ČOI: Nejčastěji porušují zákon zprostředkovatelé úvěrů

18.12.2015 10:35

V případě kontrol České obchodní inspekce, zaměřených na dodržování povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru, pokračovali inspektoři ve 3. čtvrtletí 2015 v kontrolách z předcházejících období a další kontroly zahájili.

ČOI: Nejčastěji porušují zákon zprostředkovatelé úvěrů
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

V hodnoceném období zjistili různé nedostatky v téměř 2/3 z 57 kontrol a porušení zákona o spotřebitelském úvěru v plné třetině z nich. Za  prokázané  správní  delikty  bylo  pravomocně  uloženo  celkem  36 pokut v souhrnné výši 897 000 Kč. „Nejčastěji porušovali zákon zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů, kteří opět neposkytovali spotřebitelům všechny povinné informace a při uzavírání smluv používali klamavé obchodní praktiky. Poskytovatelé úvěrů si zase ne vždy řádně ověřují schopnost dlužníků splácet.    Po zahájení kontroly některé subjekty České obchodní inspekci neposkytly náležitou součinnost,“ popsal problémy, s nimiž se inspektoři při těchto kontrolách opakovaně setkávají, Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování podmínek, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.), provedeno celkem 57 kontrol. Kontrolováno bylo 44 právnických subjektů a 14 fyzických osob. Z toho působilo 42 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 13 osob jako poskytovatelé těchto úvěrů, tj. věřitelé. V postavení věřitele i zprostředkovatele spotřebitelského úvěru byla jedna kontrolovaná osoba a 3 kontrolované subjekty pouze poskytovaly služby a zprostředkování ani poskytování spotřebitelského úvěru se přímo neúčastnily.

Spotřebitelské úvěry – 3. čtvrtletí 2015

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010*)

celkem

145/2010*)

Středočeský a Hl. město Praha

9

6

1

66,7 %

11,1 %

Jihočeský a Vysočina

8

1

1

12,5 %

12,5 %

Plzeňský a Karlovarský

8

7

2

87,5 %

25,0 %

Ústecký a Liberecký

10

5

4

50,0 %

40,0 %

Královéhradecký a Pardubický

7

5

2

71,4 %

28,6 %

Jihomoravský a Zlínský

6

4

3

66,7 %

50,0 %

Moravskoslezský a Olomoucký

9

8

8

88,9 %

88,9 %

Celkem

57

36

21

63,2 %

36,8 %

*) Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Z tabulky vyplývá, že z celkového počtu 57 kontrol bylo ve 36 případech (63,2 %) zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, a ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.), byla porušena v 21 případech, tj. 36,8 % z celkového počtu kontrol.

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

- nejčastěji zjistili inspektoři porušení týkající se povinností zprostředkovatelů (§ 17), a to ve 12 případech. Ti v rozporu se zákonem neuvedli v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele rozsah svých oprávnění, zejména že vykonávají zprostředkovatelskou činnost výhradně pro jednoho nebo více věřitelů, anebo že tuto činnost nevykonávají pro žádného věřitele

- schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr neposoudily s odbornou péčí kontrolované osoby (§ 9 odst. 1) ve 4 případech

- obsahové náležitosti úvěrových smluv (§ 6) nebyly dodrženy v 5 případech

- porušení jiných ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru prokázali inspektoři ve zbývajících 5 případech.

Porušení dalších obecně závazných právních předpisů:

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, porušilo ve sledovaném období 12 kontrolovaných osob, a to používáním zakázaných klamavých obchodních praktik (§ 5). K nejzávažnějším zjištěním patří diskriminace spotřebitele (§ 6), a to tím, že věřitel omezil věkovou hranici pro poskytnutí spotřebitelského úvěru (pouze do 65 let).

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, byl porušen v 6 případech. Kontrolované osoby neposkytly dozorovému orgánu potřebnou součinnost k provedení kontroly.
Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů ve své dozorové působnosti uložila Česká obchodní inspekce v období 3. čtvrtletí 2015 pravomocně celkem 36 pokut v souhrnné výši 897 000 Kč, z toho pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo uloženo 21 pokut v celkové výši 702 000 Kč.

Závěr

Výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí 2015 znovu potvrdily předchozí zjištění České obchodní inspekce, že nedostatky při plnění povinností vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru stále přetrvávají. Spotřebitelé-zájemci o zprostředkování úvěru nejsou zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů řádně a pravdivě informováni a poskytovatelé si důsledně neověřují schopnost dlužníků úvěr splácet. Pokud se však nezvýší právní vědomí veřejnosti, budou i přes veškerá opatření ze strany státu spotřebitelé na nízkou finanční gramotnost doplácet.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

dTest: Jak na ukončení smlouvy s operátorem a přenesení telefonního čísla

9:15 dTest: Jak na ukončení smlouvy s operátorem a přenesení telefonního čísla

Nejste spokojení se svým stávajícím operátorem, ať už kvůli výši ceny, nebo kvalitě poskytovaných sl…