Mgr. Dana Váhalová

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,99. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Ještě k otázce muslimů

V  Evropě jsme svědky  střetu dvou světů – evropského demokratického a islámského teokratického. Evropská kultura je založena na demokracii, toleranci, individuální svobodě a hlavně rovnosti pohlaví. Naproti tomu islámská kultura je založena na představě, že pouze ona je  ta pravá, na  podřízení ženy muži a na  podřízení je

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Jste na straně voličů či mainstreamu?

Televizní koncesionářské poplatky existují  ve většině evropských zemí. Jejich výše a forma je v každé zemi různá. Například v Maďarsku byly koncesionářské poplatky zrušeny, výpadek těchto příjmů maďarské televizi platí státní rozpočet  a  potýkají  se s nedostatkem financí. Na Slovensku se ke konc. poplatkům vrátili a platí je

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Jak tohle vysvětlíte?

K soukromým  a  nelegálně zveřejněným zprávám a emailům  se  nebudu vyjadřovat . Především proto, že se může  jednat   o  manipulaci s cílem poškodit  premiéra a předsedu  ČSSD. Pokud mám jakékoliv pochybnosti  či otázky  ptám se  vždy osob  kterých se to týká osobně.&n

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Nemyslíte, že se to dalo čekat? Co teď bude dál?

Domnívám se, že Turecko by mělo především zabránit nekontrolované migraci do Evropy. Pro tyto účely a zlepšení podmínek v uprchlických táborech na jeho území je Evropská unie připravena poskytnout 3 miliardy eur. Řešení konfliktu a ukončení vln migrace je podmíněno ukončením občanské války v Sýrii. Turecko , nejenom jako členská země NATO, může výr

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

muslimové

Dobrý den, dodatečně jsem si díl, který vyvolal diskusi vyhledala. Reakce některých lidí na paní Ekatěrinu byla na můj vkus až nezdravě nenávistná. Bohužel stala se terčem posměšků a napadání pod vlivem současných problémů s migranty v Evropě a vyostřenou situaci v mnoha muslimských zemích. V pořadu působila příjemným dojmem, bohužel se v něm objev

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Co si to EK dovoluje?

S kritikou Evropské komise nesouhlasím. Kritika Evropské komise za náš přístup k migrantům je neopodstatněná.   Komise vychází z jednostranných hodnocení a nesnaží se pochopit naši realitu , naše argumenty. ČR nemá  finanční zajištění , ani zkušenosti , nezbytné pro úspěšnou integraci migrantů  z afrických a arabských zemí jako

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Uzavřít či neuzavřít hranice?

Uprchlická krize je mimořádným stavem, proto se objevují i mimořádná řešení, mezi která patří i kontroly na hranicích.  Jsem přesvědčená, že se jedná o přechodná řešení . Tuto krizi je nutné řešit systémově a komplexně, což je v rámci EU bohužel  zatím stále velmi složité a nějakou dobu to bude ještě trvat .<p cla

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

ČSSD

Politická strana je dobrovolná organizace, pokud je stranou demokratickou, její   členové mají právo na vlastní názor a samozřejmé je, že ho nemají všichni naprosto stejný. Diskuse , hledání kompromisů a  úcta k názoru jiných ,to je pro mne ideální stav v jakékoliv organizaci. Ale kde  je vždy vše   ideální 

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Co konkrétně pro nás znamená přijmutí povinných kvót?

ČR dlouhodobě odmítá plán Evropské komise na povinné mimořádné přerozdělení 120 tisíc žadatelů o azyl a  navrhuje především zlepšit kontrolu unijní hranice což zlepší regulaci přílivu uprchlíků.Dokument, který byl přijat nevyjasnil jestli  státy EU  mohou návrh na povinné kvóty odmítnout prostřednictvím národních parlamentů a m

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

imigrant ci uprchlik,v EU jsou vsichni ekonomicky imigranti ???

Z formálního hlediska, pokud je někomu kdo utíká před válkou poskytnut azyl v jiné zemi a on se  poté rozhodne odejít, je možno ho považovat za ekonomického migranta. V případě migrační krize, která postihla Evropu, je situace složitější v tom, že  například  Německo ústy své kancléřky pozvalo tyto migranty  do Německa

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

uprchlíci

Podle Úřadu OSN pro uprchlíky mezi uprchlíky a migranty je zásadní rozdíl: "Migranti se na cestu vydali dobrovolně s cílem nalézt lepší obživu pro sebe a své rodiny. Uprchlíci naproti tomu odejít museli, aby tak ochránili svůj život či svobodu." Podle názoru některých právníků na azylové právo, tak uprchlíci, kteří našli bezpečný úkryt v jiné zemi

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

chov psů

V trestním zákoníku je vymezeno týrání zvířat, ale  chybí jasný výklad . Úřady nemají v mnohých případech účinný způsob jak postihovat neodborné a neregulované chovy, například psů. V této souvislosti jsem byla požádána, abych se také stala členkou expertní komise, která se bude zabývat hledáním řešení  problému,   v

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

pomoc uprchlíkům

V minulém roce v ČR požádalo o azyl kolem 1200 lidí, polovina z nich bylo z Ukrajiny a za první 4 měsíce letošního roku  to bylo už 500 uprchlíků. V minulém roce s žádostí uspělo téměř 400 žadatelů,  které se nám podařilo  zvládnout v rámci normálního azylového procesu. Jsem stejně jako vláda ČR  proti kvótám, kter

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Je Česko skutečně takový unikát?

ČR je často kritizována mezinárodními organizacemi za  nepříznivou situaci romské komunity. Někdy je  tato kritika  oprávněná, mnohdy však je  nespravedlivá. Příčinu  vidím, v ekonomické situaci a  dluhové pasti.  Část Romů si zvykla žít z dávkového systému, díky tomu vyrostla  generace dětí, která své rodiče

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

Kdo má pravdu? Děkuji za odpověď.

V současné době by nemělo hrozit významné zdražení potravin.  Podle odborníků zdražení potravin  nastává v důsledku světového nárůstu cen potravin a zemědělských komodit. Dále se to může uskutečnit z důvodu růstu cen energie nebo cen ropy.  Smyslem projednávaného návrhu je pouze narovnat vztahy mezi dodavateli potravin a potravinovým

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

násilí

Problém domácího násilí se netýká jenom žen, ale i dalších ohrožených skupin jako jsou například  děti, nebo senioři. Z tohoto důvodu je nutné, aby také partnerské násilí bylo považováno za veřejný, nikoliv soukromý problém. Za  případy týrání dětí a seniorů, které probíhá především v rodinác

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

poslankyně

S ohledem na to, že za posledních 30 let se  zastoupení poslankyň v této organizaci zvýšilo trojnásobně ( na 30% ), to  považuji  za úspěch. Problém však vidím v tom, že ženy jsou častěji vystaveny chudobě, násilí a pobírají menší mzdu za stejnou práci ve srovnání s muži.  V této situaci se mnoho žen nemůže věnovat veřejné činno

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

řepka

Jedná se o plnění  závazků z evropských směrnic, jež ČR odsouhlasila v minulosti.  Tehdy se zavázala, že do roku 2020 pokryje nejméně 10% spotřeby pohonných hmot v dopravě z obnovitelných zdrojů. Z mého osobního pohledu, výrobu biopaliv ze zemědělských plodin  v masové míře  považuji za  riziko, jelikož vede ke zdražování p

Mgr. Dana Váhalová
Mgr. Dana Váhalová odpověděl na dotaz

muslimové

Jsou to pouze hypotézy, do kterých může vstoupit řada nečekaných faktorů. Do roku 2050 či 2070 je daleko. Jedno je však jisté, svět nebude za 40 let takový jako dnes. Evropa by se měla bránit nárůstu xenofobie, nesnášenlivosti, extremismu a preferovat pomoc uprchlíkům a migrantům v jejich vlastních zemích.<p class="Tlotextu" style="margin-bottom:10