Ministerstvo pro místní rozvoj: Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

22.11.2020 21:31

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou dnes na svém jednání schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek. Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj: Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek
Foto: MMR
Popisek: Ministerstvo pro místní rozvoj, logo

„Pokud bychom nepřišli s touto důležitou novelou, porušili bychom závazky, které máme vůči Evropské unii, což by se mohlo negativně odrazit na čerpání prostředků z evropských fondů. Zároveň jsme využili příležitosti a do novely jsme zapracovali vylepšení, která vyjasní dosud sporné otázky, a také odstraníme několik dílčích nedostatků. Za hlavní přínos považuji zjednodušení a snížení administrativy, která novelizace přináší,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Novelu zákona o zadávání veřejných zakázek předložilo Ministerstvo pro místní drozvoj na základě Plánu legislativních prací a také jako reakci na stanovisko Evropské komise o nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Zejména ve vztahu k problematice stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a v otázce přípustnosti ústního jednání v zadávacím řízení. Jedním z cílů MMR je také zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže či možnost poskytnout dokumentaci o zadávacím řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zpřístupněním dokumentace v certifikovaném elektronickém nástroji, což také přispěje ke snížení administrativní náročnosti.

Schválené změny:

1) změny upřesňující transpozici zadávacích směrnic:

 • dochází k úpravě § 19 odst. 3, který reguluje způsob určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb
 • upřesňují se pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení, kdy je na základě odůvodněného stanoviska Evropské komise na několika místech výslovně vyžadováno předložení písemných dokumentů a ústní komunikace je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení

2) změny vedoucí ke zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel:

 • dochází k zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty, neboť jejich současná regulace se jeví být nepřiměřeně přísná, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že záruční listiny v případě složení jistoty formou bankovní záruky jsou již vystavovány v elektronické podobě
 • ve vztahu k předkládání dokladů prokazujících splnění kvalifikace - nebude nadále vyžadováno, aby byly vybraným dodavatelem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci
 • ve zjednodušeném režimu dochází k vyjasnění terminologie
 • zpřesnění úpravy prokazování splnění podmínek účasti u dodavatelů přistupujících do zavedeného dynamického nákupního systému
 • zpřesnění úpravy pro zadávání zakázek na základě rámcových dohod a v dynamickém nákupním systému

3) změny, které mají za cíl snížení administrativní zátěže:

 • zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, nebude tak již tedy nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu zasílat
 • zadavatel nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy

4) rozšíření práv účastníků:

 • účastníkům zadávacího řízení se umožňuje požadovat po zadavateli poskytnutí údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení a údajů rozhodných pro posouzení délky zadávací lhůty

5) změny odstraňující nepřiměřenou přísnost právní úpravy:

 • umožnění uzavírat rámcové dohody i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu, neboť pro omezení v tomto směru není dán žádný věcný důvod
 • je odstraňován 50% limit pro změnu smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6, resp. hodnotu změny, neboť dostatečná limitace změny je již obsažena v § 222 odst. 9, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky v důsledku změn podle § 222 odst. 5 a 6 limitován 30 %. 

6) čistě formální změny opravující zjevné chyby, případně zjednodušující srozumitelnost textu:

 • jsou odstraňovány legislativně technické chyby a nedostatky, které však nemají žádný věcný dopad na práva a povinnosti adresátů dotčených norem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Povodí Odry: Zahájená oprava opěrné zdi v toku Bílovka v Bílovci omezí provoz

20:33 Povodí Odry: Zahájená oprava opěrné zdi v toku Bílovka v Bílovci omezí provoz

Vodohospodáři Povodí Odry zahájili opravu pravobřežní opěrné zdi v obci Bílovec v km 11,260 – 11,500…