Povodí Labe: Zahájení poslední etapy protipovodňových opatření v povodí Třebovky

19.07.2019 10:51

Slavnostním poklepáním na základní kámen byla zahájena realizace poslední části protipovodňových opatření v povodí Třebovky. Úprava toku a výstavba ochranných prvků bude provedena v úseku Třebovice – Česká Třebová. Jedná se o poslední část celého rozsáhlého systému protipovodňových opatření.

Povodí Labe: Zahájení poslední etapy protipovodňových opatření v povodí Třebovky
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe
reklama

„Přestože v posledních letech řešíme především sucho a způsoby, jak zadržovat vodu v krajině, neznamená to, že zapomínáme na protipovodňová opatření. Ostatně jejich důležitost se opět ukázala při letošních květnových vydatných srážkách. Každoročně do ochrany obyvatel před povodněmi investujeme více než půl miliardy korun. Na podzim loňského roku jsme zahájili čtvrtou etapu protipovodňových opatření, jejíž součástí je i dnes zahajovaná úprava toku v úseku z Třebovice do České Třebové. Na ni dá Ministerstvo zemědělství spolu s Povodím Labe přes 440 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Cílem realizace je provést skrze obec Třebovice, Rybník a část města Česká Třebová bezeškodně návrhový průtok od 16,0 m3/s v obci Třebovice po 51,2 m3/s nad městem Česká Třebová. Toho bude dosaženo úpravou toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení, součástí akce budou i vynucené přeložky inženýrských sítí, zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Celkově bude řešeno 5,2 km toku s vynecháním několika úseků, které jsou cenné z hlediska ochrany přírody a protipovodňovou ochranu v nich z tohoto důvodu není možné vybudovat.

Na projekční přípravě akce se podílely firmy Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a VRV a.s. Zhotovitelem bude sdružení „Společnost Třebovka HT + OHL“ (vedoucí společník HOCHTIEF CZ a.s., druhý společník OHL ŽS a.s.). Stavební náklady ve výši 443 mil. Kč budou pokryty z dotačního programu Ministerstva zemědělství Protipovodňová prevence IV a z vlastních zdrojů investora. Akce by měla být dokončena v roce 2021.