Ing. Oldřich Vlasák

  • ODS
  • Královéhradecký kraj
  • krajský zastupitel
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,13. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

18.03.2013 9:19:05 - osvald

odpověď na dotaz

Četl jsem o nějakých nových směrnicích EU. Mám na mysli alternativním řešení sporů (ADR) a nařízení o řešení spotřebitelských sporů na internetu (ODR). Zaujala mě především ta druhá. Mohu se zeptat, kde si mohu příslušný formulář k podání stížnosti opatřit? A stížnost mohu také vyplnit v českém jazyce a bude mi v něm odpovězeno? Kým

Odpověď

10.04.2013 13:57:19 - Ing. Oldřich Vlasák
 Děkuji za Váš dotaz. O těchto mechanismech Parlament hlasoval během březnového plenárního zasedání v rámci prvního čtení. Vzhledem k tomu, že existuje předběžná dohoda mezi Parlamentem a Radou nad finálním textem směrnic, lze předpokládat, že se již nic na znění zákonů měnit nebude. Poté, co bude směrnice k ODR uveřejněna v Úředním věstníku, budou mít členské státy dva roky (resp. 18 měsíců u ADR) na to, aby ji transponovaly (tzv. integrovaly či zohlednily) do národních právních předpisů.
S textem směrnice k ADR se můžete seznámit na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0066+0+DOC+XML+V0//CS , k ODR je na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0065+0+DOC+XML+V0//CS .

Více o schvalovacím procesu je také na http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0373(COD)&l=en a na http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0374(COD)&l=en

Pro Váš dotaz to pak znamená, že na plné praktické využití celého systému ADR a ODR si budete muset počkat. Komise totiž bude teprve muset podle směrnice vytvořit platformu pro řešení sporů on-line na úrovni Unie. Tato platforma spotřebitelům a obchodníkům umožní podat stížnost vyplněním elektronického formuláře, ten bude dostupný ve všech úředních jazycích orgánů Unie.

V České republice je ale možné se v této souvislosti již nyní obrátit na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci. Více na http://www.evropskyspotrebitel.cz/. 

Pokud byste měl doplňující dotaz, neváhejte mne kontaktovat na oldrich.vlasak@europarl.europa.eu.
S přáním pěkného dne,

Ing. Oldřich Vlasák
místopředseda Evropského parlamentu