DPP již připravuje výstavbu tramvajové trati do Libuše

01.03.2017 18:01

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje výstavbu tramvajové trati ze stávající smyčky Sídliště Modřany do nové konečné zastávky Libuš vzdálené 1,9 km. Tamní smyčka bude přímo u stejnojmenné plánované stanice metra linky D. Předpokládané investiční náklady činí 500 miliónů korun.

DPP již připravuje výstavbu tramvajové trati do Libuše
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

„Nová tramvajová trať přinese zásadní zlepšení dopravní obslužnosti v této části města, která se velmi dynamicky rozvíjí. Cestující, kteří zatím mohou využívat pouze autobusy, budou mít novou, rychlejší a ekologičtější alternativu,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas (ČSSD).

Výstavba nové trati bude rozdělena do dvou etap, přičemž v té první dojde k realizaci celé tramvajové trati v délce 1,7 km a dočasného úvraťového obratiště v ulici Novodvorská. Ve druhé etapě bude vybudováno definitivní smyčkové obratiště v délce 0,2 km navazující na budoucí stanici metra D Libuš (tyto práce bude nutné provádět až s výstavbou stanice metra). Obě etapy jsou v územním řízení projektovány současně a zkoordinovány s vydaným územním rozhodnutím trasy metra D. Samotná stavba první části zabere zhruba 14 měsíců.

„Mnohem více času zabere administrativní přípravná fáze, započatá vloni v únoru. Rádi bychom ještě letos získali územní rozhodnutí. Už jsme také zahájili jednání s majiteli dotčených pozemků, protože právě ta bývají nejnáročnější,“ vysvětluje Martin Gillar, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Práce začaly už před rokem

Námět na vybudování tramvajové trati do Libuše je stejně starý jako samotné sídliště Libuš, reálnějších rozměrů pak nabyl studií pořízenou v roce 2011. Projektování stavby bylo zahájeno v únoru 2016, kdy se na základě smlouvy o dílo stala zpracovatelem projektové dokumentace a obstaravatelem potřebných povolení společnost METROPROJEKT Praha, a.s. V listopadu 2016 byl pro akci zhotoven čistopis dokumentace pro územní řízení projednaný s příslušnými dotčenými orgány. Podmínkou zahájení územního řízení bylo projednání vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., což bylo obstaratelem v prosinci 2016 zajištěno. Závěrem zjišťovacího řízení bylo v únoru 2017 souhlasné stanovisko, záměr tedy nebude dále posuzován a není zapotřebí vypracování dokumentace EIA. Dne 13. února 2017 byla obstaravatelem podána na místně příslušný odbor výstavby Městské části Praha 12 žádost o vydání územního rozhodnutí stavby. Cílem je získání územního rozhodnutí stavby ještě v roce 2017. Projekt výstavby tramvajové trati Modřany – Libuš je sledován z hlediska možnosti spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava (OPD II) s předpokladem podání žádosti právě v návaznosti na vydání územního rozhodnutí.

Následujícím stupněm přípravy stavby je projekt pro stavební řízení a získání stavebního povolení. Podmínkou získání stavebního povolení je vypořádání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků (tento proces byl již zahájen oslovením jednotlivých vlastníků).

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 142 autobusových linek, dále 24 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2017 bylo ve vlastnictví společnosti 1 179 autobusů, 857 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 175 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2017 celkem 10 962 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD. Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Veolia koupila od CE Industries podíl ve společnosti Advance Energo

11:12 Veolia koupila od CE Industries podíl ve společnosti Advance Energo

Průmyslová skupina CE Industries se na základě posouzení svých strategických cílů a možností další e…