ČOI: Zákon o obalech byl loni porušován méně

07.02.2016 15:29

Na projektu České obchodní inspekce, jehož cílem bylo ověřit, jak osoby uvádějící obaly na trh a do oběhu dodržují povinnosti stanovené zákonem o obalech a zákonem o ochraně spotřebitele pro nakládání s vratnými zálohovanými obaly, se podílely všechny inspektoráty.

ČOI: Zákon o obalech byl loni porušován méně
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Celkem bylo v období od března do konce listopadu 2015 provedeno 1204 kontrol a nedostatky byly zjištěny celkem ve 164 případech. Nejčastěji porušovaly kontrolované subjekty režim výkupu vratných zálohovaných obalů stanovený zákonem o ochraně spotřebitele. Porušení povinností vyplývajících ze zákona o obalech pro uvádění obalů na trh a do oběhu bylo zjištěno pouze ve 3,2 % kontrol. Za zjištěná porušení zákona o obalech bylo uloženo celkem 30 pokut v souhrnné výši 100 500 Kč. Další pokuty za nedostatky v režimu výkupu vratných zálohovaných obalů ve výši 152 000 Kč byly uloženy nejméně v 86 případech, a to včetně jiných porušení zákona o ochraně spotřebitele. „Počet kontrol zaměřených na subjekty uvádějící obaly na trh a do oběhu byl oproti roku 2014 zvýšen na více než dvojnásobek, a přesto byl poměr nedostatků podstatně nižší. Podle výsledků kontrolní akce lze usuzovat na určité zlepšení při plnění povinností, stanovených zákonem o obalech. Zatím však nedošlo ke změně k lepšímu v informacích pro spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů. S porušením této povinnosti, a tím i zákona o ochraně spotřebitele, se setkali inspektoři v každé desáté kontrolované provozovně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Plnění povinností dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (§§ 5 a 9), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 18), kontrolovali pracovníci všech inspektorátů na celém území České republiky v rámci kontrolního projektu České obchodní inspekce zejména u osob uvádějících obaly do oběhu. Kontroly probíhaly kromě obchodních řetězců také v dalších provozovnách s příslušným sortimentem i u podnikatelských subjektů, které uvádějí obaly na trh.

Výsledky kontrolní akce

 

počet kontrol

zjištěná porušení

zákona o obalech

zák. o ochraně spotřebitele

celkem

uvádění obalů na trh

uvádění obalů do oběhu

§ 5

§ 9 odst. 4

§ 9 odst. 5

§ 9 odst. 10

celkem

§ 18

Počet

1204

28

1176

4

4

1

29

38

126

%

100 % 

2,3 %

97,7

0,3 %

0,3 %

0,01 %

2,4 %

3,2 %

10,5 %

V období od 13. 3. do 30. 11. 2015 bylo provedeno celkem 1204 kontrol, z toho 1176 kontrol u osob uvádějících obaly do oběhu (u prodávajících), a 28 kontrol u osob uvádějících obaly na trh.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, byla zjištěna ve 38 případech, tj. 3,2 % z celkového počtu kontrol v rámci kontrolní akce.

Porušení zjištěná u subjektů, uvádějících obaly do oběhu:

  • povinnost vykupovat vratné zálohované obaly bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží (§ 9 odst. 4) porušily kontrolované osoby ve 4 případech
     
  • kontrolovaná osoba při prodeji výrobků ve vratných zálohovaných obalech spotřebiteli nezajistila, aby vratné zálohované obaly byly v provozovně vykupovány po celou provozní dobu (§ 9 odst. 5) – 1 porušení
     
  • porušení povinnosti nabízet stejné nápoje ve vratných zálohovaných obalech souběžně s prodejem těchto nápojů v nevratných obalech v provozovnách, které mají prodejní plochu 200 m2 a větší (§ 9 odst. 10), zjistili inspektoři ve 29 případech.

Porušení zjištěná u subjektů, uvádějících obaly na trh:

Během akce bylo provedeno 28 kontrol u výrobců a dovozců. Z toho celkově v 4 případech došlo k porušení § 5 zákona o obalech, tj. kontrolovaná osoba nepředložila na požádání kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a § 4 zákona o obalech či průkazně neinformovala své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a § 4 zákona o obalech.

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u 126 kontrolovaných subjektů (tj. v 10,5 % kontrol):

  • v době kontroly nebyli spotřebitelé prodávajícími informováni o finanční částce za výkup vratných zálohovaných obalů (§ 18 odst. 1)  ve 126 případech, tj. 10,5 %.

Za porušení zákona o obalech bylo pravomocně uloženo 30 pokut v celkové výši 100 500 Kč. Další pokuty pak byly uloženy v rámci zákona o ochraně spotřebitele, ovšem nikoliv jen za porušení informační povinnosti o ceně vratných zálohovaných obalů (§ 18, odst. 1). S ohledem na skutečnost, že řada pokut byla uložena i za porušení dalších ustanovení tohoto zákona, lze vyčíslit výši pokut uložených za porušení režimu výkupu vratných zálohovaných obalů jen orientačně. Pokuty ve výši 152 000 Kč byly uloženy za nedostatky v režimu výkupu vratných zálohovaných obalů nejméně v 86 případech.

Závěr

Porušení povinností stanovených zákonem o obalech byla v průběhu kontrolní akce České obchodní inspekce v roce 2015 zjišťována jak u osob uvádějící obaly do oběhu, tak i u osob uvádějících obaly na trh. Poměr těchto nedostatků však byl podstatně nižší než v roce 2014, a to i přes skutečnost, že počet kontrol byl inspektoráty navýšen na více než dvojnásobek. Zda budou pozitivní výsledky kontrol, z nichž lze obecně usuzovat na lepší dodržování požadavků daných zákonem o obalech, trvalé, však ukážou až výsledky kontrol v roce následujícím.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

22:11 Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

Ombudsman Stanislav Křeček se stále častěji setkává s problémem, který je obvykle spojen s činností …