Ceny AOPK ČR uděleny

29.01.2021 17:58

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala potřetí, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádala spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Cenu AOPK ČR předával děkan Fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc.

Ceny AOPK ČR uděleny
Foto: red
Popisek: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Na Dyji, na státní hranici, se tři odstavená ramena vrátila řece. Řeka tak získala zpět třetinu délky, o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí i další projekt v Novosedlích, kde se na více než 10 ha vytvořil lužní les. Ten bude společně s rozvlněním toku a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení zásob vody v krajině a současně ke zlepšení situace za povodně. Významná je i podpora renaturace řeky Moravy u Štěpánova, kdy bylo odstraněno opevnění břehů, a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky.

„Těší mne, že se v posledních letech daří alespoň některé názory ochrany přírody a vodohospodářů sbližovat. Zatímco dříve se především narovnávala koryta potoků a řek, lil beton a břehy se opevňovaly těžkým kamenným záhozem, nyní se naštěstí realizuje čím dál víc projektů, které navracejí řekám prostor a přirozený charakter. Sem patří i některé projekty dnes oceněného Povodí Moravy,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V kategorii Osobnost byly dnes oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. Doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc. se mimořádně zasloužila o ochranu přírody v Praze a Středočeském kraji a o výchovu generací univerzitních studentů na katedře botaniky PřF UK. Obdivuhodné jsou i její pevné občanské postoje a publikační, ediční a organizátorská činnost. Druhá oceněná, RNDr. Dana Bartošová, se s neutuchající energií a nasazením celý svůj profesní život věnuje tomu, aby v naší krajině mohly žít velké šelmy. 

„Obě dámy, jedna botanička, druhá zooložka, jsou fascinující svým celoživotním zápalem pro ochranu naší přírody. Jsem velmi rád, že právě ony získaly Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ dodává František Pelc.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje potřetí, na základě doporučení Rady AOPK ČR. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. Vloni to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů.

Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce března.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Proč jste jako jiní neodpověděli na otázky týkající se svobody projevu?

https://beta.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prekvapeni-ze-SPOLU-Vondra-zaslal-odvaznou-odpoved-Muze-mit-dohru-755196. Je to proto, že máte máslo na hlavě, protože jste to hlavně vy, kdo tu chce omezit svobodu slova - vy to tedy nazýváte boj s dezinformacemi, ale přitom ani nejste schopni definova...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Rada Evropy představila první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech

16:08 Ministerstvo spravedlnosti: Rada Evropy představila první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech

Parlamentní shromáždění a Výbor ministrů Rady Evropy daly zelenou první mezinárodní úmluvě o umělé i…