RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Základní příjem

Ano, budu. Rád bych, jakmile se rozběhne nový Parlament, navrhl písemné prohlášení parlamentu týkající se NZP, které by navazovalo na evropskou občanskou iniciativu na toto téma. S kolegy o této věci samozřejmě diskutuji a dál diskutovat budu. Názory na NZP jsou nicméně jak ve veřejnosti tak mezi politiky velmi rozporuplné, jak jistě sám víte. Přij

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Máte se čím pochlubit?

1. Písemné prohlášení o boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku, přijato Eropským parlamentem v roce 2010, na rakovinu CRC umírá 150.000 evropanů ročně2. Ochrana podmínek pro rozvoj jaderné energetiky v následujících zprávách:- směrnice o nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem- směrnice o jaderné bezpečn

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

volby-slogan

Osobně volební slogany nemám rád, ale tento není moc komplikovaný a sáhl si pro obrazné vyjádření do sportu. Česká republika již přece první ligu hrála, a to krátce po svém vstupu do EU, víceméně do našeho předsednictví EU. Očekávání, která náš vstup provázela byla vysoká a ČR se měla stát jakýmsi představitelem tzv. nových zemí. Bohužel jsme tento

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

10 let v EU

 Díky členství v EU může český občan svobodně cestovat, podnikat, pracovat nebo studovat napříč celou Unií. Můžeme si založit podnik ve Francii za stejných podmínek, jako francoužští občané, můžeme studovat na skvělých školách v Dánsku za stejných podmínek jako místní Dánové. Po celé Evropě máme stejná práva, můžeme pracovat,

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Dobra informace, nemela by o tom lepe informovat verejnorpavni media?

 Diskuse o dohodě TTIP v celé Evropě už dávno bouřlivě probíhá. Stejně tak probíhá i v Evropském parlamentu. Evropská komise nyní zahájila veřejné konzultace o některých částech této dohody, takže můžete i Vy využít možnost se vyjádřit i směrem ke Komisi a prosím, učiňte tak. Zejména v oblasti značení GMO potravin, používání hormonálních růsto

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

ochrana prasat

Dobrý den,kampaň neproběhla jen v Praze, ale i v jiných městech po celé Evropě, například v Berlíně, Paříži, Rotterdamu nebo ve Varšavě. Je to proto, že “aktivisté” mají šanci oslovit více lidí. Jejich aktivity se ale zaměřují na všechny, ne jen na obyvatele velkých měst. Na pátečn

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Sociální nerovnost a nespokojenost

Radikalizace sociálních sítí je fenomén, který je hodně způsoben také anonymitou, stádovitostí a potřebou provokovat. Rozevírání sociálních a majetkových nůžek také může být příčinou podobných jevů. Bohužel odtrženost velké části politiků od reálného života je jen jednou z příčin tohoto rozevírání. Druhou je bohužel dosavadní celoevropská příc

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

aktivita českých europoslanců

Jde o hodnocení kvantitativních ukazatelů, které ve skutečnosti nemají žádnou vypovídací schopnost. Mám sice jako jediný český europoslanec 100% účast (think-tank uvádí 99,54%, což je mimochodem špatně), ale to říká pouze to, že jsem tam vždycky byl, případně že jsem nebyl v době zasedání parlamentu nemocen. Ani počty předložených zpráv o ničem

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Zemědělské dotace

To co máte na mysli a co proběhlo médii jako situace, na kterou "doplatí čeští zemědělci" je ovšem něco jiného. Jde o financování tzv. přímých dotací pro rok 2013. Členské státy snížily evropský rozpočet. Dochází ke krácení ve všech kapitolách včetně dotacích zemědělcům

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Kvalita potravin napříč

Všechny výrobky bez výjimky podléhají směrnici o označování potravin. Pokud by se výrobce od této směrnice odchýlil, musí jej členský stát, který to zjistil, postihnout v souladu s implementovanou evropskou legislativou. Pořád je nutné mít na paměti, že EU není federace

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Mýty o EU

V současnosti připravujeme podstránky k této věci. Můžete je brzy najít na www.pavelpoc.cz

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Banány

Tato norma se týká v zásadě certifikace banánů při jejich uvádění na trh Unie. V tomto obchodě vládne silná konkurance a přísné kontroly zavedli sami obchodníci. Šlo tedy o

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

EU a antibiotika

Já rozhodně žádnou byrokracii nehájím. Byrokracii jako takovou nemám rád. Jsem svým způsobem skeptik, tedy člověk, který je zvyklý vše soustavně kriticky posuzovat. Jsem tedy tak říkajíc i euros

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Lobbing v EU

Stát se úředníkem Evropské komise není jednoduché a kariérní řád Komise je poměrně propracovaný (viz. moje odpověď panu Kolouškovi <a href="http://www.parlamentnilisty.cz/pr

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Kariérní řád v EU

Důvodem je to, že práce v této administrativě je velice přitažlivá pro špičkové evropské odborníky. Pokud chcete získat špičkové odborníky, je nutné je náležitě motivovat. Jednou motivací je finanční ohodnocení, které je ovšem doprovázeno jasnými podmínkami, které práci úře

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Kontrola potravin

Navržení těchto opatření je naprosto nezbytné, protože jak ukázaly poslední skandály, kontrola potravin a prevence podvodů je v této oblasti nedostatečná. Změna legislativy a vyšší koordinace členských států by měly zlepšit prevenci proti podvodným praktikám. Navrhovaná opa

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Vepřové maso

Nová pravidla se týkají chovu březích prasnic a to v období začínajícím čtyři týdny po zapuštění a končícím až jeden týden před očekávaným porodem.  Podle tohoto předpi

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Prezident a EU

Zde jde spíše o vztahy k ostatním členským státům, a to zejména k těm sousedním. Náš vztah k Německu je například stále zatížen minulostí a nejsem si zatím zcela jistý, že se panu prezidentovi daří tu situaci zlepšovat. Vyvěšení vlajky Unie na Hradě za přitomnosti šéfa

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Dotace českým zemědělcům

Postoj premiéra Nečase k Programu rozvoje venkova (PRV) je jen těžko pochopitelný. Přesun 300 mil. €, tedy cca 7,5 mld. Kč, z PRV na kohezní politiku nemá nic společného s vyjednávacími schopnostmi Petra Nečase, ale spíše o vyjádření jeho vztahu k zemědělství, ke

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Pomoc Kypru

Firmy na Kypru mohly odvádět jen 9,9 % namísto například 30 %, které firmy platí v Německu. Dále kyperský bankovní systém přilákal obrovské množství kapitálu, který přesáhl HDP celé země až osmkrát. Velká část vkladů pochází z Ruska a je také pravděpodobné, že určitá č