prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,73. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

covid-19

 Dobrý  den, koronavirus způsobující nemoc, která byla označena COVID 19 jistě tak hned nezmizí, ale  od jara, kdy  jsem nevěděli, jak se  bude chovat, jak mu  budeme  schopni vzdorovat, víme o něco více. V řadě  velmi  renomovaných pracovišť probíhá intenzivní  výzkum, ale  zdalena  nevím

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nákaza koronaviem

 Dobrý  den, máte  pravdu v tom, že mnoho lidí  se  vrátilo  po několika měsících zpět  do svého bydliště,  do zaměstnání a jistě pohyb většího množství osob má  v důsledku zvýšené množství pozitivně  testovaných. Rovněž  správně  usuzujete na to, že pro lidskou obranyschopnost je výhodněj

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

karanténa

 Podmínky karantény určuje hygienik, posuzuje, za  jakých podmínek  a kde  se setkali. Jestliže jste se setkal s osobou s pozitivním PCR testem na COVID ( současný způsob testování), byl jste chráněn respirátorem příslušné  třídy, je možné, že nebudete  mít nařízenou karanténu.Je pravda, že důležitá je  i vzdáleno

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

vakcína - covid

 Pro přesnost jsem jedním z členů týmu tří přímo řízených organizací, které byly  pověřeny zjistit možnosti vývoje vakcíny ( IKEM,UHKT, SZÚ) a  mým úkolem je zajištění koordinace  činností mezi organizacemi, další člen týmu  je vědeckým garantem, další provozním garantem. V současné  době dokončujeme laboratorní 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Voliči vám ten podvod spočítaj

Vážený  voliči, jistě nereagujete na moje sdělení, protože ani já ani Výbor  pro zdravotnictví nikoho nestraší,  ale vždy si nechává předkládat pouze ověřená  data, zrovna tak opakovaně  požaduje řádně zpracovanou  statistiku skutečných důvodů  úmrtí  v době pandemie COVID 19.Všechna jednání Výboru pro zdr

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Není už na čase, abyste postupovali systematicky?

 Veřejná doprava je místem, kdy skutečně  může docházet k velké koncentraci osob a tady je rouška ochrannou prevencí, která je  považována za přínosnou. S virem se  budeme muset naučit žít, tak jako s  jinými viry, což ovšem nesnižuje zodpovědnost jednotlivce. Virus chřipky  známe dlouho, virologové jej sledují&nb

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Sliby-chyby

 Začátkem školního  roku se vrací téměř 2  miliony lidí do práce, školy, roušky ve veřejné  dopravě jsou smysluplné, ve školách je  jejich doporučení ( chce-li se učitel chránit, má na to právo, zrovna  tak kterýkoli žák), jinak se  jejich nošení  řídí epidemiologickou  situací.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zase ty roušky

 Dobrý  den, Váš dotaz je založen na starších informacích. Roušky jsou základní bariérovou  prevencí a mají  svůj význam, jejich nošení je  v mnoha  případěch založeno  na zdravotním  stavu jednotlivce ( jsem nastydlá, mám kašel, rýmu  a musím někam dojet, je rouška zcela  na místě), mají  svůj

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Kdo nebo co selhává?

 Onemocnění způsobené  koronavirem beta, který způsobuje nemoc COVID 19, se budou, s již téměř jistotou, objevovat. Chytrá karanténa je pouze jedním z nástrojů práce hygienika a má mu pomáhat ve vyhledávání možných kontaktů, či nemocných s tímto onemocněním. Omezení daná v postiženém  regionu musí být promyšlená s preventivním 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Postrádám význam

 Rouška je základním prvkem prevence i v případě přenosu nemoci tzv. kapénkovou  nákazou, což  znamená, že původce nemoci se šíří při kašli, kýchání, ale také mluvení. Přenášenými  nemocemi takovým to způsobem není  jenom  COVID19, ale také  třeba chřipka, spalničky, plané  neštovice, TBC, zarděnky, černý&nbs

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

roušky

Dobrý den, nadále platí doporučení  nošení  ochrany nosu a úst ve zdravotnických zařízeních  lůžkové  péče. Samozřejmě, že se  preferuje osobní  zodpovědnost jedince, takže v případě onemocnění dýchacích cest, teploty nebo ještě při nejasném původu nemoci, či i "jenom "rýmy, kašle a podobně, je nošení&nb

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

autodrom Most

Dobrý den, Výbor  pro zdravotnictví se  problematikou udávaného hluku Autodromu  Most  zabýval opakovaně, předal Vámi zaslaný i dále vyžádaný  materiál  zastupitelům (napříč politickým spektrem) k dalšímu  řešení.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

bludný balvan

Dobrý den, o Vámi zmíněném jsem se dozvěděla z médií, Poté, co jsem si  vyhledala v archivu zmíněného klubu údaje, jsem zjistila, že za šíření homeopatie a navíc, že jej uděluje tajný komitét. O homeopatii jsem nikdy nepřednášela, nepsala odborné články, pouze jsem cca před rokem vysvětlovala  na půdě  Poslanecké  sněmovny ko

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Jak byste vyhodnotila fungování chytré karantény?

 Dobrý den, děkuji  za dotaz. Zda bude a jaká tzv.  druhá  vlna  nikdo přesně neví. Česká  republika má vypracovaný  systém, jak zjišťovat  a kontrolovat možná  ložiska  lokální nákazy a zajišťovat zdravotnické služby regionálně podle potřeby. Druhým bodem je tzv. chytrá karanténa, která ulehčuje pr

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

hysterie

 Je třeba říci, že tenot typ koronaviru s námi bude nejspíše dále, ale je pravda, že o něm zatím není   dostatek informací a znalostí a ze situace, která byla v některých evropských státech, bylo zřejmé, že je třeba provést  účinná  preventivní opatření tak,  abychom zabránili  nekontrolovanému nárůstu nemoci. Těž

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nechápu

 V doporučeních vidím stále snahu o bezpečnost  občanů.Pevně věřím, že uvolňování bude dále bez negativního dopadu na zdravotní  stav našich občanů  a že se celá situace  zjednoduší.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Roušky

 Postupné  uvolňování  preventivních hygienických opatření závisí na hodnocení epidemiologických ukazatelů. Roušky v MHD , nákupních centrech mají  své opodstatnění.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vakcína proti koronaviru

O vývoj  účinné  a bezpečné  vakcíny proti koornaviru se snaží téměř 100 různých pracovišť na světě. Přímořízené  organizace, které byly pověřeny zjištěním možnosti vývoje české vakciny mají výzkum a vývoj  ve své  náplni. Zda bude  možné úspěšně vakcinu  vyvinout je tedy náplní tohoto úkolu, výroba jre něco

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.