RNDr. Pavel Poc

  • ČSSD
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

alkoholová strategie

 “Média záležitost strategie v oblasti alkoholu silně zkreslila. V tuto chvíli Evropský parlament pouze vyzval Komisi ke zpracování Strategie (nejde tedy o legislativu). Cílem strategie by mělo být pomoci členským státům se zmírňováním škod souvisejících s alkoholem. Mezi cíle strategie by dle návrhu mělo patřit shromažďování spolehli

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Pane Poci,

Děkuji za podporu. Mám za to, že objektivní informace jsou v tomto případě zásadní. Česká vláda se oběma smlouvymi zabývá samozřejmě také. Role Evropského parlemantu bude nicméně v tomto ohledu velmi zásadní, protože bude muset finální smlouvu schválit či odmítnout. Co se týká médií, podle mého zájem o problematiku obou smluv nyní roste, takže

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

společná Evropská armáda

Ve skutečnosti nešlo ani tak o návrh jako o mediálně zkreslenou poznámku. Ale pokud bychom to vzali vážně, tak musím přiznat, že bych byl všemi deseti pro. Jednak by to všechny členské státy vyšlo výrazně levněji, jednak je načase, aby Evropská unie hrála daleko samostatnější roli a měla svou obrannou politiku a vojenskou doktrínu pod svou vlas

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

plat

Plat europoslance je stanoven jako 2/5 platu evropského soudce, (4istý/hrubý - 6252€/8020€). Z evropského hlediska to není nic divného, jde cca o dvojnásobek průměrného platu např. v Německu, odpovídá to například platu poslance Bundestagu. Bylo by dost divné vytvářet kategorie europoslanců podle země původu a každému platit jinak. Za  "n

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Řecko

Pletete se. Neexistuje žádné "řecké euro”. Euro je společná měna států Eurozóny a případný ekonomický krach Řecka sice může způsobit nějaké výkyvy na finančních trzích, ovšem je ve skutečnosti otázka, zda by šlo o výkyvy pozitivní nebo negativní. Ostatně nevím jaká je struktura závazků Řecky, zda jsou všechny denominovány v eurech, zda je něco

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

EU

Nedá se to v tuto chvíli objektivně říci. Zatím se zdá, že Česká republika opět nabírá skluz. Končí první rok nového návrhového období a dosud nebyla vyhlášena jediná nová výzva. Ale je samozřejmě otázka, zda lze všechno svádět jen na vládu. Je to i o dodavatelských kapacitách, obcích, regionech, Českém parlamentu. Jestli například Poslanecká

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Jean Claude Junker

Ano, Evropský parlament má možnost Evropskou komisi odvolat.  Toto hlasování již bylo poněkud chaoticky navrženo na pořad Plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku příští týden. A k Vaší  druhé otázce, nemyslím si, že je možné přistoupit k takovému kroku jen tak, bez podrobné zprávy zvláštní komise nebo Hospodářského výb

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Smlouva TTIP a TTP a jejich přílohy a doložky

“Vážený pane “JaRDo”, docela by mně zajímalo, jestli jste se zúčastnil voleb do Evropského parlamentu. Protože pokud ano, tak nechápu, že moje postoje dostatečně neznáte. Pokoušel jsem se prorazit totální nezájem českých médií, právě s touto věcí, protože podle mě právě transatlantická obchodní a investiční dohoda měla být jedním z hlavn

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

ebola

Neřekl bych, že problém je v otázce vývoje, nebo v tom, že by pro farmaceutické firmy vývoj nebyl atraktivní. Opak je totiž pravdou. Problém je v klinických testech. Ale i to se mezinárodní společenství pokouší řešit. To, že jsem zmínil jídlo a další humanitární otázky není náhoda. To lze udělat bezprostředně a může to zachránit taky hodně životů.

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

intervence ČNB

 Vážený pane Fetrle, shodou okolností mi k tomuto tématu vyšel dnes můj komentář, můžete si ho přečíst zde: http://denikreferendum.cz/clanek/18923-kdo-ten-mejdan-zatahne

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

krize na Ukrajině

Pokud se ptáte co mi vadí nejvíc, tak to, že zahraniční politika EU je bohužel stále ve vleku USA. Je to dílem vina baronky Ashton, jednak důsledek dlouhodobě vyvinuté devótnosti řady národních politických reprezentací směrem k USA. EU nepotřebuje poklonkovat Rusku ani USA. Ostatně obě velmoci v případě ukrajinské krize porušily Budapešťské mem

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Ukrajina

Nevím, ale doufám. Pokud by Turecko přistoupilo k EU, stane se EU na sto let světovým ekonomickým hegemonem a v Evropském regionu to zajistí dlouhodobou stabilitu. Bohužel mám pocit, že jsou na světě síly, které tomu budou chtít za každou cenu zabránit

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Úmluvě EU proti korupci

Máte patrně na mysli UN Convention against Corruption. Nejde o dohodu EU ale OSN (UN - United Nations). ČR k  této úmluvě už naštěstí přistoupila, i když skutečně po podivně dlouhém váhání až v listopadu 2013, tedy loni v zimě, 8 !! let po přijetí úmluvy. Zdůvodňováno to bylo implikací na trestní zodpovědnost právnických osob v právním řád

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

p.s.

Já se nedomnívám, že posláním zákonodárce je zviditelňování se. zákonodárce by měl především pracovat. je samozřejmě velmi těžké tak činit v prostředí, které místo aby informace o zákonodárcích aktivně shánělo alespoň před volbami, očekává, že zákonodárce bude něco jako varietní komik a bude místo vážně práce předváďet zábavnou show pro co nejv

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Co dál

Samozřejmě se budu zase zabývat řadou zdravotnických témat a životním prostředím. Hlavní téma v obou ohledech je pro mě otázka endokrinních disruptorů, látek skrytě ovlivňujíchích naše zdraví v rozsahu, který si patrně vůbec nedovedeme představit.

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Turecko

Dobrý den, není tajemstvím, že jsem zastáncem rovného přístupu ke všem zájemcům o členství. tj. splní-li Turecko potřebné podmínky, mělo by být do EU přijato. V tomto ohledu se mi vůbec nelíbí poněkud politicky motivované odkládání otevření nových kapitol a další diplomatické "tance" kolem přijetí Turecka do EU. Diskutovat o Erdoganovi a jeho de

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

výbory

Milá paní Ptáčková, každý poslanec je tzv. plným členem v jednom výboru a zastupujícím členem v druhém. V každém parlamentním výboru má politická frakce přidělen určitý počet křesel podle paritního klíče. Vedoucí delegací pak vyjednávají pro své delegace pozice ve výborech. Požadavky se obvykle odvíjí od potřeb členského státu a kvalifikace jednotl

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

Velká Británie a EU

"Existence Evropské unie nikdy nestála na jediné zemi, byť by byla velmi významná. Spojené království se stalo členem až v roce 1973 a současný kurz UK k Unii nastavila toryovská hokynářka Thatcherová. Od její éry Spojené království na ostatních zemích vyžaduje neustále výjimky, ústupky, rabaty. Naopak může-li si sáhnout na jakékoli finance, udělá

RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc odpověděl na dotaz

ČR a EU

Z Vašeho dotazu není jasné zda Vás zajímá jestli jsme schopni se v Evropském parlamentu napříč stranami dohodnout na podpoře klíčových zájmů České republiky, nebo zda se pozastavujete nad národní Českou politickou scénou. Co se týká prvního, tak ano, ve skutečně klíčových věcech jsme během minulého období byli schopni spolupracovat. V tom se na