Ing. Jiří Dolejš

  • KSČM
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

06.05.2020 10:08:01 - Dan J.

Rusko

Nemyslíte, že toho povyku kvůli odstranění jedné sochy je ze strany Ruska až příliš? A je normální, že cizí mocnost stíhá politiky jiného státu, i když jednali v souladu se zákonem? Nebo jej porušili? Přeci je věc každého státu, co dělá, pokud tím nijak nezasahuje do výkonu státní moci jiného státu nebo jej svým jednáním neohrožuje. U nás také nikdo neprotestuje, že chce Rusko přejmenovat stanici metra ,,pražská“. Je to jeho věc a k řešení jsou mnohem důležitější věci. Umírají tu a hlavně v Rusku lidé na virus a Rusko řeší neživé věci.

Odpověď

04.07.2020 8:59:05 - Ing. Jiří Dolejš
 Sochy se staví v určité době s určitým cílem. Když se doba změní, mění se i vnímání soch. Ve starém Římě to řešili tím, že hlavy soch byly šroubovací a hlava se s novými časy prostě vyměnila. Staré sochy mohou přežívat do nových časů jako výpověď o své době. Osobně boj se sochami nemám za smysluplný, ve veřejném prostoru mohou koexistovat nepochybně různé sochy z různých dob. Znamená to ovšem také spolknout že historické osobnosti mají často životopis, který se nemusí líbit všem.  Jsou jistě výjimky, kde je široká shoda že do veřejného prostoru socha jasně nepatří. komu by scházelo např. příšerné sousoší se Stalinem, které stávalo v Praze na Letné a které bylo ofstraněno samotnými komunisty už v roce 1962. V Čechách se kácení soch bohužel možná věnujeme přespříliš P roce 1918 bývaly odstraňovány sochy z bývalého mocnářství, za komunistů mizeli sochy s prezidentem Masarykem a po roce 1989 mizeli zase Leninové a podobné symboly starého režimu. Souhlasím, že jsou jistě důležitější věci, než vedení těchto pseudokulturních válek. Odstranit nějakou sochu je poltické rozhodnutí a bylo by dobré aby aspoň bylo opřené o demokratické rozhodnutí místních samospráv. Ve sporných případech třeba i o místní referendum. V případě maršála Koněva to sporné je... jak existují lidé, kteří v něm vidí spíš normalizační artefakt zobrazující představitele stalinských represí,tak jiní v něm vidí až posvátný symbol osvobození Rudou armádou. Ruská reakce na kroky MČR Praha 6 byla tak silná, že lze dokonce mluvit o narušení vzájemných vztahů. Dobré by bylo tyto rozjitřené vztahy opět zklidnit (v tomto duchu jsme také během pandemie písemně interpeloval ministra zahraničí)Jak najít společnou řeč? Stejně jako je samozřejmé, že česká strana se brání zasahování do vnitřních záležitostí (snahy o trestní stíhání představitelů naší samosprávy za politický názor je absurdní), tak  my bychom měli vnímat citlivost otázek IIWW pro Rusy (ale i některé naše spoluobčany) a ctít česko-ruskou smlouvu, která vyžaduje důstojné zacházení se sochami, které mohou být jak symbol osvobození vnímány. Pokud chceme po ruské straně péči o hroby čs. legionářů, zkusme i my najít pro sochu Koněva důstojné místo s přístupem veřejnosti. Tím by mohla tato nepříjemná epizoda skončit.