ČOI: Při nabídkách levnějších energií obchodníci často klamou spotřebitele

19.01.2019 16:14

Nepoctiví prodejci neustále vymýšlejí nové praktiky, jak lidi přesvědčit ke koupi nevýhodného zboží či služby. Neštítí se ani vydávat za zástupce seriózních nebo vymyšlených společností.

ČOI: Při nabídkách levnějších energií obchodníci často klamou spotřebitele
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Česká obchodní inspekce provedla od 18. května do 31. října 2018 historicky první mimořádnou celostátní kontrolní akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Jedná se o první sérii kontrol zaměřených přímo na tento typ prodejců, kteří slibují zprostředkovat levnější energie. Celkem ČOI uskutečnila 18 kontrol a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů. „Výsledky mimořádné kontrolní akce potvrdily, že nabídky a poskytování služeb v oblasti energií nebo jejich zprostředkování patří k poměrně novým formám obchodování a je zde zjišťováno velké množství porušování práv spotřebitelů. Po omezení „klasických“ předváděcích prodejních akcí se problematika nekalých obchodních praktik přenesla na trh s energiemi, respektive trh zprostředkovatelů uzavírání smluv o dodávkách energií. Zpravidla je takové jednání zacíleno na potenciálně zranitelné skupiny spotřebitelů, a to jsou především senioři. Z uvedených důvodů je nutné věnovat této problematice pozornost i v následujícím období,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce provedla mimořádnou kontrolní akci na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií. Celkem uskutečnila 18 kontrol a v 15 případech zjistila porušení právních předpisů (83,3 %). Při realizaci této mimořádné kontrolní akce bylo využíváno i podnětů spotřebitelů přijatých Českou obchodní inspekcí.

Kontroly – nabídka a služby v oblasti smluv o dodávkách energií 18.5. - 31. 10. 2018

 

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

1

1

100,0 %

 

Jihočeský a Vysočina

5

5

100,0 %

 

Plzeňský a Karlovarský

2

1

50,0 %

 

Ústecký a Liberecký

1

0

0,0 %

 

Královéhradecký a Pardubický

4

3

75,0 %

 

Jihomoravský a Zlínský

3

3

100,0 %

 

Olomoucký a Moravskoslezský 

2

2

100,0 %

 

Celkem

18

15

83,3 %

 

Zjištěné nedostatky

Porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo zjištěno ve 27 případech:

  • v 9 případech obchodníci použili při nabídce a prodeji klamavou obchodní praktiku (§ 4 v návaznosti na § 5), obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil
  • v 5 případech bylo porušeno ustanovení řešící klamavé opomenutí (§ 4 v návaznosti na § 5a), obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil
  • v 5 případech prodávající neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)
  • ve 4 případech prodávající neinformoval o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech byla vůči spotřebiteli uplatněna agresivní obchodní praktika (§ 4 v návaznosti na ust. § 5b), obchodní praktika se považuje za agresivní, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil
  • v 1 případě prodávající neinformoval spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb (§ 9 odst. 1)

Ve 4 případech byl porušen zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. Konkrétně to bylo ust. § 10 odst. 2, kdy kontrolovaná osoba nevytvořila podmínky pro výkon kontroly. 

Se všemi kontrolovanými, kteří porušili zákon, ČOI vede správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto také o výši pokuty.

Někdy jsou dokonce uzavírány smlouvy přímo u spotřebitelů doma, součástí smlouvy je zplnomocnění jednat ve jménu spotřebitele a vybrat „lepšího“ dodavatele energie, cílem těchto smluv však bývá hlavně nárokování vysokých smluvních pokut v případně, že se nakonec spotřebitel rozhodne neměnit dodavatele energií.  Někteří při nabízení změn dodavatele energií porušují zákaz podomního prodeje a spotřebitelům se kvůli navození důvěryhodnosti někdy představují i jako zástupci „inspekce“, Energetického regulačního úřadu a podobně. Žádní inspektoři a ani zaměstnanci ERÚ neobcházejí domácnosti.

Uložená opatření

Pravomocně byly uloženy zatím 2 pokuty v celkové výši 30 000 Kč. Tyto pokuty však nebyly za nekalou či klamavou obchodní praktiku apod., ale za neposkytnutí součinnosti při provádění kontroly (porušen  § 10 odst. 2 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole). Tím však řízení pro obě společnosti nekončí, pro podezření na nekalou či klamavou obchodní praktiku s firmami navzdory neposkytnutí součinnosti pokračuje řízení dál.

Rada ČOI a ERÚ:

Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit za energie, je odmítat tyto podomní nabídky „aukcí“ a nabídek „výběru levnějšího dodavatele energie“. Doporučujeme využít oficiální online porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) a následně oslovit přímo konkrétního dodavatele energií vlastní cestou bez zprostředkovatele.

Více rad pro spotřebitele k tomuto tématu „aukcí energií“ a nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií obecně připravila ČOI a zveřejnila na www.coi.cz/aukce.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo obrany: Na novém systému protivzdušné obrany SPYDER bude mít výrazný podíl český průmysl

19:07 Ministerstvo obrany: Na novém systému protivzdušné obrany SPYDER bude mít výrazný podíl český průmysl

Ztráta kontroly nad vlastním vzdušným prostorem může v krajním případě znamenat i ztrátu státní suve…