Na dálnici D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem se připravuje výstavba mostu přes Bechyňský potok

13.10.2015 14:25

Stavba dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem začala skrývkami ornice a přípravnými pracemi v dubnu letošního roku. Během letošního jara a léta byly nejprve provedeny přípravné a zemní práce, kácení dřevin a odstranění pařezů.

Na dálnici D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem se připravuje výstavba mostu přes Bechyňský potok
Foto: Radek Kraus
Popisek: Dálnice D3

V současné době jsou prováděny přeložky vodovodů DN 400 a DN 1000 a přeložky vodotečí. Probíhá také odkop zeminy v zářezu s přesunem do násypu, kde se následně provádí její zlepšování hydraulickými pojivy. Část zeminy se odváží na skládku pro potřeby stavby Bošilec-Ševětín. Zahájeny již byly práce na výstavbě nového dálničního mostu přes Bechyňský potok (SO 210) v km 105,090 – zemní práce s přípravou pro hlubinné založení - a mostu SO 242 na silnici II/603. Ještě v průběhu letošního roku budou prováděny práce na spodní stavbě obou mostů. Jsou také položeny vertikální geodrény v místech konsolidačních násypů (pod SO 131 - přeložka sil. II/147 a SO 133 - přeložka sil. II/603 ), které urychlí sedání násypů a umožní tak rychleji pokračovat ve výstavbě.

Stavba je součástí prodloužení dálnice D3 směrem k rakouským hranicím a je situována v prostoru současné silnice I/3. Začátek stavby je v km 104,135 – za mimoúrovňovou křižovatkou Veselí nad Lužnicí – Sever a pokračuje směrem na České Budějovice po pravé straně stávající sil. I/3. Konec stavby je cca 400 metrů před odbočkou na sil. III/14713 (na Dolní Bukovsko) v km 109,260.

Dálnice D3 propojí hlavní město Prahu a oblast středních a jižních Čech. Dojde tak k napojení Táborska a Českobudějovicka na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže dálnice D3 na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na síť kapacitních komunikací Rakouska. Výstavbou dálnice D3 dojde ke zvýšení bezpečnost provozu, sníží se negativní dopady na obyvatele v oblastech dotčených stávající průjezdnou dopravou. Dalším přínosem dálnice bude zkrácení časové náročnosti cestování. Kvalitní a fungující dopravní infrastruktura, dominantně zde představována právě dálnicí D3, bude moci podpořit rozvoj regionů, kterými bude vedena.

Navržená trasa dálnice D3 je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes naše území až do Řecka. D3 je také součástí sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť).

Základní informace o stavbě:

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 Veselí - Borek

Doba výstavby: 36 měsíců od zahájení stavby (duben 2015)

Cena díla: 634 725 000 Kč

Délka hlavní trasy: 5125 km

Kategorie: D 27,5/120

Plocha vozovek: 155 031 m2

Počet stavebních objektů: 82

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Jak se vám se Svobodou jedná?

Zdá se, že má problém se s ostatními dohodnout. Za mě je to strašně arogantní člověk, osobně ho sice neznám, ale když ho vidím, tak na mě působí jak červený hadr na býka

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Pokles maloobchodních tržeb v srpnu pokračoval

10:06 Český statistický úřad: Pokles maloobchodních tržeb v srpnu pokračoval

Meziročně se tržby v maloobchodě v srpnu snížily reálně o 8,8 %, meziměsíčně klesly o 0,7 %.