Česká obchodní inspekce: I prodlužovací přívody musí být bezpečné

11.01.2020 14:48

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost elektrických prodlužovacích přívodů, které jsou v domácnostech často používány. Kontrolováno bylo celkem 13 typů výrobků, nedostatky zjistila inspekce u 2 typů.

Česká obchodní inspekce: I prodlužovací přívody musí být bezpečné
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

„Výsledky akce ukazují, že většina kontrolovaných výrobků byla vyhovující. To je z hlediska ochrany spotřebitele relativně dobrá zpráva. Přesto bude Česká obchodní inspekce v této kontrolní činnosti pokračovat dále,“ říká k výsledkům kontrol ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v 2. polovině roku 2018 kontrolní akci, zaměřenou na bezpečnost prodlužovacích přívodů. Cílem bylo dodržování příslušných právních předpisů (viz zákony). Kontrolovanými subjekty byly hospodářské subjekty, které dodávají předmětné výrobky na trh, tedy distributoři, dovozci, výrobci popř. zplnomocnění zástupci.

V rámci kontrolní akce bylo provedeno 13 kontrol u 13 distributorů. Kontrolováno bylo celkem 13 typů výrobků. Odebráno k testování bylo celkem 6 typů výrobků. Nedostatky byly zjištěny u 2 typů. V 1 případě zjištěny nedostatky, spočívající v chybějících bezpečnostních informací.

U 6 odebraných typů výrobků bylo provedeno testování a 1 typ byl vyhodnocen jako nevyhovující po technické a administrativní strance a 1 typ byl nevyhovující po stránce administrativní. U výrobku, nevyhovujícího po technické stránce, bylo provedeno zpracování analýzy rizik. Inspektory ČOI bylo stanoveno nízké riziko.

Uložená opatření a sankce

ČOI uložila ve 2 případech pokuty v celkové hodnotě 7 000 Kč. V 1 případě bylo distributorovi uloženo odstranění formálních nedostatků, kdy je povinen v uložené době zabezpečit odstranění nedostatků.

Příslušná nařízení a zákony:
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění v návaznosti, Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU), Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)
Nařízení EP a Rady č. 765/2008 - požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

Podmínky pro výrobu prodlužovacích přívodů jsou stanoveny harmonizovanými normami:
ČSN IEC 60884-1: 2003 + A1: 2014 + A2: 2014 + O1: 2004 + O2: 2015 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky. ČN EN 50525-1:2011 Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 50525-2-11:2011 Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ: V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén

9:02 ČEZ: V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén

Zkouška sirén proběhne mimořádně ve středu 27. října v Jaderné elektrárně Dukovany. Kolísavý tón v d…