Karlovarský kraj: Na krajských školách jsou v plném proudu letní stavební práce

5.8.2022 9:35 odp. | Tisková zpráva

?Čilý stavební ruch o prázdninách opět opanoval krajské střední školy. Stavebníci provádějí potřebné zateplování, výměny oken a stavební úpravy. Karlovarský kraj celkem vynaloží na letní opravy škol přes 60 milionů korun.

Karlovarský kraj: Na krajských školách jsou v plném proudu letní stavební práce
Foto: Karlovarský kraj
Popisek: Karlovarský kraj, logo.

„Snažíme se vždy naplánovat největší objem stavebních prací na léto, kdy není ve školách běžný provoz a práce neomezují průběh výuky a pohyb po budovách. Podařilo se nám to i letos, i když některé rekonstrukce jsou takového rozsahu, že se takzvaně přelijí i do školního roku. Díky tomu ale budou mít například žáci Střední lesnické školy Žlutice nový soutěžní areál pro práci s motorovou pilou, zrekonstruuje se Základní škola Ostrov, která už dlouhou dobu čeká na nutné úpravy, pokračovat budou stavební úpravy i v Domově mládeže Střední školy stavební Karlovy Vary a na Gymnáziu v Aši,“ popsal náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Přehled prováděných rekonstrukcí a oprav krajských škol

Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
akce „Cvičiště pro práci s motorovou pilou“ – zhotovitel STASKO plus, spol. s r.o. - 2 069 365,10 Kč s DPH – akce na 5 měsíců zahájení srpen 2022
Předmětem plnění jsou stavební úpravy spojené s vybudováním soutěžního areálu pro práci s motorovou pilou. Areál bude využíván pro vzdělávání žáků v příslušném oboru a pro pořádání odborných soutěží. Součástí úprav budou přípravné a zemní práce, vybudování betonové plochy pro soutěžní disciplíny, vybudování altánku, tribuny pro sedící diváky, základu pro umístění vlajkových stožárů, příjezdové komunikace a oplocení s bránou a brankami. Areál bude napojen na stávající elektroinstalaci s dodávkou nového venkovního osvětlení a venkovními zásuvkovými skříněmi.

Anketa

Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina?

1%
97%
hlasovalo: 21585 lidí

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
akce „Obchodní akademie K. Vary – rekonstrukce administrativního úseku“ - zhotovitel INTERALL CZ s.r.o. - 1 705 172,78 Kč s DPH – akce cca na dva měsíce, zahájení červenec 2022
Probíhají stavební úpravy ředitelny a kanceláře sekretariátu v budově školy. Jedná se o kompletní modernizaci těchto prostor z důvodu stěhování vyšší odborné školy z budovy v Rybářích do hlavní budovy v Bezručově ulici, kdy je potřeba upravit administrativní úsek tak, aby mohly obě součásti školy (střední i VOŠ) fungovat ve společných prostorách.

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
akce „Výměna kotlů plynové kotelny“ – zhotovitel Intermont, Opatrný, s.r.o., - 3 616 690,00 Kč s DPH – akce na 2,5 měsíce zahájení červen 2022
Stavebníci realizují udržovací práce, při kterých bude odpojena stávající zastaralá technologie vytápění v 6. nadzemním podlaží budovy školy a bude nahrazena novou modernější technologií a zároveň bude přemístěna do volného prostoru v 1. podzemním podlaží budovy.

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
akce „Zateplení domova mládeže SOŠ stavební Karlovy Vary“
zhotovitel SOVA stavební s.r.o., - 13 892 670,00 Kč s DPH – akce na cca 6 měsíců – zahájení červen 2022
Předmětem plnění je zateplení obvodových stěn objektu se čtyřmi nadzemními a jedním částečně zapuštěným podlažím. Zateplení obvodových stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vaty. Finální úprava fasády bude provedena ze silikonové omítky, ve třech barevných odstínech, se zapuštěným hromosvodem pod omítku do fasády. Dojde k výměně vnějších okenních parapetů, novému oplechování atiky a závětrné lišty za nové. Součástí dodávky bude i oprava balkonů, včetně keramické dlažby, vstup do budovy v levé zadní části objektu, včetně podesty a nového zábradlí.

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
akce „Výměna oken a zhotovení fasády na dvorní straně budovy Zahradní 719/21“
zhotovitel -STASKO plus, spol. s r.o., - 6 049 981,61 Kč s DPH - akce prováděna v měsících červen, červenec a srpen 2022
Probíhají stavební práce související s výměnou a repasí oken, osazením nových nebo repasovaných oken včetně zednického začištění. Budou vyměněny venkovní i vnitřní parapety. Na fasádě se provede očištění, zednické vyspravení a doplnění degradovaných částí (římsy, prostupů, atp.). Odstraní se nevyužívané fasádní kotevní prvky, zazdí se nevyužívané prostupy ventilace, dojde k odstranění nevyužívaného kouřovodu a odvzdušňovacího potrubí. Pod omítku bude zapraveno kabelové vedení bezpečnostních kamer umístěných na dvorní fasádě. Opravená fasáda bude opatřena novým fasádním nátěrem. Na stříšce dvorního vstupu do budovy bude vyměněna krytina a doplněno dřevěné podbití stříšky. Součástí prací budou i ochranné nátěry ocelových konstrukcí.

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
akce „Revitalizace tělocvičny“
zhotovitel - SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., probíhá uzavření smlouvy, náklady – 3 200 000 Kč s DPH – akce na 3 měsíce, zahájení v srpnu 2022
Dojde k montáži nové podlahy tělocvičny včetně finální vrstvy, demontáž stávajícího a montáž nového osvětlení tělocvičny, demontáž a montáž dřevěného obložení stěn tělocvičny a výmalba tělocvičny.

Gymnázium Aš, příspěvková organizace
akce „Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna Gymnázium Aš“
zhotovitel Stavební společnost VARO, s.r.o.,- 1 548 549,41 Kč s DPH – akce na 1,5 měsíce zahájení v srpnu 2022 Budou zhotoveny nové povrchy (omítky, obklady, dlažby), kabinky WC, minerální kazetové podhledy a vyměněny stávající dveře.
Budou provedeny nové instalace vnitřního vodovodu a kanalizace, včetně armatur a zařizovacích předmětů, související elektroinstalace a stavební úpravy.

ZŠ Ostrov, příspěvková organizace, akce „Rekonstrukce oken, zateplení a fasáda objektu včetně rekonstrukce terasy“
- IVPS Group s.r.o., cena sjednaná ve smlouvě: 12 897 975,55 Kč bez DPH
V plánu je zateplení obvodových stěn (fasády) systémem ETICS, podlahy podkroví objektu, výměna stavebních výplní, výměna podlahových vrstev terasy v. 2.NP objektu včetně výměny zábradlí a malování vnitřních prostor objektu.

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace (nyní v nájmu Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze)
1) Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov
Název akce: Stavební úpravy bytu v objektu Komenského 759 Sokolov
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., Karlovy Vary, náklady akce: 1 400 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 04 – 08/2022
Popis: Jedná se stavební úpravy bytu školníka, přesněji dispoziční úpravy bytu, tedy vstupní části, kde vznikne předsíň, kuchyně a bude rozšířeno WC o předsíňku. Další úpravy se týkají výměny a posunutí dveří v nenosných konstrukcích. Dále bude provedena nová elektroinstalace, nové napojení sanity a dřezu na kanalizaci a vodu, nové odvětrání koupelny a WC, vymalování všech místností včetně vyspravení podkladu a výměnu podlahových krytin bez zásahu do stropních konstrukcí. Stávající rozvody UT budou nově natřeny.
2) Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov
Název akce: Udržovací práce v části objektu Komenského 759, Sokolov
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., Karlovy Vary, náklady akce: 2 000 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 07 – 10/2022
Popis: Jedná se o vymalování vybraných místností a s tím související opravy podkladu podle druhu poškození. Bude provedena oprava omítek stěn a stropů včetně osekání, otlučení omítek, vyškrábání spár s očištěním zdiva. Dále bude provedena výměna povlakových podlah vybraných místností včetně očištění podkladu od lepidel, očištění soklů, odstranění PVC soklů a montáž nových soklů pryžových nebo plastových. V některých místnostech bude proveden nový olejový nátěr soklů. Ve vybraných místnostech bude provedena demontáž zářivkového osvětlení a provedení nového přisazeného LED osvětlení.

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
1) Název akce: Oprava havarijního stavu střechy objektu A
Zhotovitel: SOVA stavební s.r.o., Praha, náklady akce: 4 000 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 07 – 08/2022
Popis akce: Jedná se o provedení opravy havarijního stavu střechy objektu A areálu Domova mládeže. K tomu jsou pak přičleněny další návazné, související a vyvolané práce. Do dispozičního uspořádání objektu se nezasahuje. V souvislosti s opravou střechy se díky navrženému plošnému zateplení navýší tloušťka skladby celé krytiny o cca 100 mm.
2) Název akce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace – objekt A
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o., Praha, náklady akce: 8 000 000,- Kč vč. DPH, termín realizace akce: 07 – 08/2022
Popis: Jedná se o výměnu stávajících kanalizačních svodů - v objektu A. U kanalizačních svodů se počítá s odvětrávacími hlavicemi nad střešní krytinou, u dešťových svodů bude u střešních vpustí doplněno jejich elektrické vyhřívání ovládané v závislosti na vnější teplotě a vlhkosti. Předpokládá se výměna potrubí ve stávajících trasách s demontáží a zpětnou montáží stávajících zařizovacích předmětů a zazdění vzniklých rýh ve zdivu s doplněním stávajících obkladů.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Zvyšování pokut je jedna věc

Ale jak chcete řešit mnohem důležitější věci, jako že jsou tu rizkový řidiči, ono dost rizikové je už i ježdění po českých silnicích, když jsou všude výmoly nebo fakt, že někdo si z pokut nebo vybodování hlavu neláme? Vy politici vše řešíte jen represivně

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Meziroční růst cen potravin opět zrychlil

21:35 Český statistický úřad: Meziroční růst cen potravin opět zrychlil

Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami …