prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,44. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zhoršující se lékařská péče

 Dobrý den, můj postoj se  k tomuto tématu nemění. Nedostatek zdravotnických pracovníků je regionálně rozdílný a někde velmi  palčivý, není dotažena  problematika zdravotně sociálního pomezí, v současné  době pořádají  kolegové několik akcí, jejich dopad, zda  MZ vezme jejich výsledky v potaz,  neumíme predik

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

pojištění

 Dobrý den, zdravotní  péče  hrazená ze zdravotního pojištění, je výsledkem jednání zdravotních pojišťoven, odborných společností poskytovatelů zdravotní  péče a MZ. Mimořádná  léčba  je posuzována revizními lékaři na základě údajů indikujícího lékaře daného pacienta. Neuvádíte  konkrétní  případ, takže nelze

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Proč je takový problém zajistit dostatek léků?

 Dobrý den, problém s nedostatkem některých ( a nikoli  jenom nepodstatných léků) je již dosti zásadní, denně  řešíme shánění léků. Řešení by bylo několik,  ale situaci musí skutečně zásadně řešit ministr a vládní  strany, protože pravomoci jsou rozdělené a řadový poslanec  nemá možnosti některé aktivity činit (zákony

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

léky

 Dobrý den, prodej léků v  automatech je PN poslance, což je zcela legitimní možností. Na tuto možnost  není mezi poslanci jednotný názor. Zacházení  s  léky, jejich uskladnění  a  podobně musí  být splněno podle podmínek daných výrobcem, to nemůže  žádný politik měnit. Některé lékárny mají možnost vyzve

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

výroba léků

 Dobrý den, problém nedostatku léků nás trápí každý den, Ministerstvo  zdravotnictví údajně  jedná, ale výsledek jsme zatím neviděli. Lékárníci  se snaží tam, kde  mohou, z dostupných ingrediencí vyrábět léky, ale , samozřejmě, je  možné  pouze omezeně. Navrhovala jsem MZ jednat s českými majiteli výrobních 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

očkování proti covidu

 Dobrý den, podle vyhlášení  Světové  zdravotnické  organizace  již není onemocnění  COVID 19 pandemií. Očkování proti této nemoci nebylo ukončeno, protože, jak udává Ministerstvo zdravotnictví, lidé neočkovaní proti covidu-19 by mohly mít až 5× vyšší riziko hospitalizace a ve věku více než 50 let dokonce 14× vyš

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Jak zabránit vývozu léků?

Vývoz  léků , který byl zmíněn v minulých dnech v médiích, byla kauza již proběhlá před delší dobou, poté bylo  omezení  této možnosti dáno zákonem. Pro zlepšení  situace  podáváme  opakovaně  podněty směřované na  Ministerstvo zdravotnictví - žádné podněty  nebyly do programu  jednání Sněmovny zařa

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

nelegální export

 Vaše  otázka  je velmi  aktuální, nedostatek léků na našem trhu nemá v posledních letech obdobu. Interpelace jsou sice určitou  možností, jak se  dozvědět o  záměrech vedení  rezortu více,  ale  nikoli dostačujícím, takže za několik  dnů proběhne námi  svolaný  kulatý  stůl na t

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Chybí zdravotnický personál na všech úrovních

 Nedostatek personálu trápí téměř všechna zdravotnická  zařízení, problém má několik  rovin, podle mých znalostí.Mladší kolegové uvádějí jako velmi  důležitou složku poměrně složitý  a často se měnící systém postgraduálního vzdělávání .V tomto směru jsme dosáhli určitého zjednodušení vzdělávání zdravotních sester ( nikoli z

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Jste pro zrušení povinnosti nosit roušky?

Bariérová ochrana  dýchacích  cest ( tedy  rouška, ...) je  staletími prověřená  prevence přenosu nákaz, které se šíří kapénkovou nákazou, Podíváte-li  se  na současný  svět, tak státy, které se již s  koronavirovými infekcemi setkaly (příkladně  Blízký i Dálný Východ) jsou  v ochraně dýchacích

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vakcína

 Výzkum byl přerušen 3.12.2020 ministrem zdravotnictví, další výzkum nebyl zúčastněným organizacím zadán, podle našich vědomostí. 

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Omicron

 Viry mutují ( mutace  je změny genetické  informace) proto, aby byla zvýšena  jejich šance  na výhru ( tedy  přenos nákazy na více , v tomto případě, osob). Každá mutace  má poněkud ( více, či méně jiné vlastnosti proti jiné mutaci, jde  přece jde o změnu genetické  informace), takže je  jinak naka

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

mutace coronaviru

 Viry jsou  skutečně záludné svou  možností změny svého  složení ( tady mutací). Mutacemi se snaží získat výhodu a ztížit nám možnost obrany. Stávající očkování ( podle denních zpracovaných dat) jasně chrání před  těžkým průběhem nemoci , tedy nutností léčby na JIPu ( poměr cca 66:34%). Přeji hlavně zdraví.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Lockdown

 Dobrý  den, epidemiologická opatření  neurčuje Sněmovna. Regionální opatření  jsou  v gesci příslušné Hygienické  služby, ty jsou jinak podřízeny  hlavnímu hygienikovi ( hygieničce) ČR. Blíže by bylo možné  se  k vašemu  dotazu vyjádřit pouze s konkrétními údaji. Přeji  hlavně  zdraví.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Bydlení

 Dobrý den, pro ANO2011 je zlepšení dostupnosti bydlení prioritní  otázkou, proto byla také  v tomto volebním období realizována řada  opatření (zvýšení  platů v různých profesích, slevy  jízdného, zjednodušení  stavebního řízení...), která přinášejí zlepšení   finančního stavu domácností. Jaký bude dalš

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkovací benefity

Dobrý  den, usnesení  vlády jsem četla. Chápu je tak, že na základě připomínek občanů, kteří sdělovali své  zkušenosti s drobnými zdravotními problémy po očkování (mohou být ale po kterémkoli očkování) na Ministerstvo zdravotnictví, se  jedná o možnost, jak zvládnout toto bez další návštěvy zdravotnického zařízení.