ČEZ: Pankrácká věznice ušetří na energii osm milionů korun ročně

19.12.2023 9:29 | Tisková zpráva

Ve Vazební věznici Praha Pankrác proběhla v uplynulých měsících modernizace, která zahrnovala částečné zateplení patnácti objektů a rekonstrukci energetického hospodářství. Opatření umožní snížit stávající náklady na energie a vodu o téměř 20 procent.

ČEZ: Pankrácká věznice ušetří na energii osm milionů korun ročně
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Projekt je řešen metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), kdy dodavatel za úsporu přímo ručí ve smlouvě. Investice bude pokryta z budoucích úspor nákladů na energie a z dotace. Desetiletý projekt má na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO. Modernizace věznice má i ekologický přínos. Úspory energií představují ekvivalent 6 725 tun CO2.

„Věznice jsou ideálními areály pro EPC projekty, jde o velké komplexy budov, kde se energie spotřebovávají 24 hodin denně, a proto je tu opravdu velký potenciál pro energetické úspory. Právě ty jsou v posledních měsících stále aktuálnějším tématem, ať už pro firmy, obce nebo veřejné instituce. Ve velkém se snaží šetřit i veřejný sektor, i proto jsou úsporné projekty stále oblíbenější u státních institucí a organizací. Mohli bychom ale šetřit mnohem více, jen ve veřejném sektoru bychom modernizací budov uspořili desítky miliard korun ročně,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„O projektu jsme začali uvažovat už před několika lety. Důvodem takto rozsáhlé akce byl především zhoršující se stav energetického hospodářství a vězeňských budov. Nyní tedy místo dvou starých prádelen máme novou moderní centrální prádelnu, starou centrální parní kotelnu nahradila účinná teplovodní kotelna, včetně výkonného tepelného čerpadla. Také osvětlení prošlo významnou proměnou za celkem 3,3 milionů korun,“ pochvaluje si generální ředitel Vězeňské služby České republiky Simon Michailidis.

EPC jsou projekty, kdy zákazník i dodavatel mají stejný cíl, tedy dosáhnout smluvně garantovaných úspor. Pokud by některý rok úspory elektřiny, tepla a vody byly nižší, pak by ENESA doplatila zbytek.

Součástí projektu je i zateplení objektů a nová okna. Vzhledem k tomu, že výstavba věznice začala v roce 1885, bylo nutné dodržovat i požadavky Národního památkového ústavu. Zateplení, stejně jako kvalitnější, ale úspornější LED osvětlení, přineslo vyšší komfort jak pro zaměstnance, tak i pro vězně, kterých je v tomto areálů téměř 1100.

Ke sledování výše úspor pomáhá také důsledný energetický management. Díky němu má vedení věznice neustálý dohled nad energetickým hospodářstvím a jeho výsledky mohou přispět k odhalení míst, kde je další potenciál úspor.

Vězeňská služba ČR dlouhodobě usiluje o zlepšení energetické bilance svých budov. Realizace energeticky úsporných opatření za 115 mil. korun proběhla i ve Valdicích, v jedné z nejstřeženějších věznic v ČR. Zde musel dodavatel počítat s tím, že jeho zaměstnanci se nebudou moci pohybovat bez ostrahy. Zakázáno bylo používání mobilních telefonů. I tuto zakázku získala ve výběrovém řízení ENESA, firma s 60% podílem na trhu úspor z titulu EPC.

„Valdice pro nás byly velkou školou organizace práce a logistiky ve vězeňském prostředí. Ale jsme za tuto zkušenost rádi, o to lépe jsme si nyní poradili na Pankráci. Podobné areály skrývají obrovské množství příležitostí k úsporám. Vzhledem k tomu, že většinou vznikaly před desítkami, někdy i stovkami let, jejich energetická náročnost neodpovídá dnešním požadavkům na energetické a tepelné hospodářství, což se nám daří postupně měnit, “ dodává Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA.

Modernizace věznice má i ekologický přínos. Za dobu trvání projektu zde ušetří 25 olympijských bazénů vody. Úspory energií představují ekvivalent 6 725 tun CO2.

Úspora pro Vazební věznici Pankrác za 5 let:

  • Tepelná energie (CZT) 39 209 GJ 
  • Elektrická energie 2 067 MWh 
  • Ekvivalent emisí CO2 6 725 tun

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

Vězeňská služba ČR a Vazební věznice Praha Pankrác:
Vězeňská služba České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem, zajišťuje výkon vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. V současné době si v celkem 35 věznicích odpykává svůj trest 17 500 odsouzených, dalších 1 400 osob je aktuálně vazebně stíháno.
Vazební věznice Praha-Pankrác prošla vývojem od c.k. mužské trestnice v období habsburské monarchie k věznici Zemského či později Krajského trestního soudu v Praze v době první československé republiky. Dnes pankrácká vazební věznice zajišťuje výkon vazby obviněných mužů a žen a výkon trestu odnětí svobody u mužů a žen ve věznici typu s ostrahou s mírným, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

ČEZ ESCO je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, CAPEXUS, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort.

ENESA je dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Její projekty ušetřily od roku 2006 zákazníkům na provozních nákladech více než 2 mld. Kč. Jen v loňském roce garantovala smluvně svým klientům úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 203 mil. korun, konečná částka byla o 14 % vyšší, tedy 231 mil. korun. V cenách roku 2022 se skutečná úspora vyšplhala až k hranici 300 mil. korun. Kromě financí šetří její projekty i životní prostředí. Energeticky úsporná řešení umožnila v roce 2022 snížit emise CO2 o 48 800 tun, to je stejné množství, jaké vyprodukuje za dva týdny běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více informací o ENESA, a.s., najdete ZDE.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Regiony potřebují odvykačku, jsou závislé na dotacích

V tomto vašem článku píšete, že stát musí připravit plán na komplexní péči o řadu oblastí společnosti, počínaje výchovou a vzděláváním, sociální péčí (ale přísnou, neumožňující zneužívání), bydlením, bojem s dezinformacemi... Můžete mi vysvětlit, co mají dezinformace společného s tím, jak se některý...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO: Odstřel skipové věže Dolu Lazy proběhne 27. 7. 2024

19:15 DIAMO: Odstřel skipové věže Dolu Lazy proběhne 27. 7. 2024

Státní podnik DIAMO pokračuje s demolicí bývalého Dolu Lazy. V sobotu 27. 7. v 10:00 hodin dopoledne…