Rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách, souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2017

29.11.2016 18:01

Konečné ceny služeb dodávky plynu pro rok 2017 zůstanou pro zákazníky v České republice (ČR) na srovnatelné úrovni jako v roce 2016. Regulované části ceny za přepravu znatelně klesnou, ceny za distribuci mírně vzrostou. Podle vývoje velkoobchodních cen plynu lze očekávat pokles neregulované části ceny přibližně ve výši 5–10 %. Negativně se na výši ceny za distribuci projevily zejména nadprůměrně teplé zimy v minulých letech a obecný trend snižování spotřeby plynu.

Rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách, souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2017
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2017 je zpracováno v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a zveřejněnými Zásadami cenové regulace pro období 2016–2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a dodržuje parametry výpočtů určených těmito Zásadami.

Nejvýraznější změnou v cenovém rozhodnutí pro odvětví plynárenství je významné snížení cen u tranzitních tarifů, tedy cen za vstup a výstup do české přepravní soustavy na hraničních bodech. Tyto, tzv. „entry“ a „exit“ tarify byly sníženy na úroveň přepravních tarifů stanovených v sousedních zemích. Důvodem snížení těchto tarifů, které hradí obchodníci s plynem přepravující plyn přes území ČR, je zachování konkurenceschopnosti, atraktivity a dlouhodobé využitelnosti české přepravní trasy. Pokud by nebyly tarify sníženy, hrozilo by nižší využití páteřní tranzitní soustavy a přenos vyšší části nákladů na zákazníky v ČR. Energetický regulační úřad (ERÚ) je přesvědčen, že provedené úpravy v nastavení regulovaných cen za službu přepravy plynu povedou k zajištění dlouhodobého využití přepravní soustavy a budou ve prospěch všech účastníků trhu s plynem v ČR.

Dalším významným krokem ERÚ je snížení uznávaného množství plynu na pohon kompresních stanic využívaných k tranzitní přepravě plynu. ERÚ dlouhodobě monitoruje využití přepravní soustavy včetně množství plynu potřebného k provozu kompresních stanic, které hradí uživatelé přepravní soustavy. Na základě nižší potřeby kompresní práce byl tento parametr stanoven na základě skutečného využití přepravní soustavy tak, aby subjekty přepravující plyn přes ČR hradili pouze takové množství plynu na pohon, které je nutné k přepravení požadovaného množství plynu přes ČR do navazujících zemí. V souvislosti se snížením tohoto parametru podal provozovatel přepravní soustavy na ERÚ žalobu.

ERÚ tímto krokem vytvořil podmínky pro to, aby byla česká přepravní trasa cenově srovnatelná s okolními systémy a byl minimalizován negativní dopad na české spotřebitele.

Cena dodávky plynu pro konečné zákazníky je na liberalizovaném trhu v ČR tvořena:
Neregulovanou cenou plynu nabízeného jednotlivými dodavateli (obchodníky s plynem a výrobci plynu), tedy cenou bez vlivu ERÚ, tato cena je výsledkem dohody mezi dodavatelem a zákazníkem. Vzhledem k vývoji cen na velkoobchodním trhu lze pro rok 2017 předpokládat pokles výše této složky o cca 5–10 %. Neregulovaná část ceny služeb dodávky plynu tvoří přibližně 4/5 celkové ceny a zákazníci mohou výběrem vhodného dodavatele dosáhnout výrazné úspory. Je však potřeba aktivity zákazníků, nelze příliš očekávat, že by obchodníci sami od sebe jen tak snižovali ceny.
Regulovanými cenami, které stanovuje ERÚ, jedná se o ceny služby přepravy plynu, služby distribuční soustavy, činnosti operátora trhu a případně věcně usměrňované ceny dodavatele poslední instance.

Regulované složky ceny služeb souvisejících s dodávkou plynu tvoří pro domácnosti a maloodběratele v roce 2017 v průměru přibližně 22 % z celkové ceny služeb dodávky plynu.

Průměrná výše ceny služby přepravy plynu do domácího bodu v roce 2017 klesne o cca 15,5 % na 15,83 Kč/MWh. Tato položka je integrována do ceny distribuce a tvoří přibližně 1–2 % z celkové ceny za služby dodávky plynu.

Cena služby distribuční soustavy zahrnující službu přepravy plynu českým zákazníkům v průměru narůstá na 205,30 Kč/MWh. Nárůst této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí průměrně 2,67 %. Cena služby distribuční soustavy včetně služby přepravy plynu tvoří z regulovaných složek ceny nejvyšší podíl, přičemž pro rok 2017 měly na její zvýšení vliv zejména kladné hodnoty korekčních faktorů za činnost distribuce plynu, vycházející z rozdílu plánovaných povolených výnosů na rok 2015 a skutečných tržeb za rok 2015, které se vyrovnávají s dvouletým odstupem.

Pozitivní vliv na regulovanou cenu služby distribuční soustavy včetně služby přepravy plynu českým zákazníkům pro rok 2017, kterou hradí čeští spotřebitelé, měly zejména následující faktory:
• Pokles nákladů na poskytování služby flexibility, která zajišťuje fyzické vyrovnávání odchylek v přepravní soustavě.
• Pokles nákladů souvisejících s pořízením plynu na krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou spotřebu v distribučních soustavách.

Tyto náklady mají přímý vliv na pokles regulované ceny, kterou hradí koneční spotřebitelé ČR.

Cena za činnost zúčtování operátorem trhu se pro rok 2017 snížila z částky 1,28 Kč/MWh na 1,06 Kč/MWh. Součástí uvedených cen za činnost zúčtování operátorem trhu není poplatek na činnost ERÚ dle § 17d energetického zákona, který stanoví svým nařízením vláda a který činí 1,34 Kč/MWh.

V listopadu 2016 vydal Úřad vlády ČR studii Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření. Tato studie mimo jiné uvádí jako doporučení „efektivnější regulaci síťových odvětví s cílem eliminace dolování renty v sektorech s oligopolní a monopolní tendencí“.

„ERÚ jako národní regulátor vytváří rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. Chrání konečné spotřebitele a pro regulované subjekty vytváří podmínky pro jejich činnost. Regulovaným subjektům musí ERÚ v rámci regulace zajistit dostatek finančních prostředků, nikoliv jejich nadbytek. Regulované subjekty musí spotřebitelům zajistit bezpečné dodávky ve standardech kvality, a to za přiměřenou cenu. To je role národního regulátora,“ uvedla Alena Vitásková.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Andrej Babiš byl položen dotaz

VY

Je dobré, že jste si uvědomil, že nemáte na to, být prezident, ale prý zas chcete být premiér. A co takhle skončit? Proč nechcete z politiky odejít, byť jak sám říkáte, Vaše žena a rodina by to ocenili? A určitě ne jen oni.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jak si stojí česká literatura a její překlady v zahraničí poodhalí výstava v MZK

7:32 Jak si stojí česká literatura a její překlady v zahraničí poodhalí výstava v MZK

Moravská zemská knihovna zve příznivce nejen české literatury na novou výstavu Česká literatura v př…