Brněnská Senior akademie je vítězem Evropské ceny prevence kriminality

09.01.2017 17:38 | Zprávy

Ve dnech 12. – 15. prosince 2016 se v Bratislavě pod záštitou slovenského předsednictví v Radě EU uskutečnilo zasedání Rady Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) spojené s odbornou konferencí a vyhlášením Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016, a to na téma Prevence trestné činnosti páchané na seniorech. Do této soutěže jsou nominovány vítězné projekty národních kol v členských zemích EU. Na projektech se cení především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi. V České republice národní kolo soutěže každoročně vyhlašuje a OBPPK MV a jeho odborní pracovníci rovněž připraví informace o vítězném projekt do požadované formy pro nominaci do evropského kola, kde jej prezentují odbornému publiku.

Brněnská Senior akademie je vítězem Evropské ceny prevence kriminality
Foto: mvcr.cz
Popisek: Ministerstvo vnitra ČR

V letošním roce bylo do evropského kola nominováno 20 projektů. Po 11 letech aktivní účasti ČR v této soutěži (tj. od roku 2005) poprvé zvítězil český projekt. Jde o vítězný projekt národního kola Senior akademie, který již od roku 2006 realizuje Městská policie BrnoNa druhém místě se umístil německý projekt Ahoj babi, potřebuji peníze a třetí byl projekt z Chorvatska Den jako sen. Vítězný projekt je oceněn finanční částkou 10 000 EUR (2. a 3. místo je ohodnoceno částkou 5 000 EUR). Všechny nominované projekty byly v průběhu konference prezentovány ve dvou paralelně probíhajících blocích. Po slavnostním vyhlášení byly tři nejlepší znovu prezentovány před všemi účastníky. Více informací a fotogalerii naleznete na http://eucpn.org.

O projektu Senior akademie

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání určený seniorům. Nabízené předměty se zaměřují na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné. V letošním roce se obsah výuky výrazně rozšířil i o pohybové aktivity, které přispívají k udržení nebo i zlepšení fyzické a psychické kondice seniorů, a tím i k jejich bezpečí.

Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně vzdělávacích programů a úroveň aktivního komunitního dobrovolnictví:

Základní program – orientuje se na problematiku „JAK SE NESTAT OBĚTÍ“.

Pokročilý program – připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS.

Toto studium trvá 12 měsíců. Poté je možné zapojit se do absolventských programů, které slouží k upevnění a doplnění již nabytých znalostí a vědomostí. Jedná se především o volné osvětové programy určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase. Absolvováním základního programu se senioři stávají A. S. I. seniory (aktivní, sebevědomí, informovaní) s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých. Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb. Získávají tím možnost aktivně se podílet na řadě sociálních i vzdělávacích aktivit v místě jejich bydliště. Mezi absolventské programy rovněž patří Letní branně vzdělávací seminářeDiskusní klubové večery a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum Absolventské listy. Od školního roku 2014/2015 zahájila Městská policie Brno spolupráci se spolkem Presafe, který připravuje Nástavbový studijní program, který prohlubuje znalosti z akademie.

Více o projektu naleznete na http://www.mpb.cz/seniori/senior-akademie

Schéma Senior akademie

 

schéma SA.jpg

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

dezinformace

Co přesně je podle vás dezinformace? Nemyslíte, že by si to měl každý vyhodnotit sám? Myslíte, že pravda se pozná vždy na první pohled? Vždyť spousta věcí se prokáže až časem. To bylo třeba povyku, když byl někdo proti očkování proti covidu, protože lidi stejně neochrání a ejhle, za čas se ukázalo, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zoo Liberec: Na Technické univerzitě vedeme předmět Environmentální výchova na základních školách

16:05 Zoo Liberec: Na Technické univerzitě vedeme předmět Environmentální výchova na základních školách

Zoo Liberec se svým Střediskem ekologické výchovy DIVIZNA rozšířila své působení i na pole Technické…