Premiér a ministryně jednali se Svazem průmyslu o technickém školství

24.07.2015 8:53

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová včera navštívili centrálu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Tématem jejich setkání se členy vedení SP ČR v čele s jeho prezidentem Jaroslavem Hanákem byla podpora technického školství v ČR. Vláda podporuje aktivity Roku průmyslu a technického vzdělávání, který SP ČR vyhlásil na letošní rok, aby zlepšil podmínky pro těsnější spolupráci škol s firmami.

Premiér a ministryně jednali se Svazem průmyslu o technickém školství
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kateřina Valachová

České technické školství se nyní potýká s nízkým zájmem o studium. „Je to způsobeno nepopularitou technických oborů ve společnosti, převisem nabídky nejrůznějších netechnických studijních oborů a stávajícím systémem financování škol,“ uvedl viceprezident SP ČR a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš. K řešení problému by podle něj napomohla zejména větší spolupráce technických vysokých škol a gymnázií. „Z pohledu businessu by měl stát nastavit taková pravidla financování jednotlivých škol, aby byly zajištěny potřeby celé ekonomiky, především té její části, která vytváří reálné příjmy do státního rozpočtu. A to i za cenu úpravy pravidel pro financování školství,“ míní Daniel Beneš.

Účastníci schůzky jednali o prioritách a cílech SP ČR v oblasti technického vzdělávání. Jde zejména o strategii v oblasti regionálního školství, zavádění prvků duálního vzdělávání, reformu financování středních škol, povinné přijímací zkoušky i maturita z matematiky, nastavení kapacit odborných škol podle potřeb trhu práce, podporu polytechnického vzdělávání na základních školách i praktického vyučování na školách středních. Shodli se na tom, že je třeba urychleně zkvalitnit systém financování regionálního školství. Podle premiéra Bohuslava Sobotky mohou být i za stávajícího legislativního rámce zjednodušena pravidla financování škol v krajích; předseda vlády chce rovněž přispět ke zlepšení komunikace krajských úřadů se školami a firmami. „Je třeba využít zájmu zaměstnavatelů o získání kvalitních zaměstnanců,“ uvedl.

"Vítám debatu se Svazem průmyslu a dopravy ČR a věřím, že společným cílem zaměstnavatelů i vlády je zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová. „Budu usilovat o podporu kvalitního technického vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro uplatnění na trhu práce, jako je například jazykové vzdělávání. Podpořím i intenzivnější spolupráci firem a škol a principy duálního vzdělávání," naznačila své priority, které jsou v souladu se záměry zaměstnavatelů.

„Přestože je paní ministryně ve funkci poměrně krátce, tak její vyjádření podporují směr, který jsme nastavili,“ uvedl viceprezident SP ČR Jan Rafaj. „Tím, že se setkává se členy vedení SP ČR, dává najevo ochotu spolupracovat i to, že tuto problematiku vidí podobně,“ ocenil Jan Rafaj, který ovšem vládě vytýká pomalost zavádění změn do školství. „Myslím si, že některé konkrétní výsledky by měly být vidět ještě letos,“ konstatoval.

Vládní podporu aktivitám Roku průmyslu a technického vzdělávání ocenil i člen představenstva SP ČR Bohdan Wojnar. „V oblasti školství však musí být zajištěna kontinuita vedoucí k dokončování zahájených změn,“ míní. Vláda by podle jeho názoru měla k podpoře technického školství například podporovat nadané studenty, zavádět prvky duálního vzdělávání a školy hodnotit na základě kvality výuky a ne podle počtu studentů. „Vláda může přispět hlavně tím, že bude oblast technického školství dále podporovat a tématem se po dobu několika let budou zabývat titíž lidé, kteří budou mít respekt a schopnost prosazovat dobré věci,“ uvedl Bohdan Wojnar.

SP ČR tématu technického vzdělávání letos v rámci celoroční kampaně věnoval již řadu odborných diskusních setkání, například v Pardubicích či Praze. Další diskusní panely se uskuteční na podzim v Brně, Ostravě a Plzni. Ministryně školství přislíbila, že se zúčastní plzeňské debaty na téma, jak motivovat žáky k většímu zájmu o technické obory.

„Jsem rád, že vláda podporuje rozvoj technického školství, a její podpora Roku průmyslu je toho důkazem,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar. „Je nutné zavést prvky duálního vzdělávání, aby si k sobě firmy a školy znovu našly cestu, a konečně reformovat systém vysokoškolského vzdělání spočívající ve změně fungování správních rad, akademických senátů a vztahů mezi děkany a rektory,“ prohlásil.

Setkání se dále zúčastnili viceprezidenti SP ČR Jiří Cienciala a František Chaloupecký. „Předseda vlády navštívil sídlo SP ČR vůbec poprvé,“ připomněl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. „Jde o signál, že si vláda uvědomuje potřebu rozvoje technického vzdělávání pro zvýšení konkurenceschopnosti země,“ dodal.

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zoo Plzeň: Lvíčata opustila porodní box

22:02 Zoo Plzeň: Lvíčata opustila porodní box

Samice lva berberského, původem ze Zoo Hannover, přivedla 9. srpna na svět další mláďata; 1 samce a …