ASZ: Nevládní organizace žádají transparentní přípravu Strategického plánu SZP

19.11.2020 21:20

Otevřený dopis zemědělských nevládních organizací ministru zemědělství ČR

ASZ: Nevládní organizace žádají transparentní přípravu Strategického plánu SZP
Foto: ASZ
Popisek: Asociace soukromého zemědělství
reklama

Ing. Miroslav Toman, Csc.
ministr
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha-Nové Město

Vážený pane ministře,

společná zemědělská politika na období 2023–2027začíná nabývat jasných obrysů. Jednání na úrovni EU pokračují a výstupy z nich ukazují, kterým směrem se mohou jednotlivá opatření a způsoby produkce potravin vEU ubírat. Jedná se o zásadní proces, jehož výsledky budou mít vážné dopady nejen do zemědělského sektoru. Jako zástupci zásadní části zemědělské veřejnosti však sledujeme svážnými výhradami přípravu klíčových dokumentů reformy SZP. Touto cestou Vás jako nejvyššího představitele sektoru zemědělství ve Vládě ČR žádáme, abyste změnil přístup k jednání a o přípravě reformy SZP a zahájil transparentní „finalizaci“ Strategického plánu SZP. Tento dokument by měl nastavit takovou politiku, která konečně posune naše zemědělství k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelným způsobům hospodaření. Do tohoto procesu však musí být zapojeny všechny zainteresované strany.

Považujeme za naprosto nepřijatelné omlouvat absenci komunikace a spolupráce v procesu příprav Strategického plánu k SZP současným stavem pandemie COVID-19. Je pro nás rovněž naprosto nepřijatelné, že jako zástupci zemědělské veřejnosti a Vaši partneři v přípravě společné zemědělské politiky nemáme možnost se na přípravě Strategického plánu průběžně podílet. K připomínkám byl tento dokument zaslán až 4. 11. 2020, a to po mnoha urgencích. Zcela upřímně musíme konstatovat, že zaslaný materiál pak působí jako silně nekonzistentní, účelově koncipovaný, postrádá jakékoliv návrhy variantních řešení či sazeb jednotlivých typů intervencí. Po tak dlouhé době na přípravu strategického plánu a několika letech vyjednávání reformy SZP je rovněž naprosto neakceptovatelné, že na připomínky k tak zásadnímu dokumentu je stanovena lhůta pouhých 16 dní! S ohledem na prozatím neskončená jednání trialogu o konečné podobě reformy SZP, které mohou přinést ještě řadu významných úprav, je tento postup neočekávaný.

Na základě četných zkušeností z předchozích jednání musíme konstatovat, že se značnými obavami očekáváme vypořádání našich připomínek k návrhu Strategického plánu. Je totiž evidentní, že intervence (a pravděpodobně i sazby) jsou již ve své finální podobě a dosavadní způsob (ne)zveřejňování informací ze strany Vámi vedeného ministerstva vzbuzuje dojem účelové nevůle k jakýmkoliv výrazným změnám.

Chápeme, že víceletý finanční rámec a povinnosti ze strany nastavení SZP jsou stále předmětem jednání, ale to neomlouvá skutečnost, že nemáme k dispozici návrhy variantních řešení (jak tomu bylo například v rámci pracovních skupin k nastavení ANC oblastí v minulosti) nastavení intervencí, kalkulace sazeb a nejsou svolány pracovní skupiny, na kterých by se vydiskutovalo otevřeně, jak na základě SWOT analýz, které jsou velmi dobře připraveny, budeme v sektoru zemědělství reagovat.

Společná zemědělská politika není pouze politika zemědělství, je zásadním dokumentem údržby krajiny, chovu zvířat, kvality půdy, vody a biodiverzity. Zemědělci, jako správci statků, hospodáři naší krajiny, musí být motivováni k tomu, aby hospodařili konkurenceschopně, zároveň co nejšetrněji vůči životnímu prostředí a co nejodpovědněji vůči veřejnosti. Zemědělská politika nabízí prostor, jak toto realizovat, pouze za předpokladu, že bude nastavena ve spolupráci stěmi, kdo za ni vpraxi ponesou odpovědnost.

Za zemědělské nevládní organizace a členy MV PRV musíme konstatovat, že zapojení podstatné části zemědělské veřejnosti do přípravy Strategického plánu SZP a jednotlivých intervencí vnímáme jako zcela netransparentní a nedostatečné.

Vyzýváme Vás k urychlené diskusi ve formě pracovních skupin (nyní samozřejmě online) dle jednotlivých témat a podkladů ze SWOT analýz. Jejich přenesení do Strategického plánu je v současné podobě naprosto nedostatečné, neadekvátní a účelové.

Žádáme Vás touto cestou o diskusinad relevantními daty a informacemi, která povede ve vzájemné spolupráci k zemědělsky konkurenceschopné, vůči životnímu prostředí šetrné a veřejnosti férové zemědělské politice.

Dne 13. 11. 2020

Ing. Milan Boleslav, v. r.
předseda SMO

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, v. r.
předseda ASZ

Bc. Kateřina Urbánková, v. r.
manažerka PRO-BIO

Ing. František Winter, v. r.
předseda ČMSZP

Ing. David Brož, v. r.
prezident SMA ČR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Celní správa: Ústečtí celníci objevili u dálnice nebezpečné chemikálie

22:54 Celní správa: Ústečtí celníci objevili u dálnice nebezpečné chemikálie

Černou skládku nebezpečných chemikálií odhalila zcela náhodně hlídka výkonového zpoplatnění na 65. k…