Povodí Labe: Revitalizace Rozkoš - Domkov

28.05.2020 7:34

Povodí Labe provádí revitalizaci koryta Rozkošského potoka v místě zaústění do Domkovské zátoky jižní nádrže VD Rozkoš.

Povodí Labe: Revitalizace Rozkoš - Domkov
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe
reklama

Cílem revitalizace je podpora vodního a mokřadního ekosystému, vytvoření široké škály biotopů pro volně žijící zvířata a rostliny, obnova a zvýšení biodiverzity zájmového území. Zároveň dojde k posílení akumulace vody v krajině, podpoření přirozené retenční schopnosti krajiny a zlepšení ornitologické situace v prostoru nádrže Rozkoš.

Revitalizace toku začne cca 500 m pod ČOV Šonov a dále se napojí na starou revitalizaci z 90. let, která ústí do původního koryta a bezprostředně poté do Domkovské zátoky. Původní napřímené koryto bude částečně zasypáno. Běžný průtok Rozkošského potoka povede po odbočení oddělovacím objektem do sníženého levého břehu nivy. Zde povede nově vybudovaným meandrujícím korytem. Pro stabilizaci nivelety dna budou použity v místě pokácené kmeny stromů.

Biodiverzita v údolní nivě bude podpořena zřízením čtyř různě hlubokých a různě osluněných neprůtočných tůní.

Část stávajícího koryta bude využita pro uložení přebytků výkopku. Do nezasypaných částí dotovaných drobnou vodotečí budou vloženy objekty z mrtvého dřeva a dále bude stávající koryto ponecháno samovolnému vývoji.

Revitalizace delty je koncipována rozvětvením toku do bočních větví o různé výšce nivelety. Deltu tak budou tvořit tři nízké ostrovy. Zaústění delty navazuje na vzdutí od brodu s mostkem.

Brod bude zvýšen o 0,2 m a netěsnící hradící konstrukce v mostku bude vyměněna a utěsněna. Toto opatření zvýší vzdutí a zmírní kolísaní hladiny ve vzdutí. Tím bude zajištěn pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území, biodiverzitu a vodní režim krajiny.

Akce byla zahájena v listopadu 2019. Ukončení stavby dle smlouvy o dílo je v květnu 2021. Náklady ve výši téměř 3 mil. Kč jsou hrazeny z Operačního programu životní prostředí Státního fondu životního prostředí při Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Projekt Eldicare – Slaďování dovedností v rostoucí evropské šedé ekonomice

8:51 Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Projekt Eldicare – Slaďování dovedností v rostoucí evropské šedé ekonomice

Eldicare je projekt SSA („Aliance odvětvových dovedností“) financovaný Evropskou komisí v rámci prog…