NP České Švýcarsko: Nelehký sokolí rok v národním parku

18. 7. 2019 14:38

V Národním parku České Švýcarsko zahnízdilo letos rekordních sedm sokolích párů. Pouze v jednom případě však bylo hnízdění úspěšné.

NP České Švýcarsko: Nelehký sokolí rok v národním parku
Foto: NP České Švýcarsko
Popisek: Národní park České Švýcarsko
reklama

Obdobně neradostná byla situace také v sousedním Saském Švýcarsku. Ochránci přírody se domnívají, že za poklesem úspěšnosti hnízdění stojí s velkou pravděpodobností zvyšující se návštěvnost národních parků.

Příčin neúspěšných hnízdění může být více, například neplodnost či nezkušenost rodičovského páru, ale hlavně ulovení mláďat predátory (nejčastěji liškou, kunou nebo výrem). Ovšem i v případě predace může být prvotní příčinou vyrušení sokolích rodičů neukázněnými návštěvníky. "V letošním roce víme prokazatelně o dvou případech, kdy bylo hnízdění sokolů v národním parku zmařeno díky nevhodnému chování návštěvníků," říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko a upřesňuje: "V obou případech se jednalo o ilegální táboření v blízkosti hnízd, na které sokolí páry reagovaly opuštěním vajec, resp. bezbranných mláďat.".

V sousedním Národním parku a CHKO Saské Švýcarsko zahnízdilo letos šestnáct sokolích párů, úspěšného vyvedení mláďat se však dočkaly pouze tři z nich. "Do Českosaského Švýcarska míří stále více návštěvníků," vysvětluje Richard Nagel, ředitel odbrou veřejných vztahů Správy NP České Švýcarsko a dodává: "Ačkoliv naprostá většina turistů respektuje pravidla chování v národních parcích, s jejich celkovým rostoucím počtem bohužel narůstá i absolutní počet tech neukázěných. Pokud ale chceme, aby národní parky i nadále zůstaly domovem sokolů i dalších ohrožených ptačích druhů, je naprosto nezbytné, aby návštěvníci dodržovali zákaz vstupu do tzv. dočasně chráněných ploch v době hnízdění." Tyto plochy jsou v terénu viditělně označeny a v podobě mapy jsou zveřejněny i na webu správy NP.