Metrostav: Modernizace trati Rokycany – Plzeň zahájena

19.11.2013 9:40

Správa železniční dopravní cesty zahájila důležitou modernizaci trati mezi Rokycany a Plzní. Ta je součástí páteřní transevropské dopravní sítě a vnitrostátního třetího tranzitního železničního koridoru, který vede z Prahy přes Plzeň a Cheb až na státní hranici s Německem.

Metrostav: Modernizace trati Rokycany – Plzeň zahájena
Foto: red
Popisek: Metrostav

Po dokončení modernizace celé tratě mezi hlavním městem a Plzní by cesta vlakem měla trvat méně než jednu hodinu. Přípravnou dokumentaci a projekt stavby zpracovala společnost SUDOP Praha. Realizaci pak provede za 3,9 miliardy korun Sdružení MTS+SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň, kde vedoucím účastníkem je Metrostav a.s. a členem Subterra a.s.

„Modernizace by měla přinést zkrácení jízdní doby vlaků a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Současně dojde ke zvýšení komfortu pro cestující a k dosažení maximální traťové rychlosti až na 160 km/h. Ve výhledu pak ve zhruba čtyřkilometrovém úseku uvažujeme s rychlostí až 200 km/h,“ popisuje budoucí tvář trati generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Kolář.

Stavba řeší modernizaci tratě, vedené z Rokycan až k zastávce Ejpovice převážně po stávajícím drážním tělese. Mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň-Doubravka je pak řešena přeložka trati zcela mimo stávající trasu, trať bude míjet stanici Chrást u Plzně. Přeložka je vedena ve shodě s výhledovou polohou vysokorychlostní tratě (VRT) po nových pozemcích a pod terénními útvary Homolka a Chlum je vedena v tunelu Ejpovice. Jedná se o tunel se dvěma jednokolejnými tubusy.

Od zastávky Plzeň-Doubravka do plzeňského hlavního nádraží je využita stávající trasa trati. Napojení koridoru směrem do stanice Chrást u Plzně bude zachováno jako jednokolejné, odbočení bude provedeno z nově vybudované stanice Ejpovice. Navrženým směrovým a výškovým vedením trasy se podařilo dosáhnout v  úseku Rokycany – Ejpovice traťovou rychlost 120 km/h a na přeložce z Ejpovic 160 km/h pro klasické soupravy a rychlosti 160 km/h pro jednotky s naklápěcími skříněmi v celém úseku.

Prioritním cílem je dosáhnout jízdní doby pod 1 hodinu mezi Prahou a Plzní,“ uvádí Kolář. V samotném úseku Rokycany – Plzeň se předpokládá oproti stávajícímu stavu časová úspora pro rychlíkové a spěšné spoje přibližně 9 minut. „Stěžejní záležitostí je výstavba tunelu Ejpovice se dvěma jednokolejnými tubusy, propojenými mezi sebou spojovacími chodbami. Délka obou jednokolejných tunelů od východního vjezdového portálu k západnímu výjezdovému portálu činí cca 4 150 m,“ přibližuje nejzajímavější prvky celé modernizace ředitel Kolář. Délka stávající trati se tím podle něj zkrátí o více než 6 kilometrů.

V rámci stavby se rovněž postaví nové nebo zrekonstruují stávající mosty a propustky, vystaví protihlukové stěny a zmodernizuje zabezpečovací zařízení.

Předpokládá se, že provoz bude řízen dispečerem ze stanice Rokycany, v budoucnosti pak z centrálního pracoviště v Praze.

Komfort cestujících se zvýší zejména výstavbou nových nástupišť. Ta budou mít dnes již standardní nástupní hranu s výškou 550 mm. Nástupiště budou navíc s bezbariérovým přístupem a budou opatřena i pruhy pro slabozraké. Stanice a zastávky pak získají nové osvětlením a informační zařízení.

Souběžně s modernizací tratě je připravována stavba podchodu v ulici Potoční, jejímž investorem je město Plzeň a má být realizována současně s koridorovou stavbou nebo v návaznosti na ni. Stavba je koncipována tak, že je na výstavbě koridoru nezávislá a neohrozí tak samotnou výstavbu koridoru.

Finanční prostředky pro tento projekt poskytl z národních zdrojů Státní fond dopravní infrastruktury, rozhodující část by měla být na základě žádosti o spolufinancování poskytnuta Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Předpokládaný příspěvek EU může dosáhnout až 77,06 % způsobilých nákladů. Vysoutěžená cena pro vlastní realizaci činí 3, 972 miliardy korun.

Název stavby                   Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Železniční svršek

Demontáž                                      35 143 m
Montáž kolejí UIC 60                     28 132 m
Montáž kolejí S 49                           1 338 m
Montáž výhybek                                    8 ks

Tunely

Ražená část                        4 020 + 4 045 m
Hloubená část                               60 + 70 m

Další technické parametry

Železniční mosty nové + upravené           16 ks
Celková délka přemostění                        199 m
Opěrné a zárubní zdi                                731 m
Protihlukové stěny                                 7 120 m
Délka nástupištních hran                          850 m
Nové trakční vedení                             32 100 m
Nově zabezpečené výhybkové jednotky 10 ks
Nový autoblok dvoukolejné trati           16 794 m

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tomáš Zdechovský byl položen dotaz

Proč nikdo z EU neinicuje jednání o míru?

Určitě je to s Putinem těžké, ale když se o to nikdo nebude pokoušet, jak jinak válku ukončit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

22:11 Vojenská akademie Vyškov: Zástupci Vojenské akademie tradičně uctili památku velitele paraskupiny Wolfram

Pietní akt k uctění památky velitele paraskupiny Wolfram a patrona pěší roty Aktivní zálohy Krajskéh…