Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  • ČSSD
  • Středočeský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,75. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. byl položen dotaz

preference

Může podle vás za propad vašich preferencí inkluze? Podle mě ano a nechápu jedno. Proč prosazujete něco, s čím sama neso...

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. byl položen dotaz

inkluze

mohl bych Vás požádat o vysvětlení následujících otázek? Jsou to otázky, na které budu muset svým dvěma dcerám v brzké ...

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. byl položen dotaz

inkluze

Jaký prospěch má z inkluze dítě s lehkým mentálním postižením sedící v běžné třídě, které poslouchá výklad učitele které...

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Vážená paní ministryně,

Dobrý den, děkuji Vám za názor. O zdravé klima ve školách musí v první řadě dbát ředitel instituce společně se zřizovatelem školy, případně s možným vlivem školské rady, rodičů. Pokud je klima jakkoli narušené a atmosféra vzdělávacího procesu není v pořádku, zasáhnout by měla Česká školní inspekce. Přesto všechno se snažím jako minis

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Přeji pěkný den paní ministryně.

Dobrý den, děkuji za dotaz. Pokud máte na mysli novelu školského zákona, která zavádí nově systém podpůrných opatření pro všechny žáky včetně jejich finanční nárokovosti, v žádném případě nejde o likvidaci speciálních škol. Žádné školy rušit nebudeme. Naopak, podpůrnými opatřeními umožníme všem žákům dosáhnout takových vzdělávacích výstupů, ke

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Opravdu čekáte na to....

Dobrý den, děkuji za reakci. Téma společného vzdělávání  představuje pro české školství přínos hlavně v tom, že většina proinkluzivních kroků, které již nyní ve školství probíhají, bude mít zajištěno nárokové financování. Chápu, že každá změna přináší obavy, těmto obavám ale mnohdy napomáhají i média svými mediálními zkratkami. Prá

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

školy

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Otázka společného vzdělávání, nebo chcete-li inkluze, je v poslední době bohužel řadou médií značně dezinterpretována. Mnohokrát jsem již vysvětlovala, že výuka v běžných školách nebude jakkoli ohrožena, ani znehodnocena, abych použila Váš výraz. Nejde o povinnost veřejných škol, z níž by byly vyjmuty

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Prosba

Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Praxe je taková, že o tom, jaké výukové materiály bude škola využívat, rozhoduje její ředitel, nikoliv ministerstvo. Školy mají možnost využít učebnice, které získaly schvalovací doložku ministerstva, ale mohou využít i jiné texty. Musí se při tom řídit školským zákonem a vést k naplnění výstupů rámcového vz

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Problémoví žáci

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. V rámci reformy financování regionálního školství jsme skutečně připravili takový model financování, kde zmizí případná obava vedení škol z toho, že by s vyloučeným žákem ubylo škole financí. Přeji Vám hezký den. Kateřina Valachová

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D. odpověděl na dotaz

Pravidla chovaní

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Slušné chování by mělo být ve školách samozřejmostí a prolínat se celou výukou. Na základní škole se tomuto tématu speciálně věnuje vzdělávací obor Výchova k občanství, jako průřezové téma zde je například etická výchova. Přeji Vám hezký den. Kateřina Valachová

Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.
Kateřina Valachová, Ph.D.