Policie ČR: Evidence ukrajinských vozidel

02.10.2023 17:23 | Tisková zpráva

Registrace těchto vozidel vstupuje v platnost od 1. října 2023.

Policie ČR: Evidence ukrajinských vozidel
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Občané Ukrajiny, kteří pobývají na území České republiky, musí nově registrovat svá vozidla, která používají na našem území. Registrace těchto vozidel bude prováděna na obecních úřadech s rozšířenou působností, které spravují registr řidičů.

Samotná registrace vozidla je zdarma pro občany Ukrajiny, kteří již nyní pobývají v České republice.

Kdo provozuje motorové vozidlo s ukrajinskou registrační značkou na území ČR, musí být zapsán v evidenci ukrajinských vozidel nejpozději do 7 dnů od obdržení dočasné ochrany nebo víza s účelem strpění. Tato nová povinnost začíná platit od 1. ledna 2024.

V případě vozidel, která se v současné době nacházejí na území České republiky, je tato povinnost platná od 1. října 2023 do 31. prosince 2023.

Je třeba upozornit, že tato povinnost se nevztahuje na vozidla provozující mezinárodní dopravu.

S sebou na úřad je třeba mít následující dokumenty:

  • Doklad totožnosti osoby podávající žádost.
  • Plnou moc, pokud žadatel není sám provozovatelem vozidla. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.
  • Osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz.
  • Oznámení o provozovateli – tento dokument je potřeba vyplnit a odevzdat na příslušném úřadě. Formulář musí obsahovat jméno popřípadě jména a příjmení provozovatele, adresu pobytu, datum narození, případně rodné číslo a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, pokud se jedná o fyzickou osobu. V případě provozovatele, který je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, je potřeba vyplnit obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla firmy a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Od 1. ledna 2024 je provoz motorového vozidla s ukrajinskou registrační značkou na území České republiky bez evidence provozovatele považován za přestupek.

Pokud budete po 1. lednu 2024 řídit vozidlo s ukrajinskou státní poznávací značkou, u kterého nebude v registru zapsána osoba provozovatele, může být vám být uložena sankce až 30.000,- korun.

V případě potřeby dalších informací můžete kontaktovat Infolinku Ministerstva dopravy na telefonním čísle 222 266 759 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin.

reklama

autor: Tisková zpráva

změny ve smlouvách

Dobrý den, nechápu, jak piráti mohou podpořit pro nás tak nevýhodné změny zakládajících smluv EU. Nebo myslíte, že jsou pro nás výhodné? A kdyby byly změny schváleny, neměli bysme jako občané mít pak možnost rozhodnout, zda chceme v EU nadále zůstávat? Myslíte, že změny projdou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká televize obsadila další důležitý post v Evropské vysílací unii

22:03 Česká televize obsadila další důležitý post v Evropské vysílací unii

Zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize a moderátor Martin Řezníček byl zvolen do pozice …