Česká obchodní inspekce: Počet stížností na předváděcí akce klesá

03.09.2017 10:34

Ve 2. čtvrtletí 2017 pokračovala Česká obchodní inspekce v kontrolách předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování nekalých praktik, včetně agresivních, byla věnována zvýšená pozornost plnění oznamovací povinnosti, která souvisí s konáním organizovaných akcí.

Česká obchodní inspekce: Počet stížností na předváděcí akce klesá
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Z celkového počtu 37 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 14 případech, což 37,8 procent. To znamená, že se jedná o téměř totožné zjištění jako v 1. čtvrtletí tohoto roku, kdy inspektoři zaznamenali nedodržení zákonů v 35,7 procentech. „Celkový trend má však klesající tendenci. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku ČOI zaznamenala pokles porušení právních předpisů zhruba z 80 procent na 40 procent. Přesto výsledky provedených kontrol potvrdily, že na trhu stále působí firmy, které v současné době porušují především povinnost oznamovat ČOI konání těchto akcí a obcházejí zákaz přijímat platby za nabízené výrobky či služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Proto bude ČOI kontroly předváděcích prodejních akcí provádět i v následujícím období,“ říká ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2017 provedla celkem 37 kontrol, při kterých ověřovala podmínky nabídky a prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Vedle odhalování používání zakázaných agresivních a nekalých obchodních praktik, byla v rámci prováděných kontrol věnována zvýšená pozornost oznamovací povinnosti, kterou organizátorům ukládá zákon. Inspektoři uskutečnili 37 kontrol a porušení právních předpisů zjistili při 14 kontrolách, tj. v 37,8 % kontrol.

Předváděcí akce 2. čtvrtletí 2017

 

Inspektorát

Počet provedených kontrol

Počet kontrol ze  zjištěním

Zjištění v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

12

3

25,0%

 

Jihočeský a Vysočina

6

4

66,7%

 

Plzeňský a Karlovarský

0

0

00,0%

 

Ústecký a Liberecký

5

2

40,0%

 

Královéhradecký a Pardubický

3

0

00,0%

 

Jihomoravský a Zlínský

3

3

100,0%

 

Moravskoslezský a Olomoucký

8

2

25,0%

 

Celkem

37

14

37,8%

 

Inspektoři ČOI prováděli kontroly přímo na místě předváděcích akcí. Dále využívali podněty spotřebitelů, kterých v tomto čtvrtletí bylo Českou obchodní inspekcí přijato 12.

Zjištěná porušení

ČOI nejčastěji zjistila porušení ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 • ve 14 případech se jednalo o porušování zákonem stanovených oznamovacích povinností souvisejících s pořádáním organizovaných akcí (§ 20)
   
 • v 7 případech byly porušeny povinnosti uvádět v pozvání k účasti na organizovanou akci zákonné náležitosti, jakou je např. adresa místa konání organizované akce, datum konání, apod. (§ 20a). Nejčastěji tato pozvání neobsahovala časový harmonogram akce, identifikaci nabízených či propagovaných výrobků a jejich cenu, tj. cenu bez zohlednění případných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem na organizované akci. Dále byly zjištěny i případy, kdy nebylo uvedeno ani jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která akci pořádala.
   
 • ve 4 případech bylo zjištěno, že prodávající, kteří v rámci organizované akce prodávali výrobky nebo poskytovali služby, požadovali nebo přijímali od spotřebitelů plnění odpovídající kupní ceně výrobků nebo služeb nabízených během konání akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy (takové jednání zákon od 28. 12. 2015 zakazuje)
   
 • ve 3 případech obchodníci použili některou z forem nekalých obchodních praktik, kdy například účastníci neobdrželi občerstvení ani „hodnotný dárek“, i přesto, že obojí bylo prodávajícím přislíbeno na pozvánkách na akci, v některých případech spotřebitelé sice dárky obdrželi, ale v nižší částce, než byly přislíbeny
   
 • v 1 případu bylo zjištěno porušení, které zakazuje diskriminaci spotřebitele, neboť prodávající na pozvánce omezil vstup na organizovanou akci věkovou hranicí „od 18 let“ (ust. § 6 zákona o ochraně spotřebitele)
   
 • ve 2 případech porušili prodávající zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, tím, že prodejci nesplnili uložená opatření, tj. povinnosti kontrolované osoby.

Uložená opatření

Inspektoři ve 2. čtvrtletí 2017 pravomocně uložili celkem 17 pokut v celkové hodnotě 7 060 000 Kč.

Celková výše pokut byla ve 2. čtvrtletí 2017 ovlivněna uložením jedné pokuty ve výši 1 600 000 Kč společnosti WORM, s.r.o. a jedné pokuty ve výši 1 000 000 Kč společnosti BNM-MEDICAL CZECH SE, s.r.o.

Závěr

Počty pořádaných předváděcích akcí mají klesající tendenci. Rovněž i počet zjištění na těchto akcích je nižší. Například ve srovnání se stejným obdobím minulého roku ČOI zaznamenala pokles porušení právních předpisů zhruba z 80 % na 40%. Přesto výsledky provedených kontrol potvrdily, že na trhu stále působí firmy, které v současné době porušují především povinnost oznamovat České obchodní inspekci konání těchto akcí a nedodržují zákaz přijímat platby za nabízené výrobky či služby před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Proto bude ČOI kontroly předváděcích prodejních akcí provádět i v následujícím období.

Nejvyšší pokuty ve 2. čtvrtletí 2017 za předváděcí akce

Celková výše pokut

Počet pokut

Kontrolovaný subjekt*

2 930 000

6

03452140

BNM-MEDICAL CZECH SE, s.r.o.

2 450 000

4

27305520

WORM, s.r.o.

  500 000

1

02145057

ARROCHAR s.r.o.

Poznámka:

Pokuty uvedené v tabulce nabyly právní moci v průběhu 2. čtvrtletí roku 2017 a byly ve většině případů uloženy za porušení právních předpisů, které inspektoři ČOI zjistili při kontrolách ještě před tímto obdobím.

Pokuty byly jednorázově nebo opakovaně uloženy jednotlivým podnikatelským subjektům za více prokázaných porušení zákona. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

22:11 Ombudsman varuje: Nekupujte černé stavby

Ombudsman Stanislav Křeček se stále častěji setkává s problémem, který je obvykle spojen s činností …