Regionální značky se představily v Senátu

29.04.2013 9:00

V pátek 26. dubna 2013 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s., seminář na téma Regionální značení domácích produktů. Dopolední program moderoval jeden ze zakladatelů systému regionálního značení v ČR, Tomáš Kažmierski, a zahájil jej senátor Petr Šilar. Dále vystoupila předsedkyně Asociace regionálních značek, Kateřina Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. Ve druhé neformální části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit se s informačními materiály z mnoha z 22 regionů sdružených v Asociaci regionálních značek.

Regionální značky se představily v Senátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Senátu

Petr Šilar a Kateřina Čadilová společně vystoupili i v živém vstupu do Studia ČT24. Senátor Petr ŠILAR zde uvedl: "V přemíře značek je důležité, že u regionálních značek jde o označení původu odspoda, je to v podstatě "cechovní" značka, která není udělena zvnějšku, ale vychází ze samotného regionu."

Kateřina ČADILOVÁ dodala: "Myšlenka regionálního značení je založena na vzájemné spolupráci. Prvovýrobce z regionu potřebuje okolo sebe místní obchodníky, kteří budou odebírat jeho produkty, díky značkám se daří na sebe navazovat i další zpracovatele. Doufáme, byť je to dlouhodobá záležitost, že se nám postupně podaří vrátit do regionů to, co kdysi bylo zcela přirozené, a sice že v regionech hodnoty nejen vznikají, ale zároveň se tam i realizují, což ocení určitě nejen místní obyvatelé, ale i turisté."

Zástupci pěti značek se zaměřili na specifika svých regionů i celého systému značení. Luboš ŘEHÁK se podělil o již více než šestiletou zkušenost s regioná! lní značkou v Orlických horách a Podorlicku a zdůraznil především význam propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu a význam značky pro malé výrobce a zároveň i výhody zapojení větších firem.

V Jeseníkách se podle koordinátorky Hany OLEJNÍKOVÉ značka snaží o propojení potenciálu místní produkce a cestovního ruchu -- dokladem je např. Manuál pro tvorbu turistického produktu, který využívají všechna místní infocentra, nebo Tematická trasa vyzývající k návštěvě konkrétních producentů.

Kateřina KOREJTKOVÁ uvedla, že v Železných horách je cílem značky podpora, využití a odbyt místních služeb a výrobků v rámci zajištění hospodářské samostatnosti a stability regionu.

V Polabí je podle Markéty POŠÍKOVÉ značka postavena na spolupráci několika místních akčních skupin (MAS) a od samého počátku (tj. výběru motivu a diskuse nad pravidly) ctí jejich principy práce: mezisektorové partnerství, metoda bo! ttom up a síťování.

Příspěvky z regionů završila Marie ! ČERNÁ zkušenostmi s budováním "Sítě prodejen regionálních produktů" na VYSOČINĚ, která má pomoci místním výrobcům, především pak těm, jejichž výrobky nesou značku "VYSOČINA regionální produkt(r)" s odbytem, a podpořit dostupnost a úroveň prodeje těchto výrobků.

Ve druhé částí semináře se mohli všichni účastníci osobně seznámit s několika producenty a jejich oceněnými výrobky. Zákusky se značkou ŠUMAVA originální produkt přivezla rodinná firma Café Charlotte ze Železné rudy, hned vedle a pod stejnou značkou byly k mání Krchlebské koláče od Hany Konopíkové. VYSOČINU osobně reprezentovala krajkářka Lenka Malátová, z ORLICKÝCH HOR přijel brašnář Ladislav Hemrlík a kolekci nábytku firmy Kaplan přestavila její spolumajitelka. Českosaské Švýcarsko zastupoval řezbář Karel Kříž se svými originálními dřevěnými hřebeny a sponami a Chráněná dílna U Markétky s tkalcovskými výrobky. Nejpočetnější a navíc mezinárodní zastoupení měl nejvzdálenější region GÓROLSKO SWOBODA. Sv! é medové likéry nabízel k ochutnání David Czyž, neuvěřitelnou paletu kostěných výrobků prezentoval zástupce firmy MALEC Pracownia Galanterii z Kości z polského Ustroně a ze slovenského Klokočova přijel němý košíkář Ján Valčuha.

Koordinátoři značek ze Železných hor, Jeseníků, Polabí, Zápraží, Šumavy, Vysočiny, Moravské brány, Kraje blanických rytířů a Orlických hor se postarali o ukázky řady dalších originálních výrobků a ochutnávku nepřeberné spousty specifických koláčů, zákusků, pečiva, uzenin, lahůdkových specialit, ovocných šťáv, piva i destilátů.

To vše pod dohledem "originálního" blanického rytíře, který vstal z bájné hory, aby podpořil nejen výrobky ze svého domovského regionu, ale i myšlenku, že náš venkov ukrývá potenciál, který si zaslouží pozornost a podporu na všech úrovních.

Prezentace ze semináře a fotografie lze shlédnout na stránkách ! www.regionalni-znacky.cz

Asociace regionálních znač! ek (ARZ) ! sdružuje již 22 regionů s vlastní značkou pro místní produkty. Některou značku v rámci ARZ má aktuálně právo používat více než 600 místních výrobků nebo jejich skupin, 71 ubytovacích a stravovacích zařízení a dále byly uděleny 3 certifikáty pro zážitky. Výrobci musí povinně splňovat kritéria týkající se působnosti v daném regionu, kvalifikace, bezdlužnosti, ekologické šetrnosti a standardní kvality, zatímco vazba konkrétního výrobku na daný region se posuzuje individuálně. U ubytovacích a stravovacích zařízení se hodnotí přístup k hostům a zprostředkování informací a zážitků z daného regionu, včetně nabídky tradičních pokrmů vyrobených z místních surovin a aktivního zapojení do dění v okolí. Značení služeb v cestovním ruchu probíhá zatím na Šumavě, na Prácheňsku, v Jeseníkách, v Kraji blanických rytířů, na Zápraží a nově také v Moravském Kravařsku, připravuje se na Hané, v Beskydech a v Moravském krasu.

reklama

autor: Tisková zpráva

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

16:44 Česká obchodní inspekce: Nebezpečný vánoční řetěz ve tvaru stromu

Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je vánoční světelný řetěz ve tvaru stromu, kt…