Národní památkový ústav: Horažďovice a Klatovy se ucházejí o titul Historické město roku 2021

22.01.2022 12:11 | Tisková zpráva

Do letošního ročníku soutěže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkový rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) se v Plzeňském kraji přihlásila města Horažďovice a Klatovy.

Národní památkový ústav: Horažďovice a Klatovy se ucházejí o titul Historické město roku 2021
Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Krajský vítěz postoupí do celostátního kola a bude se ucházet o získání prestižního titulu Historické město roku a milion korun.

Městská památková zóna Horažďovice (přihláška ZDE) má rozlohu bezmála 40 ha a zahrnuje 38 nemovitých kulturních památek. Žádná z nich se nenachází v havarijním stavu. V roce 2021 zde byly v rámci Programu regenerace MPR a MPZ realizovány celkem tři obnovy historických objektů: dokončení obnovy krovu a krytiny na boční lodi a dokončení a osazení svodů na hlavní lodi kostela sv. Petra a Pavla, obnova krovu, statické zajištění štítu a oprava zdiva stodoly u čp. 57 v Podbranské ul. a oprava střechy a nátěr věže kostela sv. Jana Křtitele, včetně obnovy žaluziových výplní oken věže. Na území zóny proběhla za financování z jiných zdrojů řada dalších akcí obnovy, např. výplní okenních a vstupních otvorů objektu bývalého minoritského kláštera čp. 313 (dnes školské zařízení), fasády domu čp. 45, střešní krytiny budovy čp. 120, střešního pláště objektu čp. 628, výměna oken a oprava fasády domu čp. 280 a celková obnova domů čp. 279 a čp. 302. I nadále pokračují práce na obnově areálu zámku.

Díky vynikajícím výsledkům v programu regenerace v roce 2020 se Horažďovicím podařilo v minulém ročníku soutěže postoupit do celostátního kola.

Městská památková zóna Klatovy (přihláška ZDE) má rozlohu 34 ha a může se pyšnit 70 kulturními památkami. Ani zde nejsou žádné památky ohrožené zánikem.

V loňském roce se v rámci Programu podařilo připravit dvě obnovy: opravu fasád Vlastivědného muzea Dr. Hostaše čp. 1/IV. a nátěr oken objektu bývalé jezuitské koleje čp. 59/I. Za financování z jiných zdrojů pak bylo na území zóny přistoupeno např. k obnově fasád objektů čp. 3, 4/I., restaurování lustrů na radnici, nátěru oken vlastivědného muzea. Pokračovalo se také v budování nové expozice v kryptách pod kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce a úpravách kolem kaple sv. Anny na Hůrce.

Klatovy se přihlašují do soutěže pravidelně a obvykle také postupují do celostátního kola soutěže Přestože se jim dosud nepodařilo zvítězit, velký zasloužený úspěch si připsaly v roce 2019, kdy byly „nominovány na Cenu vedle vítěze”.

Zvítězit v celostátním kole se městu z Plzeňského kraje podařilo zatím jen jednou, a to v roce 2003, kdy titul Historické město roku získalo město Spálené Poříčí (okr. Plzeň-jih). Územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni se podílelo na realizaci programu regenerace v celém regionu západních Čech, tj. v Plzeňském a Karlovarském kraji, až do roku 2006, kdy bylo zřízeno samostatné území pracoviště pro Karlovarský kraj v Lokti; od roku 2007 je jeho územním působištěm Plzeňský kraj. Přestože ten se může pyšnit velkým počtem památkově chráněných historických center měst (tři městské památkové rezervace a jednadvacet městských památkových zón), a mnoho z nich se kontinuálně účastní Programu regenerace, mimo Klatovy a Horažďovice byla do soutěže v posledních letech přihlášeno pouze několik z nich (o některých nominacích se můžete dočíst na našem webu v dřívějších zprávách – viz odkazy pod článkem). Od roku 2006 se do soutěže přihlásila města: Klatovy (2007, 2009-2020), Stříbro (2007-2010, 2012-2014), Horažďovice (2008, 2011, 2019, 2020), Kašperské Hory (2010), Sušice (2015, 2017). Snad se situace v příštích letech změní a o soutěž projeví zájem i další města, jejichž nominace by byla zajisté oprávněná.

O soutěži a programu regenerace

Soutěž je pořádána třemi institucemi – Ministerstvem kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Cena soutěže Historické město roku za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byla poprvé udělena v roce 1995. Hodnocení probíhá ve dvou úrovních: v úrovni krajské (koordinované územními odbornými pracovišti Národního památkového ústavu) a celostátní. V krajských komisích i v komisi celostátní jsou vždy zastoupeni pověření představitelé všech tří zřizovatelů soutěže. Vítěz krajského kola obdrží finanční odměnu a pamětní list. V celostátním kole se následně rozhodne o hlavním vítězi, který se příslušný rok bude moci pyšnit titulem Historické město roku. Čeká jej zajímavá finanční odměna ve výši milion korun, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců. Vítěz celostátního kola je každoročně slavnostně vyhlášen v dubnu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel.

Program regenerace MPR a MPZ je nástrojem Ministerstva kultury k podpoře obnovy památek nacházejících se v památkově plošně chráněných územích historických měst České republiky. Byl schválen vládou ČR v roce 1992 a jeho záměrem je napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst. Předpokladem pro čerpání jeho podpory na obnovu historických objektů je finanční spoluúčast města a vlastníka památky.

Soutěž Historické město roku je pořádána za účelem ocenit nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu. Do soutěže o titul Historické město roku 2021 se přihlásilo 31 měst z celé České republiky.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. byl položen dotaz

Myslíte, že chce Rusko mír?

Jak hodnotíte podmínky, které si Rusko stanovuje pro ukončení války? Přijde vám ztráta území a zákaz vstoupit do NATO jako adekvátní podmínka? Mně teda moc ne a kladu si otázku, zda to Rusko nepožaduje záměrně, aby to vypadalo, že se dohodnout, ale vlastně vůbec nechce. Co myslíte? A věříte, že je r...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

CzechTourism: Češi letos plánují utratit více za letní dovolenou, mírně roste zájem o zahraničí

22:04 CzechTourism: Češi letos plánují utratit více za letní dovolenou, mírně roste zájem o zahraničí

Celkem 61 % Čechů se chystá strávit letošní letní dovolenou v tuzemsku, nejčastěji v Jihočeském a Ji…