Vystrčil (ODS): Senátoři chtějí napravit nedostatky v zákonu o očkování dětí

12.01.2016 11:42 | Zprávy

Nechceme vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování u dětí. Případné zásadní legislativní změny by měly být předmětem vládního návrhu jako výsledek diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti. Cílem námi předkládaného pozměňovacího návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Vystrčil (ODS): Senátoři chtějí napravit nedostatky v zákonu o očkování dětí
Foto: ods.cz
Popisek: Senátor Miloš Vystrčil

Tak zní úvod důvodové zprávy návrhu (senátní tisk č. 182) na změnu zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), jenž 7. ledna 2016 předložilo 37 senátorů. Chtějí tak odstranit některé nedostatky v novele, která po více než ročním projednávání nabyla účinnosti 1. prosince 2015. Poslanecká sněmovna do ní však nezařadila pozměňovací návrhy Senátu a loni na podzim ji schválila v původní verzi.

Prvním z nyní navrhovaných novelizačních bodů je zrušení požadavku na očkování při pořádání škol v přírodě a zotavovacích akcí, tedy jinými slovy povolení účasti neočkovaných dětí na školách v přírodě a letních táborech. „Existence naplnění tohoto požadavku je nelogická mimo jiné i proto, že nezahrnuje celou řadu dalších akcí, kterých se očkované a neočkované děti společně účastní. Mám na mysli například povinnou školní docházku, různé dětské hry a soutěže, dětské karnevaly, koncerty, divadelní představení, návštěvy sportovních utkání atd. Jedinou možností, jak smyslu požadavku vyhovět, by vlastně byla úplná separace očkovaných a neočkovaných dětí, a to je nejen nesmyslné, ale i v praxi neproveditelné,“ uvedl jeden z předkládajících senátorů Miloš Vystrčil.

Senátní návrh se dále zabývá zodpovědností školských zařízení a pořadatelů zotavovacích akcí. „Hrozit například vedoucímu zájmového kroužku nebo trenérovi sportovního oddílu, že mu dáme pokutu několik tisíc korun, pokud na svoji akci vezme neočkované dítě, nemůže vést k ničemu jinému než k tomu, že se postupně přestanou jakékoliv takové akce pro děti organizovat. Jediní, kteří na to doplatí, budou samozřejmě právě děti a naše společnost. Udělovat pokuty v řádu desítek tisíc korun za pouhé nedopatření či administrativní pochybení považuji za nesmysl,“ vysvětlil Vystrčil stanovisko senátorů.

Pokuta až půl milionu korun je nepřiměřená

Požadované změny cílí také na výši sankce hrozící mateřským školám, dětským skupinám a poskytovatelům péče o děti do tří let v případě přijetí neočkovaného dítěte. Pokuta ve výši až půl milionu korun je podle předkládajících senátorů zcela nepřiměřená svému účelu a může být likvidační, a to i v případě neúmyslného zavinění. „Navrhujeme proto snížit maximální výši sankce na 30 tisíc korun,“ dodal Vystrčil.

Vláda novelu zákona o ochraně veřejného zdraví poprvé předložila 18. července 2014, účinnosti ale nabyla až téměř o rok a půl později. Mezi hlavní cíle novely patřilo snížení byrokratické zátěže osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci (např. zrušení povinnosti kategorizovat práce pro tzv. samozaměstnavatele), dopracování oblasti podpory zdraví a vymezení spolupráce s kraji v této oblasti, a také sladění terminologie zákona o ochraně veřejného zdraví s terminologií zvláštních zákonů a nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí. Na úseku hluku byl nově definován chráněný venkovní prostor staveb. V oblasti očkování byla doplněna definice pravidelného očkování a stanovena odpovědnost zařízení pečujících o děti do patnácti let věku, u nichž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova, za provedení pravidelného očkování.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PVTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): Zastavme Čínu ve sběru nejcitlivějších dat lidí v Evropě

7:17 Zdechovský (KDU-ČSL): Zastavme Čínu ve sběru nejcitlivějších dat lidí v Evropě

Žijeme v nebezpečném světě a Evropa musí čelit hrozbám hned z několika stran. Dnes už nikdo nemůže p…