Při výkupu odpadů pozor na nepoctivost a neověřené váhy!

05.01.2015 19:26

Na kontrolách ve výkupnách druhotných surovin se v roce 2014 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce, v některých případech ve spolupráci s živnostenskými úřady. Nedostatky zjistili inspektoři v celkem 60 kontrolovaných provozovnách, tj. téměř 40 %. Pravomocně bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 566 000 Kč.

Při výkupu odpadů pozor na nepoctivost a neověřené váhy!
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Nejčastěji porušili provozovatelé sběren zásady poctivosti prodeje, např. tím, že nesprávně účtovali cenu vykoupených surovin, nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „Nárůst poměru zjištěných porušení při této podnikatelské činnosti je znepokojivý a svědčí o nerespektování zákonů provozovateli výkupen druhotných surovin. Proto se na jejich kontrolu zaměříme i v roce 2015,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce, Mojmír Bezecný.

V rámci kontrolní akce, zaměřené v období od 1. 4. do 30. 9. 2014 na kontrolu výkupu druhotných surovin, bylo provedeno celkem 152 kontrol a porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno celkem v 60 případech (tj. 39,5 %). Při 19 kontrolách bylo využito dlouhodobé spolupráce s živnostenskými úřady. Inspektoři v rozsahu dozorové pravomoci České obchodní inspekce kontrolovali aktivity podnikatelů v oblasti  výkupu druhotných surovin v případech, kdy jsou tyto služby nabízeny spotřebitelům. Celkový počet kontrol a počet zjištění podle působnosti regionů znázorňuje následující tabulka:

Výsledky kontrol – výkup druhotných surovin 2014

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

Středočeský a Hl. město Praha

18

9

50,0 %

Jihočeský a Vysočina

24

12

50,0 %

Plzeňský a Karlovarský

20

9

45,0 %

Ústecký a Liberecký

43

17

39,5 %

Královéhradecký a Pardubický

17

3

17,7 %

Jihomoravský a Zlínský

13

3

23,1 %

Moravskoslezský a Olomoucký

17

7

41,2 %

Celkem

152

60

39,5 %

Zjištěné nedostatky, uložená opatření a sankce

Nejčastěji porušovaly kontrolované subjekty povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

- nejvíce nedostatků se týkalo porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3) – 40 zjištění
- informace o ceně vykupovaného odpadu (§ 12) neposkytlo spotřebiteli 16 provozovatelů
- doklad o zakoupení na vyžádání spotřebitele (§ 16) nebyl vydán v 5 případech

Dále bylo při 10 kontrolách zjištěno používání měřidel bez platného úředního ověření (porušení § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI). Inspektoři vydali do doby zjednání nápravy zákaz používání na 13 ks neověřených měřidel.

Ve 2 případech zjistili inspektoři porušení povinnosti podnikatele identifikovat při výkupu druhotných surovin osoby prodávající odpad (tj. porušení § 18 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech). V 1 případě bylo zjištěno nedodržení požadavku na zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů.

Na základě těchto zjištěných nedostatků bylo provozovatelům výkupen druhotných surovin uloženo pravomocně 55 pokut v celkové výši 566 000 Kč.

Závěr

Při porovnání výsledků kontrol sběren druhotných surovin v roce 2014 s předchozími roky došlo opět k nárůstu poměru zjištění. Svědčí to o tom, že subjekty podnikající v oblasti odpadů mají značné mezery ve znalosti zákonů pro tuto oblast, případně je záměrně porušují. Proto budou kontroly sběren odpadů opět v roce 2015 zařazeny do plánu kontrol České obchodní inspekce.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

DPP opraví tramvajovou trať v oblasti Palackého náměstí

10:39 DPP opraví tramvajovou trať v oblasti Palackého náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od 21. června 2021 od cca 4:30 začne s opravou tramvajové trati v…