SFDI: Stavby dopravní infrastruktury již v roce 2017 využijí přínosy digitalizace

28.12.2016 16:31

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) sestavil expertní pracovní skupinu složenou ze zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství vodních cest ČR, Stavební fakulty ČVUT v Praze a expertů nominovaných odbornými sdruženími a svazy – Asociací pro rozvoj infrastruktury, Odbornou radou pro BIM, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazem stavebních podnikatelů Slovenska. Cílem pracovní skupiny je v nejbližší době rozšířit využití digitálních metod na stavbách dopravní infrastruktury financovaných SFDI a zavedení BIM (Building Information Modelling neboli informační modelování staveb). Vytvoření pracovní skupiny navazuje na usnesení Vlády ČR ze dne 2. listopadu 2016 č. 958, o významu metody BIM pro stavební praxi a návrh dalšího postupu pro její zavedení.

SFDI: Stavby dopravní infrastruktury již v roce 2017 využijí přínosy digitalizace
Foto: sfdi.cz
Popisek: Státní fond dopraví infrastruktury - logo

BIM představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Dochází k propojení přípravy, výstavby a provozování infrastruktury do jednoho komplexního digitálního systému (informačního modelu stavby neboli BIM modelu), který se vyznačuje přesností, konzistencí, koordinací a synchronizací. Informační modelování umožní zejména zvýšení kvality přípravy a realizace staveb včetně hmotných, časových i finančních úspor. Dále následně v provozní fázi umožní efektivnější péči o dopravní infrastrukturu, systematickou a cílenou údržbu s optimálním vynakládáním finančních prostředků. Tento systém se od klasického navrhování staveb liší v mnoha ohledech. Jedním z podstatných rozdílů je posun od tradičního způsobu práce k 3D modelování a cílené práci s informacemi, například s materiálovými vlastnostmi, požadavky na údržbu, časovým harmonogramem stavby nebo s kalkulací nákladů. V procesu výstavby je například možné dosáhnout výrazných přínosů využitím BIM modelu k automatickému navádění strojů. BIM nově přináší změny ve způsobu organizace a řízení. Díky efektivnější a užší spolupráci mezi všemi zúčastněnými subjekty je jejich koordinace na mnohem vyšší úrovni než při klasickém průběhu stavby.

Pracovní skupina zahájila práci na dvou základních paralelních úkolech:

  • Zpracování koncepce zavedení informačního modelování pro stavby dopravní infrastruktury
  • Podpora přípravy pilotních projektů

V pracovní skupině je nyní vedena diskuze o vhodných typech pilotních projektů z hlediska technické náročnosti a stavu přípravy. Na základě výsledku této diskuze potom vybere ŘSD a SŽDC ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a SFDI pilotní projekty, od kterých si slibují získání a osvojení nových dovedností a schopností k využití maximálních přínosů digitalizace stavebnictví.

Odborná veřejnost byla oficiálně informována o záměru využití BIM u pilotních veřejných zakázek pro dopravní stavby na konferenci BIM DAY 2016, která se konala 10. 11. 2016 v Národní technické knihovně v Praze. „V BIMu spatřujeme nový nástroj pro efektivnější vynakládání finančních prostředků. Ke skutečnému ověření přínosů bychom rádi spustili pilotní projekty již v průběhu roku 2017,“ řekl ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

Investorské organizace rezortu Ministerstva dopravy s podporou SFDI současně zahajují budování interních kapacit, včetně znalostní základny pro využití inovací a digitálních technologií pro dopravní stavby. „Vzájemnou spolupráci projekčních kanceláří, inženýrských organizací, zhotovitelů, velkých veřejných investorů a správců staveb dopravní infrastruktury při postupném využití BIM a obecně v oblasti digitalizace stavebnictví považuji za jedinečnou příležitost k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR v globálním konkurenčním prostředí, “ řekl 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Korespondenční volba

Jak se bude prosím kontrolovat platnost dokladů (OP, pas a pod.) při korespondenční volbě ? Děkuji za info. Tůmová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Rada Evropy představila první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech

16:08 Ministerstvo spravedlnosti: Rada Evropy představila první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech

Parlamentní shromáždění a Výbor ministrů Rady Evropy daly zelenou první mezinárodní úmluvě o umělé i…