Lesy ČR a odbory uzavřely novou kolektivní smlouvu

01.03.2013 12:30

Novou kolektivní smlouvu dnes podepsalo vedení státního podniku Lesy ČR a odborové organizace, které u Lesů ČR působí.

Lesy ČR a odbory uzavřely novou kolektivní smlouvu
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR

Kolektivní smlouvu podepsal ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku, a předseda Sdružení ZO OS DLV Lesů ČR a NOO LZ Židlochovice Zbyněk Nečas. Nová kolektivní smlouva byla uzavřena dnešním dnem s účinností od 1. 3. 2013 a je sjednaná na období do konce roku 2015.

„Uzavření nové podnikové kolektivní smlouvy úspěšně završilo proces kolektivního vyjednávání a je vyjádřením vzájemné důvěry smluvních stran. Oceňuji konstruktivní jednání, která vedla k oboustranně přijatelnému řešení. Dohoda na podmínkách pro následující téměř tři roky dává zaměstnancům i zaměstnavateli do budoucna jistotu, která by měla přispět k dobré pracovní atmosféře v našem podniku při plnění úkolů, které nás čekají. Zaměstnanci Lesů ČR přistupují ke své práci s velkou odpovědností a za to jim patří uznání a poděkování,“ zdůrazňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku.

„Uzavření podnikové kolektivní smlouvy za sjednaných podmínek považujeme za optimální výsledek, který mohl být dosažen. S ohledem na výsledek jednání lze konstatovat, že mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi došlo k posílení dlouhodobých vzájemných vztahů, které plně respektují vzájemné postavení a pravomoci. Věříme, že i do budoucna budou veškeré záležitosti a otázky, které jsou předmětem jednání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi řešeny vzájemnou dohodou tak jako v případě dohodnuté podnikové kolektivní smlouvy,“ poznamenává předseda Sdružení ZO OS DLV Lesů ČR a NOO LZ Židlochovice Zbyněk Nečas.

Zaměstnancům Lesů ČR nová kolektivní smlouva garantuje každoroční růst mezd o míru inflace dle indexu ČSÚ. V oblasti benefitů pro zaměstnance vyplývajících z kolektivní smlouvy dochází k úpravě příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a dále ke zvýšení odměny při odchodu zaměstnance do důchodu. Ostatní benefity zůstávají beze změny.

U Lesů ČR působí následující odborové organizace:

¦ Sdružení základních organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství (ZO OS DLV) Lesů ČR
¦  Nezávislá odborová organizace Lesního závodu (NOO LZ) Lesů ČR Židlochovice 

reklama

autor: Lesy ČR

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO: Státní podnik a odbory vyhodnotily kolektivní smlouvu za 1. pololetí

22:03 DIAMO: Státní podnik a odbory vyhodnotily kolektivní smlouvu za 1. pololetí

Státní podnik DIAMO a zástupci odborových organizací působících ve státním podniku DIAMO vyhodnotily…