Předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi navštívil Ústavní soud

22.06.2017 15:48

Předseda Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) Guido Raimondi přijel na pozvání Ústavního soudu do České republiky a dnes v jeho prostorách jednal se soudci Ústavního soudu. Spolu s ním přijeli také Aleš Pejchal, soudce Evropského soudu pro lidská práva zvolený za Českou republiku a Françoise Elens-Passos, vrchní tajemnice Evropského soudu pro lidská práva, jednání byl přítomen také Vít A. Schorm, vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský po přivítání hostů krátce pohovořil o současné situaci na Ústavním soudě a některých aktuálních otázkách, které při své rozhodovací činnosti řeší. Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková následně přednesla příspěvek na téma aplikace judikatury ESLP v rozhodovací praxi Ústavního soudu. Diskutovalo se také o vztahu judikatury ESLP a institutu obnovy řízení před Ústavním soudem a pan Guido Raimondi otevřel i téma aktuální situace ohledně Dodatkového protokolu č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Cílem tohoto protokolu je rozšíření poradní pravomoci ESLP na otázky práv a svobod chráněných Úmluvou a umožnění vnitrostátním „nejvyšším soudům“, aby si v konkrétním soudním sporu vyžádaly posudek ESLP k otázkám výkladu a použití Úmluvy. Ve hře je však zároveň otázka, které „nejvyšší soudy“ by mohly posudek žádat a odpověď na ni by měl nalézt každý smluvní stát. V České republice by tuto pravomoc mohl mít buď pouze Ústavní soud, nebo i Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, předseda Ústavního soudu však nechtěl předjímat, jaké řešení by bylo pro Českou republiku nejvhodnější, to bude předmětem dalších jednání.

Předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi navštívil Ústavní soud
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Ústavního soudu

Lze připomenout, že o tomto protokolu jednal se soudci při své návštěvě Ústavního soudu v dubnu 2014 i bývalý předseda ESLP Dean Spielmann, který ho nazval „protokolem dialogu“. Dodatkový protokol č. 16 vyžaduje ke své platnosti ratifikaci 10 státy z celkových 47 smluvních států Úmluvy, v současnosti je ratifikován pouze 7 státy a 11 dalších států ho podepsalo. Česká republika protokol zatím neratifikovala, nicméně předseda Ústavního soudu by ratifikaci podporoval. Přijetí protokolu by dle některých předpokladů mohlo vést k částečnému odbřemenění přetíženého ESLP.

Pracovní setkání bylo oběma stranami hodnoceno jako mimořádně přínosné, protože jak podotkl Guido Raimondi: „Evropský soud pro lidská práva má stejné poslání jako Ústavní soud – chrání základní práva a svobody - a proto se neobejde bez spolupráce s ním.“

Guido Raimondi (*1953 v Neapoli) se stal soudcem ESLP dne 5. května 2010 a jeho předsedou 1. listopadu 2015. Je autorem řady publikací z oblasti mezinárodního práva, zejména lidských práv.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

22:02 Česká pošta pokračuje v elektrifikaci svého vozového parku

Česká pošta v letošním roce obnoví téměř 2 000 vozidel.

reklama