Liberecká univerzita a Akademie věd uzavřely dohodu o vzdělávání doktorandů

18.12.2017 8:37

Dohodu podepsali předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová a rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs ve čtvrtek 14. prosince. Jde už o třetí dohodu s vysokou školou podle novelizovaného vysokoškolského zákona, která má zásadní význam pro další sbližování akademické a univerzitní sféry.

Liberecká univerzita a Akademie věd uzavřely dohodu o vzdělávání doktorandů
Foto: AV ČR
Popisek: Logo Akademie věd ČR

Dosud byly uzavřeny dohody s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Přáli jsme si dohodu uzavřít ještě v roce 2017, neboť podle ní budeme přijímat studenty do doktorského studia už na jaře 2018,“ řekl rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs.

Technická univerzita v Liberci se tradičně orientuje na spolupráci s podnikatelským prostředím. Typicky je to textilní, sklářský a automobilový průmysl. Řeč se tak přirozeně stočila na současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce. Vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce s sebou nese i řadu problematických prvků.

„V konceptu změn v průmyslu se opomíjí sociální rozměr. Nám se ale v posledních letech osvědčilo propojovat technické a humanitní obory. Na vědu se tak dá dívat z úplně jiné perspektivy, kterou technici a přírodovědci mají tendenci opomíjet,“ řekla předsedkyně Eva Zažímalová.

„V automobilovém průmyslu jsou oddělení, kde vlivem robotizace výroby nepracuje ani jeden člověk. A je to špatně. Jsme lidé a potřebujeme někde získávat pracovní návyky,“ zdůraznil rektor Zdeněk Kůs.

Podepsaná dohoda vymezuje pravomoci mezi Akademií věd ČR a Technickou univerzitou v Liberci v rámci vzdělávání doktorandů. Těm se otevírají širší možnosti výběru akademických školitelů a využití laboratoří a dalších prostor Akademie věd. Na pracovištích Akademie věd mohou doktorandi absolvovat studium v různých vědních oborech, přičemž obhajoba státní doktorské zkoušky a udělení titulu Ph.D. probíhá na vysoké škole.

Pracovníci Akademie věd budou nově moci zasahovat do výběrového řízení a průběžného hodnocení jednotlivých doktorandů – budou mít zastoupení v takzvaných oborových radách. Jména akademických školitelů se také objeví na závěrečných diplomech.

Na Technické univerzitě v Liberci aktuálně studuje bezmála 10000 studentů na šesti fakultách a novém Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, které propojuje laboratoře technických oborů z celé univerzity a spolupracuje s významnými vědeckými subjekty i komerčními firmami.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

22:17 Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních o…