prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Jak zabránit vývozu léků?

Vývoz  léků , který byl zmíněn v minulých dnech v médiích, byla kauza již proběhlá před delší dobou, poté bylo  omezení  této možnosti dáno zákonem. Pro zlepšení  situace  podáváme  opakovaně  podněty směřované na  Ministerstvo zdravotnictví - žádné podněty  nebyly do programu  jednání Sněmovny zařa

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

nelegální export

 Vaše  otázka  je velmi  aktuální, nedostatek léků na našem trhu nemá v posledních letech obdobu. Interpelace jsou sice určitou  možností, jak se  dozvědět o  záměrech vedení  rezortu více,  ale  nikoli dostačujícím, takže za několik  dnů proběhne námi  svolaný  kulatý  stůl na t

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Chybí zdravotnický personál na všech úrovních

 Nedostatek personálu trápí téměř všechna zdravotnická  zařízení, problém má několik  rovin, podle mých znalostí.Mladší kolegové uvádějí jako velmi  důležitou složku poměrně složitý  a často se měnící systém postgraduálního vzdělávání .V tomto směru jsme dosáhli určitého zjednodušení vzdělávání zdravotních sester ( nikoli z

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Jste pro zrušení povinnosti nosit roušky?

Bariérová ochrana  dýchacích  cest ( tedy  rouška, ...) je  staletími prověřená  prevence přenosu nákaz, které se šíří kapénkovou nákazou, Podíváte-li  se  na současný  svět, tak státy, které se již s  koronavirovými infekcemi setkaly (příkladně  Blízký i Dálný Východ) jsou  v ochraně dýchacích

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vakcína

 Výzkum byl přerušen 3.12.2020 ministrem zdravotnictví, další výzkum nebyl zúčastněným organizacím zadán, podle našich vědomostí. 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Omicron

 Viry mutují ( mutace  je změny genetické  informace) proto, aby byla zvýšena  jejich šance  na výhru ( tedy  přenos nákazy na více , v tomto případě, osob). Každá mutace  má poněkud ( více, či méně jiné vlastnosti proti jiné mutaci, jde  přece jde o změnu genetické  informace), takže je  jinak naka

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

mutace coronaviru

 Viry jsou  skutečně záludné svou  možností změny svého  složení ( tady mutací). Mutacemi se snaží získat výhodu a ztížit nám možnost obrany. Stávající očkování ( podle denních zpracovaných dat) jasně chrání před  těžkým průběhem nemoci , tedy nutností léčby na JIPu ( poměr cca 66:34%). Přeji hlavně zdraví.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Lockdown

 Dobrý  den, epidemiologická opatření  neurčuje Sněmovna. Regionální opatření  jsou  v gesci příslušné Hygienické  služby, ty jsou jinak podřízeny  hlavnímu hygienikovi ( hygieničce) ČR. Blíže by bylo možné  se  k vašemu  dotazu vyjádřit pouze s konkrétními údaji. Přeji  hlavně  zdraví.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Bydlení

 Dobrý den, pro ANO2011 je zlepšení dostupnosti bydlení prioritní  otázkou, proto byla také  v tomto volebním období realizována řada  opatření (zvýšení  platů v různých profesích, slevy  jízdného, zjednodušení  stavebního řízení...), která přinášejí zlepšení   finančního stavu domácností. Jaký bude dalš

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkovací benefity

Dobrý  den, usnesení  vlády jsem četla. Chápu je tak, že na základě připomínek občanů, kteří sdělovali své  zkušenosti s drobnými zdravotními problémy po očkování (mohou být ale po kterémkoli očkování) na Ministerstvo zdravotnictví, se  jedná o možnost, jak zvládnout toto bez další návštěvy zdravotnického zařízení. 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Proč zase strašíte ze zpřísňováním?

 Vážený  pane Koblížku,  nevím, zda  patří dotaz mne. Píšete...řídíte se počtem nakažených.... Výbor  pro zdravotnictví nemá žádnou  pravomoc vydávat exekutivní doporučení, či nařízení, takže také nic takového nedělá.Máte plnou  pravdu, že různé viry a pandemie tu byly a budou, Podle  našich znalostí (požaduj

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkování bez registrace?

 Děkuji  za Váš dotaz, očkování proti mnohým nemocem (bohužel, stále se  nedaří  vyvinout vakcíny, příkladně proti borelióze, které by byly použitelné i u lidí) je jasnou záchranou životů. Očkování zabránilo milionům úmrtí třeba  v případě spalniček, tuberkulózy a podobně). Vámi zmiňované  kurděje nejsou infekční přeno

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkování bez registrace

 Zřizování očkovacích  center, kde  je  možné  očkovat bez předchozí registrace  se, dle mých poznatků, osvědčilo. V sobotu jsem sloužila v Očkovacím centru OC Chodov a zájem lidí byl velký, výborná  atmosféra. Mobilní  očkovací  týmy byly  připravovány ve spolupráci s  některými organizacemi a

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Co si myslíte o očkování Sputnikem?

 Vážený  pane Nejedlý, v ČR se  aplikují vakcíny, které mají schválené  podávání ( zatím s  podmínkou), ale vakcína Sputnik toto schválení Evropskou  lékovou  agenturou nemá. V současné  době je nabídka vakcín na našem trhu velmi  slušná a před několika dny  byla  otevřena  očkovací 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Paní doktorko, opravdu nemůže mít člověk v sobě protilátky proti covidu, aniž by byl očkován?

 Dobrý  den, po prodělání nemoci má většina osob protilátky, které mohou  přetrvávat různě dlouho. Tak jako i  u většiny  jiných přenosných  nemocí, určité  procento pacientů, nevytvoří  protilátky ani po překonání  nemoci. Známe případy ( u očkování proti jiným přenosným nemocem), že někteří lidé nevytv

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

záchranáři

 Dobrý  den, zdravotnický záchranář je velmi  důležitou složkou celého systému, jistě nejde  jenom o  tituly, ale hlavně o znalosti. Zdravotnický  záchranář skutečně  zachraňuje životy a musí  být schopen poměrně složité  diferenciální diagnostiky. Při studiu musí každý  student splnit předepsané mn