Oldřich Bubeníček

  • KSČM
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Dobrý den,

Dobrý den, děkuji Vám za vyjádření podpory, nicméně doplňující senátní volby byly mé poslední. V podzimních krajských volbách mě na kandidátce nahradí mladší a zkušenější lidé.

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Jak často zasedá zastupitelstvo?

Vážený pane Janáčku,jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje je svoláváno zhruba jedenkrát za dva měsíce, a vyžaduje-li to situace, je svoláváno i v mimořádných termínech. V letošním roce byla letní jednání zastupitelstva svolána na 24. června a 9. září. Vzhledem k aktuální situaci s financováním sociálních sl

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

stávka řidičů

Dobrý den, v úvodu musím říci, že vzniklá situace kolem platů řidičů kraje velmi trápí. Na jedné straně jsou pro kraje partnery smluvní dopravci – zaměstnavatelé řidičů, na druhé straně chápeme nároky a požadavky řidičů a v rámci legislativních možností chceme dopravcům (a tedy i řidičům) vyjít vstříc. <p class="MsoNormal" style="margin-

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Ostravské kaly v Litvínově

1. Souhlas k uskladnění kalů na skládce nebezpečného odpadu vydal Krajský úřad Ústeckého kraje v tzv. přenesené působnosti kraje podle zákona o integrované prevenci. Krajský úřad zde tedy působil jako orgán státu, nikoliv jako orgán krajské samosprávy. V této své správní působnosti nebyl krajský úřad podřízen zastupitelstvu ani

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

rok 89

Na krajském úřadě jsou portréty současného prezidenta Zemana vyvěšeny. Jeden je i v mé pracovně. Myslím, že je to základní vyjádření úcty k hlavě státu, k prezidentovi, který byl zvolen v přímé volbě a v současnosti vykonává funkci jako jeden z hlavních představitelů naší země. Václava Havla jse

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

dotace

Otázka efektivity čerpání je poměrně složitá. Z přehledů se naopak ukazuje, že k nedostatečnému čerpání dochází hlavně v operačních programech, které řídí ministerstva (např. OP Doprava, OP Životní prostředí apod.) V nich zbývají miliardy nerozdělených prostředků. Druhá věc je, že kraje nemohou být zodpov

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Děkuji pane hejtmane za prezentaci Ústeckého kraje v čínské televizi CNC

Čína představuje jednu ze světových ekonomik, která se rozvíjí velmi dynamicky. Proto je logické, že Ústecký kraj chce oslovit i čínské potenciální investory, kteří by pomohli v našem kraji vytvořit nová pracovní příležitosti. Ústecký kraj má i několik let uzavřenou dohodu o spolupráci s čínskou provincií Anhui. Zájem Číňanů o Českou

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

zvelebování ruin památek

Chápu Vás, protože sám s církevními restitucemi nesouhlasím. Bohužel musím říci, že je to věc našich volených zástupců, tedy poslanců a senátorů. V tuto chvíli je zákon platný a zrušit ho může případně jen soud. Seznam nemovitostí patrně teprve vzniká, protože církve mají čas do konce roku se o majetek přihlásit, a

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Dobrý den pane hejtmane,

Informace o osobách působících jako asistenti poslanců či senátorů je veřejná, nejedná se tedy o žádné skandální odhalení. Podle mých informací se jedná o minimální úvazek, v každém případě to ale nemá souvislost s výkonem funkce náměstkyně.

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Krajský úřad Ústeckého kraje má krizové řízení

Krajský úřad Ústeckého kraje má krizové řízení, které tvoří tři zkušení pracovníci, kteří již prošli několika povodněmi na území kraje. Ti se starají o svolávání krizového štábu, komunikaci s krizovými štáby obcí a měst, zásobování humanitárního skladu, vyřizování žádostí obcí o pomoc a koordinaci složek integrovaného záchr

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Dobrý den,

 Jsem přesvědčen, že limity těžby hnědého uhlí musí být jednou prolomeny. Uhlí je jediná strategická surovina, kterou Česká republika má a která jí zajišťuje energetickou samostatnost. Navíc jde o tisíce lidí, kteří by ukončením těžby v oblasti Mostecké pánve přišli nenávratně o zaměstnání. Platí ale také podmínka dohody a odpovídajícího v

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Dobrý den,

Stavební povolení vydávají vždy místně příslušné stavební úřady a ty by měly postupovat vždy nejen podle zákona a v souladu s územním plánem té které obce či města, ale také s ohledem na znalost přírodních poměrů a zátopových oblastí. Sám nerozumím tomu, jak je možné, že úřady povolily výstavbu tam, kam se voda vrací třeba každý druhý rok. Věří

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Je těžké předvídat, jaké budou skutečné škody

V tuto chvíli voda teprve začíná opadat, proto je těžké předvídat, jaké budou skutečné škody. Po zkušenostech z roku 2002 ovšem víme, že je v Ústeckém kraji to bylo několik miliard, proto předpokládám, že letos se to nebude příliš lišit. V tuto chvíli jsme vyčlenili 20 milionů na odvoz povodňového odpadu, doplňujeme sklad humanitární pomoci, u

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Do voleb je ale v tuto chvíli ještě daleko

Neumím si v současné chvíli představit, že by sociální demokracie zradila své levicově zaměřené voliče a spojila se se stranou, jež je dnes především prezentována ministrem financí, který svými kroky neustále útočí na kraje a snaží se je poškodit. Do voleb je ale v tuto chvíli ještě daleko. Hlavní slovo budou mít voliči a jejich hlasy. Ty

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Odpověď na dotaz

S vědomím toho, že násilnosti a odsouzeníhodné činy se staly na obou stranách se snažím k hodnocení historie přistupovat s velkou pokorou a nedělat radikální závěry. Stále je třeba mít na paměti, kdo byl v celém konfliktu agresorem, kdo rozpoutal druhou světovou válku a kdo byl viníkem.  Pokud však pokory a přiznání viny ne

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Děkuji za podporu

V současné době, kdy jsou kraje levicové a vláda naopak, to není jednoduché, ale zastávám názor, že nelze brát za rukojmí politického názoru občany a že v jejich zájmu je vždy třeba se dohodnout. Po parlamentních volbách v příštím roce snad bude situace příznivější.

Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček odpověděl na dotaz

Máte pravdu, že se jedná o dědictví po předchozích vládách

Máte pravdu, že se jedná o dědictví po předchozích vládách, a to nejen na úrovni krajů, ale i státu. Celý systém regionálních operačních programů a pravidla jeho fungování vznikal před rokem 2007 a u jeho zrodu stál tehdejší ministr financí Kalousek a hejtmani z ODS. Další roky vládla v Ústeckém kraji koalice ČSSD a ODS. To ovšem neznamená, že