Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Obrodný proces v KDU pokračuje

Vážený pane Havle, KDU-ČSL je součástí Evropské lidové strany, což je nejsilnější seskupení v Evropském parlamentu. Máme tak největší možnost skutečně reálně ovlivňovat dění v celé EU. KDU-ČSL si je této pozice vědoma a je to výhodou pro celou ČR. Téma euro je důležité, ale nejprve je třeba získat podporu většiny naší společnosti pro jeho zavedení.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Jste překvapen?

Osobně jsem se s ničím takovým nikdy nesetkal. Pouze z doslechu jsem zaznamenal, že tento problém existuje.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Proč skoro všichni mlčí?

Zneužívání dětí je odporný a zavrženíhodný zločin. Jsem rád, že se papež František k této smutné věci staví s takovou otevřeností.Za církev ovšem mluvit nemohu. Již od roku 2005 nejsem jejím mluvčím.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Dobrý den pane magistře

Vážený pisateli,bližší informace k této problematice nemám. Čerpám pouze z otevřených zdrojů. Toto rozhodnutí rovněž nepokládám za rozumné. I pro takové případy je třeba mít v evropských strukturách silné a aktivní zástupce, kteří budou schopni zastávat naše zájmy a podobným ustanovením zabránit.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Prasečák Lety

Pane magistře,z dikce Vašeho dotazu vyplývají neznalosti celé věci. Pokusím se je tedy vysvětlit. Zástupci akciové společnosti byli ochotni přistoupit na cenu 370 mil Kč (bez DPH, kterou v tuto chvíli nemá význam připočítávat, protože se oněch 80 mil. DPH okamžitě vrací státu). Na cenu nižší nebyli ochotni přistoupit. Teprve

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Co si myslíte o současném nacismu na Ukrajině ?

Není mi známo, že by někdo oslavoval "banderovské vrahy". Při svých opakovaných návštěvách Ukrajiny jsem se s ničím takovým nesetkal. A na základě konzultací s naším ministrem zahraničí mohu potvrdit, že ani on nic takového nezaznamenal. Pokud máte ověřené informace o takových závažných záležitostech, pak je oznamte příslušným orgánům.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Pane Hermane.

Pokud je tato informace pravdivá, o čemž pochybuji, pak se v Německu jistě najde dost tamních lidí, aby se ozvali. Jestli narážíte na Lety, tak já jsem byl členem vlády ČR, která mě, jako ministra odpovědného za tuto problematiku, pověřila úkolem, který jsem splnil a vláda jej jednomyslně schválila.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

PAN BRADY

Vážená paní, děkuji za vyjádření soustrasti. Strýc bude pohřben v Torontu. Pohřeb se koná ve středu 16.1. v 15h místního, tj. ve 21h našeho času. Pamětní kniha založena nebyla. Svou soustrast jen na moji adresu vyjádřilo přes 3,5 tisíce lidí. Já samozřejmě budu o jeho památku pečovat, v součinnosti s jeho nejbližší rodinou.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Herr Hermann

Srovnáváte hrušky s jablky. Komunistou se nikdo nerodí, do jakékoli strany se vstupuje. A komunistická strana má na kontě zločiny srovnatelné jen s nacisty. Ti ovšem byli po právu potrestáni. Být příslušníkem nějaké národnostní skupiny, včetně Němců z Čech, Moravy a Slezska, není politická příslušnost. A mohu vás ujistit, že mezi jejich potomky žád

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Daniel

 Děkuji za přání, pane Havle. Pokojné a pohodové svátky a vše nejlepší do nového roku i Vám! 

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Co vy na to?

Vážená paní Zenková,každý tím, co o čem a jak mluví, vypovídá především sám o sobě. Až bude mít stávající ministr celé čtÿřleté (nikoli tříleté, jak chybně řekl) období za sebou, bude mít diskuse smysl. Po necelém půlroce je na počátku.Ministerstvo kultury pokládám za důležitou instituci, jejíž význam široce přesahuje množství finančních pros

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

I já vám přeji

Promiňte, pane Moravče, ale PL opravdu nepokládám za platformu, na níž bych měl odhalovat cokoli ze svého soukromí. Vy snad ano?