JUDr. Miroslav Antl

  • BPP
  • Rychnov nad Kněžnou
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Natáčení bez souhlasu, manipulativní otázky, provokace

 Základní odpověď najdete v Ústavě ČR, resp. Listině základních práv, zejm. v čl. 10, zaručuje občanovi zachovávání jeho lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, ochranu jeho jména, chrání ho/nás před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužívání

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Čestné prohlášení

Čestné slovo a čestné prohlášení jsou různé pojmy. Čestné slovo můžete dát komukoliv a za „nečestné“ slovo vám žádná sankce nehrozí. Porušením čestného slova se můžete pro ostatní stát nedůvěryhodnou osobou, takže další čestná sl

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

omezení

 Pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví omezující volný pohyb, maloobchod a služby, je všem k dispozici i na internetu. Já ho považuji za správné – a ostatně i vláda na něj bryskně reagovala zmírňováním omezení a povinností, což lze kvitovat s povděkem.<p class="MsoNoSpa

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Do kdy nás vláda může omezovat?

Milá paní Koníčková, nouzový stav a jeho vyhlášení nemá vliv na (ne)nošení roušek a dalších opatření. Nouzový stav vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů – a Poslanecká sněmo

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Kandidatura do Senátu

Za žádnou, jedna mi úplně stačila… A snad už bude konec spekulací, zda přece jen nezůstanu u ČSSD, kde se mne zbavili, či budu kandidovat za ANO, ODS aj. Chci kandidovat za „sám za sebe“, resp. za občany (když „Za lidi“ kandidoval slovenský prezident Andrej Kiska J). Tedy, pokud jde o Senát Parla

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Nejsou na místě změny v justici?

 No, nejlepší je „to“ tedy nesledovat J „Zpráva z Bruselu“ o střetu zájmů a výsledek přezkoumání NSZ, tedy zrušení usnesení MěstSZ v Praze o zastavení trestního stíhání, ve stejném období jsou jen náhodná, když NSZ předem avizoval, že vyhlásí svou rozhodnutí až v této době. Odkazuji na obsah precizního vystoupení, tj. odůvodnění

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Svoboda myšlení a rovnoprávnost podle politického přesvědčení

 Koukám, že jste mj. poslal stejný dotaz i Doc. JUDr. Zdeňku Koudelkovi, Ph.D., který je (na rozdíl ode mne) považován za ústavně-právního experta, takže zodpovězení těchto obsáhlých (a na odpovědi časově pro mne příliš náročných) dotazů nechám na něm – a se zájmem si jeho odpovědi přečtu J Zatím Vám odpovídám na dotaz z oblasti trestněpr

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Odepření výpovědi svědek + pokuta 3

 Povinnost vypovídat jako svědek zůstává i přesto. Pokud bezdůvodně odmítne vypovídat, hrozí mu trestní postih pro trestný čin křivé výpověď a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 písm. b) TrZ, neboť jako svědek před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, zamlčí okolnost, která má podstatný význam

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Hejtman

 Nelituji, že nejsem hejtmanem, nikdy jsem si takové ambice nedělal. Jen mne štve, co všechno si dovolí ten současný, jak zneužívá svého postavení, do něhož ho dostali jiní, jak se chová k lidem atd. Je to už pomalu na trestní stíhání – a nejen jeho. Tak uvidíme… Jinak díky za Vaše slov

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

ČSSD

 Budu kandidovat jako nezávislý, možná s nějakou podporou. Jak je vybírán hejtman, jsem psal už několikrát. Já určitě nic zakládat nebudu, ostatně na to nemám peníze, ani lidi. O ČSSD a panu Birke už nechci diskutovat, nemá to žádný význam. On je šéfem ČSSD v Královéhradeckém kraji

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

To jste se rozešel s ČSSD i v Senátu?

V Senátu jsem zůstal členem SK ČSSD, neb je tam (zejména díky předsedovi klubu Petru Víchovi) zcela jiná atmosféra než ve vedení ČSSD, v poslaneckém klubu atd. Takže nemám důvod ze senátorského klubu odcházet, zvláště když tam většinově máme podobné názory (dlouhodobě i na situaci v ČSSD). <p class="MsoNo

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Kandidatura 2020

 Zatím ano, ostatně proto stále pracuji ve „svém“ regionu naplno – a samozřejmě, budu-li zdráv (a hlavně živ J). Zřejmě však už jako nezávislý (a bez podpory jiného subjektu) = viz článek: <a href="https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/senator-jan-antl-cssd-rozchod-hamacek-birke-hejtman

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

státní zástupci

Slečno/paní Jano z HK, tohle je dotaz na samostatnou „ročníkovou práci“, na což fakt nemám čas. Tak abyste si znovu nestěžovala, aspoň „telegraficky“: - nesmazal - vláda přece nemůže SZ kdykoliv odvolat, ale pouze ze zákonných důvodů, bez důvodu může odvolat pouz

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Odepření výpovědi svědek + pokuta 2

Ad 1) Tak policejní orgán tuto skutečnost zaprotokoluje. Ad 2) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny postupovat podle trestního řádu. Doporučuji vám přečíst si nejm. Ustanovení § 2, kde jsou uvedeny základní zásady trestního řízení. Příp. vědomé porušení těchto zásad může být kázeňským přestupkem

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Odepření výpovědi svědek + pokuta

 Odpovědi:  Odepření výpovědi svědek + pokuta  Obecně musím připomenout, že každý svědek musí být vždy před výslechem výslovně poučen o svých právech, včetně svého oprávnění odepřít výpověď tehdy, jestliže by svou výpovědí způsobil nebe

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

hlasování - oprava

Milá paní Knoslochová, žádný sofistikovaný důvod pro tu odlišnou úpravu hlasování nenajdeme. Vznikla údajně jako kompromis při jednání o návrhu Ústavy v Lánech na podzim 1992 a šlo o návrh Jiřího Vyvadila. Tehdy se prý dohodli, že v Poslanecké sněmovně "to" udělají přísnější - a v Senátu volnější.

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Proč jste nepodpořil ústavní žalobu na prezdenta?

 Zdravím a odpovídám na Vaše dotazy – jako senátor i jako trestní právník, který v životě podal stovky úspěšných obžalob v nejzávažnějších trestních věcech: - žádná ústavní žaloba nemůže být bezvýznamná - nesouhlasil jsem s některými (nepravdivými)

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Můj dotaz je kritický, takže ho asi smažete, jako ostatní, ale přesto to zkusím.

Výjimečně odpovím na další váš zbytečný dotaz: já nejsem navrhovatelem této novely - a jsem přesvědčen, že jsem se opakovaně zcela jasně vyjádřil i k tomu, proč se věcí zabýval náš výbor, jaký má návrh význam a co od tohoto kroku očekávám/e. Doporučuji vám navštívit můj web: <a href="http://www.miroslavantl.cz/" target="_blank" style="col

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Zrušení vrchních státních zastupitelství a vrchních soudů

 Ano, už se o tom před mnoha lety diskutovalo s tím, že nejdříve se sníží čtyřstupňové státní zastupitelství (SZ) na třístupňové – a poté i soustava soudů, což je složitější, když k tomu je nutno měnit Ústavu ČR. K osobě Marie Benešové se nechci vyjadřovat, ale já osobně jsem přesvědčen, že na tak malou republiku je čtyřstupňová

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

trestné činy

Trestní oznámení může podat kdokoliv. Trestní řád nikoho neomezuje – a pouze v § 158 odst. 2 uvádí, že trestní oznámení se podává policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. Podání trestního oznámení v případě podezření z konkrétního trestného činu je pouze tzv. občanskou (resp. etickou či mo