JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • BPP
  • Benešov
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Je správná úprava neústavní ústavy?

Dobrý den, pokud by se jednalo o principiální zásah do Ústavy, tak bych byl zřejmě pro, aby prošlo jednání o něm referendem. Je na diskusi jestli o tom, zda mají být změny  provedeny, nebo o tom, zda jsou přijaté změny akceptovatelné.Principiální změnou myslím třeba přechod na prezidentský systém, změna z republiky na monarchii, zm

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Bude Senát usilovat o změnu Ústavy?

Dobrý den, nemohu odpovídat za ostatní senátorky a senátory, ale osobně si myslím, že určité změny v pravomoci prezidenta by mohly najít podporu. Mám na mysli třeba novou úpravu jmenování členů Bankovní rady ČNB, kdy dosud není nutná kontrasignace (spolupodpis) jiného ústavního činitele či návrh orgánu, jako je tomu například u soudců Ústavního sou

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Ústavní soud

Vážená paní Sedláková, K návrhu části Senátu k Ústavnímu soudu jsem se nepřidal. Nesouhlasil jsem jak z důvodu procesních (tedy proto, že senátoři nemohou v této věci činit podání k Ústavnímu soudu) a jednak proto, že mi nepřijde nijak proti právním předpisům, pokud Prezident vyhlásí volby s delším časovým předstihem. A jestli voliči řeší, kd

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

opatření vlády

Nouzový stav ovládá Sněmovna z titulu upraveného v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky. Zde nemá Senát u Ústavy žádnou pravomoc. Jako senátoři ale máme možnost navrhnout Ústavnímu soudu přezkoumání právních předpisů.Tedy jak se tomu stalo v případě malých provozoven, tak jak by se tomu, předpokládám, stalo v případě, kdy by hygiena

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Ústava

Ze změn ústavního pořádku nepovažuji za šťastné třeba tyto dvě: Zřízení krajů, protože se domnívám, že na velikost České republiky je vhodnější dělení na okresy. Samosprávné kraje stále nejsou ani po dvaceti letech něčím, s čím by se lidé sžili. Druhou změnou, která nebyla podle mého názoru pokrokem, bylo prodloužení doby na zajištění policií

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

totalitní praktiky vlády

Dobrý den, novela zákona o ochraně veřejného zdraví, ke které byly přidány i novely jiných zákonů, je podle mého názoru jen dalším pokračování institucionalizace sledování občanů ve všech oblastech.Zásadně nesouhlasím s legalizací sledování pohybu lidí podle jejich mobilních telefonů při jakékoli epidemii (tak vágně je zákon navržen). Bohužel

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

V době koronaviru

Dobrý den, nemyslím, že bych byl aktivní až teď (a také to nemyslím sarkasticky). Třeba na začátku roku jsem podal návrh na zavedení zásady Můj dům, můj hrad do českého právního systému, konkrétně do trestního zákoníku, a tento tisk  č.199 teď bude zařazen na projednání v Senátu. Mé dominantní téma – Můj dům, můj hrad ale teď ustoupilo té

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

omezení

Dobrý den, omlouvám se za zpoždění, ale Váš dotaz jsem přehlédl. Zpětně viděno, je snadné něco kritizovat a být generálem po bitvě. S rozhodnutím soudu ale v zásadě souhlasím, protože opatření takového dopadu by měla být prováděna vládou nebo parlamentem. Což bylo promptně vládou napraveno. Skoro se až nedá věřit, že tak rozsáhlé právní n

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

100% souhlasím

Dobrý den, usnesení, které vyzývá vládu, aby do dalších právních předpisů vtělila zásadu, že firmy sídlící v daňových rájích by neměly být dotovány z českého státního rozpočtu, bylo přijato teprve nedávno a doufám, že se promítne hned do těch nejnovějších předpisů. Pokud ne, tak jsem připravený pozměňovacími návrhy tuto zásadu do příslušn

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Volební právo od 16

Vážený pane Viglasi,osobně beru návrh zavedení volebního práva od 16 let na komunální úrovni jako určitou zkoušku, zda se mladí lidé od 16 -18 o veřejné dění zajímají a chtějí se do správy věcí veřejných takto zapojovat. A proč „jen“ komunální volby? Pokud se změna projeví ve větší volební účasti právě

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Ústava

Dobrý den,po čtvrtstoletí existence české Ústavy se zdá, že některá její ustanovení by opravdu mohla být upravena podrobněji, zvláště co se týká třeba určení konkrétních lhůt k provedení určitého jednání. Tato neurčitost ale podle mého názoru tak úplně nesouvisí s podáními členů parlamentu ČR k Ústavnímu soudu. N

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

audit kraje

Vážená paní Laudová, kauzu smluv s externisty na krajském úřadě ve Středočeském kraji se snaží moji kolegové ze STAN řešit už více než rok. Důležité informace jsou  však stále tajeny a žádost o informace byla i postoupena odvolacímu orgánu.Aktuálně je svoláno předsedou kontrolního výboru Ivo Šancem (STAN) jednání kont