politická reprezentace, která rozpočet na rok 2013 nepřipravovala, která s ním nepracovala, a tedy za výsledek hospodaření státu také nenese odpovědnost. Samozřejmě že jsou zde bývalí členové vlády, kteří se na tom podíleli a jsou dnes poslanci. To určitě.

Podle mého názoru jsou výsledky hospodaření rozpočtu za rok 2013 na první pohled, a to podle skutečně dosažené výše deficitu státního rozpočtu, možná chvályhodné, alespoň si tak někteří činí zásluhy, bijí se v prsa, já bych ale řekl kdyby. Ve skutečnosti tomu tak určitě i přes deficit, který se snížil, jistě není. Oproti plánovanému deficitu státního rozpočtu ve výši 100 mld. korun se deficit státního rozpočtu snížil o téměř 19 mld. korun na 81 mld. korun, ale více než dvě třetiny z této úspory však tvořily investice. Tato neplánovaná, avšak o to reálnější restrikce, se samozřejmě nemohla neodrazit v ekonomickém výkonu. Hrubý domácí produkt zopakoval meziroční reálný pokles o dalších 0,9 % a Česká republika jako jediná ve středoevropském prostoru zaznamenala další rok ekonomického poklesu. To je skutečnost, to je realita. Proto já nad tímto výsledkem jako někteří nejásám.

Jen pro úplnost dodám, že tento pokles znamenal samozřejmě proti schválenému státnímu rozpočtu výpadek příjmů v rozsahu 12 mld. korun a u celých veřejných rozpočtů téměř 17 mld. korun. Celkově tedy došlo oproti roku 2012 k dalšímu zesílení restrikce, k meziročnímu poklesu poptávky v rozsahu cca 30 mld. korun, to jest 0,77 hrubého domácího produktu. Otázka, jaké si můžeme z tohoto vývoje vzít poučení pro letošní a příští rok, pro sestavování rozpočtů na rok příští. Především to, že setrvačnost restriktivní rozpočtové politiky byla za pravicových vlád v České republice extrémně vysoká. Jde o zřetelnou absenci jasně formulované prorůstové hospodářské politiky, politiky, která by mohla rozpočtové prostředky jasně směřovat k opatřením s potenciálem podporujícím právě ekonomický růst.

A přepnutí z podpory restrikce k podpoře růstu, tak to je určitě hlavním úkolem současné vládní koalice. Řekl bych, že hospodářský růst je tedy priorita všech priorit.

Je třeba si také položit otázku, proč například došlo k úspoře uvedených investic v situaci, kdy se Česká republika opět potýkala s povodněmi a potřebou odstraňovat povodňové škody. Proč se spořilo tzv. nad plán v době, kdy celá řada resortů je postižena skrytými dluhy a je jen otázkou, kdy to začne být vidět a kdy to začne ohrožovat kvalitu a rozsah veřejných služeb. V řadě resortů se to již nyní projevilo, například ve zdravotnictví.

Pokles veřejných investic je klíčovým problémem hospodaření veřejných rozpočtů v posledních letech. Ke snižování výdajů na investice totiž v roce 2013 nedošlo poprvé, nebylo to prvním rokem. Také v roce 2012 se výdaje na investice snížily. A ve snižování těchto výdajů lze spatřovat poměrně vážné nebezpečí i pro letošní a příští rok, především proto, že restrikce investic se promítá hlavně do zahajování a přípravy nových staveb. Zcela konkrétním výsledkem uvedeného vývoje je pak i perspektiva pro letošní rok, kdy se nepočítá s tím, že by byly předány do užívání nové úseky dálnic ani rekonstruovaných železničních tratí. Přesto by letošní rok měl pro stavebnictví znamenat odraz ode dna a o tom svědčí i výsledky za uplynulé čtyři měsíce roky, kdy k určitému oživení dochází.

Prorůstová opatření směřující do investic tak musí jít i na pomoc našemu stavebnictví, které se nachází ne zrovna v radostné situaci. Jeho kapacity ve srovnání s rokem 2008 klesly o třetinu a muselo z něj odejít 50 tis. lidí mimo obor. Dosažení úspor - a já prosím dávám to slovo úspor do uvozovek - v loňském roce právě v oblasti investic ve Státním fondu dopravní infrastruktury je nutno považovat za kroku, který ekonomiku oslabuje, ekonomiku oslabil. Je však také nutné zdůraznit, že argument o tom, že tyto investice jsou často zdrojem nehospodárnosti, nelze nikterak podceňovat a je to pravda a s tím se i současná vláda bude muset vypořádat. Za nízkým čerpáním těchto investic je pak i skutečnost, to je třeba si upřímně říci, že se protahují výběrová řízení na nové stavby a to dále zpomaluje plynulost výstavby dopravní infrastruktury.

Vývoj rozpočtu v prvním čtvrtletí letošního roku byl ve skutečnosti velmi příznivý a do značné míry se dá očekávat - samozřejmě, pokud se potvrdí předpoklady o ekonomickém růstu - že dopadne na příjmové straně lépe než se při schvalování rozpočtu na rok 2014 předpokládalo. Jsem tedy přesvědčen, že již dnes je nutno se zaobírat velmi vážnou otázkou, jak naložit s prostředky, které budou velmi pravděpodobně vybrány nad očekávání schváleného rozpočtu pro rok 2014. Jde podle mého názoru o to, aby vláda nepřipustila opakování situace z minulého roku, kdy skutečný schodek rozpočtu skončil proti plánovanému schodku na výrazně nižší úrovni, přičemž ale většina tohoto poklesu schodku byla právě odkazem nenaplnění plánovaných investic. Investic jako faktoru podporujícího hospodářský růst.

Samozřejmě jde tedy i o to zapracovat již do rozpočtu na příští rok nějaké nosné a hlavně realizovatelné projekty. Tímto projektem by mohla být kromě podpory investic do rozvoje dopravní infrastruktury také podpora výstavby sociálních bytů. Výhody projektu výstavby sociálních bytů spočívají v jeho vysoké multiplikaci ve vztahu k růstu i zaměstnanosti, možnosti variability projektu ve vztahu k regionálním potřebám i podle jednotlivých sociálních skupin, možnosti využít projekt jako nápravu sociálních dopadů deregulace nájemného u sociálně ohrožených osob a ve vyvolání tlaku proti někdy až kriminálním praktikám v prostředí ubytoven. To je tedy jeden z možných námětů, jeden možný prorůstový faktor.

Chtěl jsem tedy ve stručnosti zdůraznit, že nápravu stavu, který zde zanechaly předchozí vlády, nám umožní pouze ekonomický růst. A klíčovým nástrojem této politiky se musí stát státní rozpočet, který musí obsahovat výrazná prorůstová opatření.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PSP ČR

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zemánek (TOP 09): Prezident Zeman i nadále rozděluje naši společnost

6:27 Zemánek (TOP 09): Prezident Zeman i nadále rozděluje naši společnost

Nebezpečná hra prezidenta Zemana.