Český statistický úřad: Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí ukazuje meziroční růst

12.04.2016 9:40

V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %, což je o 0,4 procentního bodu více než ve 4. čtvrtletí 2015.

Český statistický úřad: Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí ukazuje meziroční růst
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 ovlivnilo zvýšení cen ve většině oddílů spotřebního koše, z toho nejvíce v oddíle alkoholické nápoje a tabák a v oddíle rekreace a kultura. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly především ceny alkoholických nápojů o 4,6 %. Od ledna 2016 došlo ke zvýšení spotřební daně tabákových výrobků, což se projevilo hlavně v březnu zvýšením cen cigaret meziměsíčně o 1,8 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 6,7 % vlivem nastupující zimní sezóny.

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly zejména ceny zeleniny o 7,1 %, ovoce o 0,7 % a nealkoholických nápojů o 1,7 %. Protisměrně, tj. na snižování cen, působil především pokles cen v oddíle odívání a obuv a v oddíle doprava. Ceny oděvů klesly vlivem nižších výprodejových cen v lednu a únoru o 3,9 % a ceny obuvi ze stejného důvodu o 4,7 %. V oddíle doprava pokračoval pokles cen pohonných hmot, které byly v 1. čtvrtletí 2016 nižší než ve 4. čtvrtletí 2015 o 8,6 %. Průměrná meziměsíční změna úhrnného indexu spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 byla 0,2 %, ve 4. čtvrtletí 2015 to bylo −0,2 %.

                        Indexy spotřebitelských cen (předchozí čtvrtletí = 100)

 

2015

2016

ODDÍL

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

1. čtvrtletí

ÚHRN

100,1

100,6

99,8

99,5

100,4

Potraviny a nealkoholické nápoje

100,8

100,5

98,0

99,1

100,8

Alkoholické nápoje a tabák

103,6

101,4

100,2

99,3

102,5

Odívání a obuv

96,6

104,0

97,3

105,3

96,0

Bydlení, voda, energie, paliva

100,4

100,2

100,1

100,2

100,3

Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy

100,5

100,5

99,4

99,7

100,4

Zdraví

90,9

101,5

100,6

99,5

100,7

Doprava

95,6

101,9

100,1

97,7

97,6

Pošty a telekomunikace

100,2

99,6

99,6

99,9

99,9

Rekreace a kultura

101,7

99,9

102,9

97,8

102,2

Vzdělávání

100,2

100,0

100,4

100,7

99,9

Stravování a ubytování

100,4

100,5

100,5

99,9

100,3

Ostatní zboží a služby

100,9

100,2

99,8

100,0

100,5

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2016 proti 1. čtvrtletí 2015 o 0,5 %, tedy o 0,4 procentního bodu více než ve 4. čtvrtletí 2015. Tento vývoj ovlivnilo snížení poklesu cen v oddíle doprava, které bylo způsobeno zmírněním cenového poklesu pohonných hmot. V oddíle zdraví skončil meziroční pokles cen trvající od ledna 2014 v důsledku zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Zrychlení cenového růstu nastalo v oddíle rekreace a kultura. Naopak zpomalení meziročního růstu cen nastalo v oddílech alkoholické nápoje a tabák, odívání a obuv, ostatní zboží a služby. U dvou váhově nejvýznamnějších oddílů spotřebního koše (bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje) byla cenová hladina v 1. čtvrtletí 2016 prakticky stejná jako ve 4. čtvrtletí 2015.

Změny ve vývoji cen v 1. čtvrtletí 2016 se promítly v mírném zrychlení meziročního růstu tržních cen na 0,4 % z 0,3 % ve 4. čtvrtletí 2015. Ceny regulovaných cen přešly z poklesu −0,4 % ve 4. čtvrtletí 2015 v růst o 0,7 % v 1. čtvrtletí 2016.

 

Největší vliv na růst cenové hladiny spotřebitelských cen měly, přestože jejich růst v 1. čtvrtletí 2016 zpomalil, ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků byly vyšší o 3,8 % (ve 4. čtvrtletí 2015 o 7,3 %) a ceny alkoholických nápojů o 3,2 % (ve 4. čtvrtletí 2015 o 1,6 %). U cigaret přestalo působit v meziročním srovnání zvýšení spotřební daně od prosince 2014, avšak zčásti se projevilo její další zvýšení od ledna 2016.

V oddíle bydlení zůstaly ceny v 1. čtvrtletí 2016 na úrovni 4. čtvrtletí 2015 vlivem oboustranných změn meziročního cenového vývoje jednotlivých položek, které se v součtu eliminovaly. Největší změna nastala u cen elektřiny a zemního plynu. Ceny elektřiny přešly z poklesu o −0,6 % ve 4. čtvrtletí 2015 v růst o 1,2 % v 1. čtvrtletí 2016. Cenový pohyb zemního plynu byl opačný, tj. přechod z růstu o 1,7 % v pokles o 0,5 %. Ceny čistého nájemného vzrostly o 1,2 %, vodného o 0,5 %, stočného o 3,3 %, tepla o 0,6 %.

Na snižování cenové hladiny spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 působily nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které klesaly meziročně již ve všech čtvrtletích roku 2015. V 1. čtvrtletí 2016 tento vývoj ovlivnil zejména propad cen ve skupině mléko, sýry, vejce o 10,9 %, z toho ceny mléka klesly o 15,9 %, sýrů o 11,4 %, jogurtů o 9,8 %. U většiny dalších základních potravin s výjimkou ovoce a zeleniny pokračoval v 1. čtvrtletí 2016 meziroční pokles cen. Ceny chleba klesly o 4,4 %, mouky o 19,4 %, masa o 2,1 %, másla o 9,7 %, cukru o 18,4 %. Naopak ceny ovoce vzrostly o 2,8 % a zeleniny o 16,9 %, z toho ceny brambor o 50,1 %.

V oddíle doprava pokračoval meziroční pokles cen započatý v 1. čtvrtletí 2015. Důvodem byl vývoj cen pohonných hmot, které od prosince 2014 soustavně meziročně klesaly s tím, že jejich pokles dosáhl v listopadu 2015 maxima (−17,6 %). V 1. čtvrtletí 2016 se pokles cen pohonných hmot zmírnil na −12,5 %. V březnu došlo ke zmírnění meziměsíčního poklesu cen pohonných hmot, které se snížily pouze o 0,5 %, přičemž ceny benzinu Natural 95 byly nižší o 0,7 % a ceny motorové nafty o 0,7 % vzrostly.

Dlouhodobý pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace, který se v průběhu roku 2015 zmírnil. Důvodem bylo snižování poklesu cen telefonických a telefaxových služeb započaté v polovině roku 2013. V 1. čtvrtletí 2016 byly tyto ceny nižší o 0,7 %. Ceny poštovních služeb vzrostly o 1,2 %.

V oddíle odívání a obuv došlo v 1. čtvrtletí 2016 ke zpomalení meziročního růstu cen v důsledku snížení cen oděvů na 0,9 % z 1,8 % ve 4. čtvrtletí 2015. Naopak růst cen obuvi zrychlil na 7,0 % ze 6,1 % ve 4. čtvrtletí 2015.

Zpomalení meziročního cenového růstu v oddíle ostatní zboží a služby bylo způsobeno poklesem cen drogistického zboží pro osobní hygienu o 1,3 % (ve 4. čtvrtletí 2015 pokles o 0,4 %) a zmírněním růstu cen finančních služeb na 0,9 % (ve 4. čtvrtletí 2015 růst o 2,0 %).

V oddíle zdraví skončil v 1. čtvrtletí 2016 meziroční pokles cen způsobený zrušením regulačních poplatků za návštěvu lékaře a výdej léků na recept v lékárně od ledna 2015, což se promítlo zvýšením cen v tomto oddíle o 2,4 %.

V oddíle rekreace a kultura způsobilo zrychlení cenového růstu zejména zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 7,4 %. Současně se snížil dlouhodobý pokles cen zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu a zvuku na −1,0 % (ze −4,6 % ve 4. čtvrtletí 2015).

Výše uvedené pohyby spotřebitelských cen se projevily v poklesu cen zboží úhrnem o 0,1 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,5 %.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zóně EU28

Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle údajů Eurostatu v lednu 0,3 % a v únoru −0,2 %. V ČR byly meziroční hodnoty HICP v obou těchto měsících 0,5 %. Podle předběžných výpočtů zpomalil v březnu HICP v ČR meziročně na 0,3 %. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že vývoj inflace byl v ČR i EU obdobný. V první polovině roku 2014 přírůstek HICP v ČR klesal výrazněji než přírůstek HICP EU28. Od poloviny roku 2014 byly hodnoty HICP v ČR (s výjimkou konce roku 2015) vyšší než hodnoty HICP v EU28. V jednotlivých měsících roku 2015 i 2016 zaznamenala řada zemí EU meziroční pokles HICP. V únoru se tento vývoj týkal patnácti zemí s poklesem v rozmezí od −0,1 % do −2,2 %.

Indexy spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Huawei

Co máte proti této značce? Jestli je to jen tím, odkud pochází, nemyslíte, že i nadměrná propagace všeho amerického, jak často vidíme není dobrá? Přijde mi, jak kdybychom zapomínali na svou suverenitu. Jedni podporují Rusko, Čínu, druzí zas USA, Západ a na národní identitu se zapomíná, nemyslíte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

22:11 České dráhy: Desítky nostalgických vlaků nabídnou i letos zážitek

České dráhy také v letošním roce připravují se svými partnery bohatou nabídku nostalgických jízd s h…