ČOI: Textilní výrobky jsou v prodeji bez značení a také bez ceny

13.12.2014 17:57

V průběhu kontrol značení textilu ve 3. čtvrtletí 2014 zjistili inspektoři ČOI celou řadu nedostatků, jimiž jsou porušovány povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele pro prodej textilních výrobků, včetně přímo účinného předpisu EU, upravujícího názvy textilních vláken a značení tohoto sortimentu materiálovým složením.

ČOI: Textilní výrobky jsou v prodeji bez značení a také bez ceny
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Závady zjištěné ve více než polovině z celkem 477 kontrolovaných provozoven a prodejních míst signalizují, že prodávající nevěnují dostatečnou pozornost označování textilního zboží ani dalším informačním povinnostem, např. o ceně. Četné závady byly zjištěny i při kontrolních nákupech, zejména v poctivosti prodeje a ve vydávání dokladů o koupi na vyžádání spotřebitele. Značení textilu bude předmětem kontrolní činnosti i nadále. „Spotřebitelé by si měli ve vlastním zájmu při koupi ověřovat, zda jsou textilní výrobky opatřeny informacemi o materiálovém složení a údržbě. Usnadní jim to péči o ně a vyhnou se riziku nesprávné údržby,“ doporučuje Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2014 zkontrolovali inspektoři ČOI při kontrolách zaměřených na značení textilu celkem 477 provozoven a prodejních míst s tímto sortimentem. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno v 259 případech (tj. 54,3 %).  Počty kontrol a poměr zjištěných nedostatků podle působnosti jednotlivých inspektorátů uvádí následující tabulka:

Kontroly značení textilu – 3. čtvrtletí 2014

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

83

28

33,7 %

 

Jihočeský a Vysočina

40

25

62,5 %

 

Plzeňský a Karlovarský

121

75

62,0 %

 

Ústecký a Liberecký

48

22

45,8 %

 

Královéhradecký a Pardubický

32

19

59,4 %

 

Jihomoravský a Zlínský

76

43

56,6 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

77

47

61,0 %

 

Celkem

477

259

54,3 %

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

V průběhu kontrolní akce bylo zjištěno 388 porušení jednotlivých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Porušení dalších zákonů a předpisů v dozorové pravomoci ČOI bylo spíše výjimkou (28 případů).

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • nejčastějším zjištěním bylo porušení povinnosti řádně informovat spotřebitele o výrobku, jeho údržbě a chybějící označení výrobce, dovozce, popř. dodavatele, ale také uvádění těchto informací pouze v cizím jazyce (ust. §§ 9, 10 a § 11) - 141 případů
  • textilní výrobky označené v rozporu s přímo použitelným předpisem EU (nařízení č. 1007/2011), upravujícím názvy textilních vláken a související označení materiálovým složením (§ 24 odst. 1) uvedlo na trh 59 prodávajících
  • povinnost poskytnout spotřebiteli informaci o ceně v souladu s cenovými předpisy (§ 12) porušilo 72 prodávajících
  • porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3) bylo prokázáno v 37 případech
  • doklad o koupi se všemi náležitostmi nevydalo na vyžádání spotřebitele (§ 16) celkem 32 prodávajících.

Pro nesplnění povinností stanovených pro uvedení výrobků na trh uložili v průběhu hodnoceného období inspektoři zákaz prodeje 2866 ks zboží v celkové hodnotě 453 180 Kč a do doby zjednání nápravy vydali zákaz používání 5 kusů měřidel bez platného úředního ověření.

Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty ve 3. čtvrtletí 2014 celkem 172 pokut v souhrnné výši 277 400 Kč, dalších téměř 90 řízení dosud nebylo ukončeno nebo rozhodnutí o pokutách nenabyla právní moci.

Závěr

Sortiment textilních výrobků je průběžně monitorován a přesto stále kontroly inspektorů ČOI nacházejí celou řadu nedostatků, jak bylo zjištěno ve 3. čtvrtletí u více než poloviny všech kontrolovaných subjektů. Prodávající trvale zanedbávají informační povinnosti o výrobcích, zejména jejich označování materiálovým složením, při prodeji neseznamují spotřebitele s cenou a porušují také zásady poctivosti prodeje. Proto tato kontrolní akce, zaměřená nejen na označování textilu v souladu s přímo účinným předpisem EU, pokračuje i v posledním čtvrtletí roku 2014.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Jaké jsou důvody pro zvýšení věkové hranice odchodu do penze ?

Jaké jsou důvody pro změny odchodu do penze našich občanů v 68 letech,když v žádném evropském státě není hranice odchodu do penze tak vysoká, přičemž spousta zemí je na tom ekonomicky podstatně hůře ? Nejde ze strany KDU-ČSL o další asociální opatření ?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Autoklub ČR bude školit řidiče PPL CZ i v roce 2023

12:39 Autoklub ČR bude školit řidiče PPL CZ i v roce 2023

Již předloni proběhl pilotní program vzdělávacích kurzů pro řidiče PPL CZ, který zajišťoval Autoklub…