SOCR: Návrh opatření pro omezení černého trhu s lihovinami

16.10.2012 14:10

Události posledních doby na trhu s alkoholickými nápoji jasně ukázaly, že problém s metanolem nevznikl při výrobě alkoholu u renomovaných značkových výrobců, ale výhradně v oblasti černého trhu. Na druhé straně je ale evidentní, že žádná sebedokonalejší opatření nezajistí stoprocentní likvidaci černého trhu.

SOCR: Návrh opatření pro omezení černého trhu s lihovinami
Foto: hns
Popisek: Metylalkohol, ilustrační koláž
reklama

Avšak pro jeho silné omezení a k co nejvyšší eliminaci zdravotně bezpečnostních rizik pro spotřebitele, doporučujeme vládě ČR posoudit a v potřebné podobě přijmout další opatření, která společně navrhujeme.

Doporučujeme zabezpečit striktní, bezpodmínečné dodržování a důslednou kontrolu Nařízení (ES) č. 178/2002 všemi účastníky dodavatelského řetězce potravin. Jednou z příčin, která se podepsala na vzniku „kauzy metanol“ bylo nedodržování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Toto nařízení mj. považuje za nezbytné vytvořit v potravinářských podnicích komplexní systém sledovatelnosti umožňující identifikovat dodavatele a přímé příjemce potravin. Tato skutečnost však dosud nebyla ze strany dozorových orgánů dostatečně kontrolována.

V oblasti výroby lihu a lihovin je třeba zavedení stálého celního dozoru u výrobců lihu a lihovin s rotací celníků, překvalifikaci nedovolené výroby lihu na trestný čin a zavedení kontroly obchodu s destilačními aparáty – evidence by měla probíhat pod dozorem celníků.

Rovněž považujeme za účinné snížit velikost spotřebitelského balení na max. 3 litry nebo dokonce na 1 litr a zakázat značení lihu „na export“.

Pokud jde o pěstitelské pálení, je dle našeho názoru potřebné zavedení vyšší kontroly tohoto typu pálení, zavedení systému speciálních kolků pro tyto produkty a zařazení pěstitelského pálení do živnosti vázané, nikoliv volné.

V oblasti dopravy je to pak potřebné zavedení systému EMCS na celou skupinu 2007 celního sazebníku bez výjimky. Mělo by být provedeno i prověření stávajících denaturačních prostředků  z hlediska jejich možné eliminace včetně prověření navrženého eurodenaturantu.

Dále doporučujeme zákaz prodeje alkoholických nápojů ve stáncích a automatech s možným stanovením výjimky pro speciální příležitosti.

K důslednějšímu a funkčnímu zabezpečení kontroly prodeje alkoholických nápojů z hlediska jeho bezpečnosti pro spotřebitele doporučujeme zavedení licencovaného prodeje (koncese) všech alkoholických nápojů, na které je uvalena spotřební daň, a zveřejnění seznamu takto licencovaných osob. Nutné je zvýšení dozoru celníků a ČOI v gastro sektoru a večerkách. Chceme rovněž iniciovat odbornou diskusi na téma zdanění lihu.

K podpoře kontroly pohybu zboží a udělení licence k prodeji tohoto zboží na vnitřním trhu doporučujeme:

  • pro kontrolu nabytí zboží musí potravinářský podnik vést podvojné účetnictví a být plátcem DPH;
  • pro kontrolu prodeje, výše DPH a v neposlední řadě k porovnání množství prodaného zboží vůči nabytému musí používat potravinářský podnik pokladnu s fiskální pamětí (registrační pokladnu).

Pokud jde o oblasti užití metanolu, pak s ohledem na skutečnost, že se metanol v ČR nevyrábí, ale pouze dováží, navrhujeme přijetí opatření k jeho částečné nebo plné náhradě etanolem, který je k dispozici v dostatečném množství. Jde zejména o jeho náhradu při výrobě paliv, dále o jeho zdanění ekologickou daní s ohledem na jeho toxicitu pro lidský organismus i životní prostředí a zejména o důslednou kontrolu jeho dovozu a nakládáním s ním.

Jsme přesvědčení, že stát by měl tyto a možná i další relevantní doporučení ze strany podnikatelů respektovat, neboť jinak na sebe přebírá velmi neúnosné a těžko zdůvodnitelné riziko.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

dTest: Home office neznamená nepřetržitou pracovní dobu

7:33 dTest: Home office neznamená nepřetržitou pracovní dobu

Díky digitálním technologiím jsme neustále k zastižení. Zaměstnavatelé a zaměstnanci si tak zvykli, …