JUDr. Miroslav Antl

  • BPP
  • Rychnov nad Kněžnou
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,89. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

14.01.2019 17:09:52 - Ant.Mal.

trestné činy

Děkuji za odpověď. Ještě se zeptám, zda může trestní oznámení podat každý svépravný občan? Někdo předemnou se totiž ptá na to, proč nejsou stíhané určité věci, ale když o nic ví, a jsou podle něj trestné nemá snad on právo či dokonce povinnost to nahlásit? Ono totiž asi nelze čekat, že má policie nebo státní zástupce oči a uši všude - naštěstí. Hezký den

Odpověď

16.01.2019 10:46:55 - JUDr. Miroslav Antl
Trestní oznámení může podat kdokoliv. Trestní řád nikoho neomezuje – a pouze v § 158 odst. 2 uvádí, že trestní oznámení se podává policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci.

Podání trestního oznámení v případě podezření z konkrétního trestného činu je pouze tzv. občanskou (resp. etickou či morální) povinností – a porušení této povinnosti je trestným činem neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku tehdy, pokud se někdo „… hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy…, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému…“. Jde však pouze o trestné činy tam taxativně vymezené, resp. „vypsané“. Jde na příklad o zločiny, resp. zvlášť závažné zločiny vraždy, úmyslného (těžkého) ublížení na zdraví, obchodování s lidmi, zbavení osobní svobody, zneužití dítěte k výrobě pornografie, týrání svěřené osoby, terorismus ve všech podobách a o další zločiny. Pro tyto trestné činy není trestný ten, kdo by nemohl oznámení učinit, „aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání“.

Pro úplnost dodávám, že poněkud širší výčet trestných činů je u trestného činu nepřekažení trestného činu dle § 367 TrZ, kdy je trestně odpovědný (a měl by být tedy trestně stíhán) ten, „kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vraždy…“ – a takové jednání nepřekazí

(např. i „…včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.“).

Toť z trestních kodexů a procesu vše J Zdravím!