JUDr. Miroslav Antl

  • BPP
  • Rychnov nad Kněžnou
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,9. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

trestné činy

Trestní oznámení může podat kdokoliv. Trestní řád nikoho neomezuje – a pouze v § 158 odst. 2 uvádí, že trestní oznámení se podává policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci. Podání trestního oznámení v případě podezření z konkrétního trestného činu je pouze tzv. občanskou (resp. etickou či mo

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Kde není žalobce není ani soudce, je to tak?

Především je třeba říci, že správně je to, že „Bez žalobce není soudce" z latinského „Nemo iudex sine actore“).  Žalobcem je však v těchto případech státní zástupce – a ten je dle zásady legality povinen stíhat každý trestný čin, o kterém se dozví. Totéž platí i pro p

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Změna ústavy

 Dobrý den,umožnit všem, aby žalovali prezidenta ČR, by podle toho, co se děje u Ústavního soudu ČR, znamenalo tisíce (a možná i statisíce) žalob k tomuto soudu, který je už nyní zavalen žalobami subjektů k tomu Ústavou ČR oprávněných. A zejména ve vztahu k současnému prezidentu ČR můžeme denně číst mnoho

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

senát

 Tak to fakt neuhodnu (kdo jste) … Ale na dotaz odpovím aspoň stručně:Určitě je spravedlivé, aby každý senátor zastupoval stejný počet občanů (i když je třeba ve skutečnosti ani nezastupuje). Ano, bereme stejný plat. Samozřejmě, že ke změnám dochází, ale nám nepř

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Zrušení hranic pro umožnění migrace?

 O takovém dokumentu nic konkrétního nevím (pouze zmínky na internetu) – a osobně o tom pochybuji, když každý stát (i v rámci EU) má právo zajistit bezpečnost svých občanů mj. i ochranou svých státních hranic. Takže doufám, že se nic takového ani nepřipravuje…

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Cenzura na facebooku

 Pokud jde o nepřípustnost cenzury, o svobodu projevu a právo na informace, ale i o jejich možném omezení státem, lze odkázat na článek 17 Listiny základních práv a svobod. Zajímáte-li se o diskuzi na téma „cenzura na facebooku“, stačí takové heslo  zadat na google.cz: – a jen z letošního roku tam najdete velké množství

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Neměla by být Ústava víc srozumitelná?

 Zdravím Vás, paní Faninko – a s poděkováním za milá slova v rychlosti reaguji na Vaše dotazy. Ústava je základním pilířem právního řádu a neměla by být měněna často. Není ji možno formulovat „jednoznačně“ – a tak i po případných změnách bude vždy záležet na jejím výkladu, který se samozřejmě může měnit. Stačí sled

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

slib

 Zdravím Vás, „Faninko“ a vzhledem k tomu, že o změně osoby poslance za ODS ve Středočeském kraji již bylo právě soudně rozhodnuto, stačí jen několik poznámek: Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením (viz článek 19 odst. 3 Ústavy ČR). To je zcela jasné ustanovení, na které „doplatil“ exsenátor a současný poslanec

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Prosím Vás,můžete mě vysvětlit,co je abolice ?

 Abolice je jednou z pravomocí prezidenta republiky, upravenou článkem 63, odst. 1 písm. j) Ústavy ČR, podle něhož „Prezident republiky dále nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.“… Je to vlastně milost nezahájením či nepokračováním v trestním

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Abolice

 Zdravím Vás – a úvodem musím říci/napsat, že já rovněž nejsem příznivcem změn Ústavy ČR. Je zřejmě logické, že by i Ústava měla být s delším časovým odstupem přezkoumávána a příp. i novelizována. Nelze to však činit tak, jak se o to pokouší zejména poslanci, kteří jsou schopni souběžně podat i pět návrhů na změnu ústavního zákona č.

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Co je víc ochrana majetku nebo ochrana zloděje?

 Kdybych měl odpovědět jednou (jednoduchou) větou, napsal byl: „MAJETEK SI ZASLOUŽÍ OCHRANU – A ZLODĚJ TREST“. Ale ono to tak jednoduché není. Takže: Obecně s Vámi souhlasím, zřejmě stejně jako většina (slušných, řádných) občanů,

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

kandidáti na prezidenta

Ano, Lindo, můžete podepsat více kandidátních listin, pokud ovšem nejste "navrhující poslanec", "navrhující senátor" nebo "navrhující občan" (§ 21 zákona č. 275/2012 Sb.). Zdravím!

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

čestné prohlášení

Čestné prohlášení před správním orgánem bylo vždy považováno za náhradu za listinný důkaz, který osvědčuje určité skutečnosti, ale nemůže například nahradit znalecký posudek. Proto je také (od roku 1948) nepravdivé čestné prohlášení sankcionováno. Od 01. 07. 2017 vstoupily v účinnost dva zcela nové přestupkové zákony, a to zákon č. 250/2016

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

volby-kampaň

  Není důvod k omluvám, pane Beneši, neb otázky spolu skutečně souvisí a jsou velmi logické a racionální. Takže postupně aspoň stručné odpovědi – vždy od otazníku  Je samozřejmě správné, aby stát dohlížel nad transparentností volebních kampaní. Ostatně i proto byl zákonem čísl

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Sobotkovo a Chovancovo selhání.

 Vážený pane Balatko, děkuji Vám za Vaši důvěru, ale můj návrat do „vysokého postu“ je vyloučen – a nikdo z těch, kteří by o tom měli rozhodnout, si to ani nepřeje (a to napříč politickým spektrem). Patřím mezi zásadní kritiky policejní reformy a situace v české policii vůbec. Pány Chovance a Sobotku nechci n

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

imunita

 Ano, samozřejmě jsem pro zrušení trestněprávní imunity ústavních činitelů. Říkal jsem, psal a snažil se to prosadit opakovaně. Legislativní pokusy cestou novely Ústavy ČR vedly aspoň k omezení imunity pouze po dobu výkonu mandátu, když předtím byla imunita dokonce doživotní. Coby bývalý státní zástupce a trestní právník vždy zdůrazňuji,

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Východní Čechy

 Samozřejmě, že chci, aby se lidem v „mém“ kraji žilo co nejlépe – a snažím se o to. Jsem sice senátorem „jen“ na Rychnovsku (Pardubicku, Holicku, Choceňsku), ale jsem i zastupitelem (celého) Královéhradeckého kraje. Vývoj v našem kraji se určitě nezastavil, ale (podle mého názoru) spíše zpomalil. Zřejmě je to dáno novým politickým uskupe

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

Jste čestný muž

 Děkuji Vám, vážená paní Družinová – a i Vám se omlouvám za (velmi) opožděnou reakci. Na svém názoru trvám, i přes Vaši argumentaci, když ostatně ani nevím, zda budu chtít ještě kandidovat (a zda to bude právě za ČSSD). Na to mám ještě tři roky. A pokud jde o pana poslance prim. MUDr. Jiřího Koskubu, ten vystoupil z ČSSD, ale jejich posla

JUDr. Miroslav Antl
JUDr. Miroslav Antl odpověděl na dotaz

kniha

 Pan poslanec Martin Komárek (spisovatel, novinář, komentátor) je oproti mně profesionál. Já jsem spíše chtěl dopsat tu první knihu, když je určitě zajímavé sledovat, jak se vyvíjely tam popsané (a další) kriminální kauzy, ale vydavatel trval na tom, že tam právě musí být i část věnovaná „politickým gaunerům“. Samozřejmě je o čem psát, ale zat

SuperFooterAdvertCode