SŽDC: Práce na brněnském hlavním nádraží končí 10. září

09.09.2017 14:22

Dne 10. září končí více než tříměsíční výluka na brněnském hlavním nádraží. V pondělí 11. září pojedou již všechny vlaky dálkové i regionální dopravy bez omezení dle platného jízdního řádu. V rámci letní výluky se realizovala oprava viaduktu přes ulici Vlhká, dále oprava 4. nástupiště a přilehlé 6. koleje a také oprava kolejí mezi brněnským hlavním nádražím a Židenicemi, a to v celkové hodnotě 170 milionů korun.

SŽDC: Práce na brněnském hlavním nádraží končí 10. září
Foto: SŽDC
Popisek: SŽDC

Oprava „Pražského viaduktu“

Cílem oprav nebylo zlepšení jeho parametrů, ale prodloužení životnosti. V první etapě v roce 2016 proběhlo statické zajištění mostu, letos následovala demontáž trakčního vedení, odstranění kabelů, návěstidla a nutné zprovoznění provizorní kabelové trasy. Odstranily se koleje a štěrk, a to až po úroveň stávající izolace. Zároveň se demontovalo zábradlí, římsy a části čelní stěny. Po nutné sanaci horní části odkrytých kleneb se položil podkladový beton s vodotěsnou izolací a zpět se zasypal štěrkem. Pak již bylo možné položit koleje a začít s montáží trakčního vedení a položením nových kabelových tras. Celkové náklady na opravu mostu přes ulici Vlhká činí 55 milionů korun.

4. nástupiště a přilehlá 6. kolej

V rámci úprav došlo ke kompletnímu zbourání nástupní hrany, postavila se zcela nová. Hrana nástupiště je vzhledem k oblouku s malým poloměrem ve výšce 300 mm a ve vzdálenosti 1650–1725 mm od osy koleje. Na nástupišti nahradil stávající asfaltobetonový povrch betonová dlažba s vodicí linií a dalšími signálními a varovnými pásy pro nevidomé spoluobčany. Zachoval se vzhled přístřešku. Ocelové a litinové konstrukce se demontovaly, vyhovující části se upravily, ostatní nahradily repliky. Nově opravené nástupiště se doplnil nový orientační i elektronický informační systém, osvětlení, staniční rozhlas či mobiliář. Celkové náklady dosáhly částky 68 mil. Kč.

Oprava kolejí mezi brněnským hlavním nádražím a Židenicemi

V rámci letní výluky proběhla také výměna pražců a kolejnic dvou kolejí mezi hlavním nádražím a odbočkou Židenice. Součástí bylo i čištění štěrkového lože, zaštěrkování, směrové a výškové úpravy koleje či svaření kolejnic do bezstykové koleje. Během listopadu letošního roku proběhne následné podbití kolejí. Celkové náklady činí 35 milionů korun.

Nutnou podmínkou pro zahájení letošních oprav bylo zajištění náhradního výstupu a nástupu cestujících v prostorách dolního nádraží. Důležité byly úpravy v samotné infrastruktuře, tedy kolejích, výhybkách apod. Přes obě koleje jsme zajistili přechod s uzamykatelnou zábranou a osvětlení nástupišť a přilehlého prostoru. Dopravce ČD měl k dispozici výdejní okno pro prodej jízdenek ve výpravní budově, zajistili jsme i staniční rozhlas. V blízkosti měli cestující k dispozici také mobilní toalety. Vybudovali jsme celkem 3 přístřešky, zajistili přístup k pitné vodě, dále automaty na menší občerstvení a teplé či studené nápoje. Do úprav infrastruktury a náhradních prostor jsme vynaložili přibližně 12 milionů korun.

Nejnáročnější opravy nás čekají v letech 2018 a 2019 a vyžádají si téměř 2, 5 miliardy korun

Tyto opravy nádraží jsou jak z dopravního, tak i technického hlediska nezbytné a nesnesou další odklad. A to ani v případě rozhodnutí o budoucí poloze brněnského nádraží. Jedná se o opravy související s udržením provozuschopnosti železničního uzlu, která je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpána. Opravy v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do realizace nového nádraží.

Investičně nejnáročnější je bezesporu kompletní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení a jeho budoucí ovládání z jednotného obslužného pracoviště. Vzhledem k tomu, že stávající staniční zabezpečovací zařízení bude během realizace stále funkční, musí se nové umístit do postavené technologické budovy. Vedle zabezpečení se bude také řešit rekonstrukce napájení, kolejí a výhybek na břeclavském zhlaví, úpravy kolejiště ve stanici i na přilehlých úsecích. Celkové investiční náklady se očekávají ve výši přibližně 1, 785 miliardy korun. Samotnou realizaci očekává správce infrastruktury od jara příštího roku do prosince 2019. Přičemž se očekává výluka v průběhu celého roku 2019.

Dále proběhnou i rekonstrukce mostů přes Křídlovickou a Hybešovu ulici. V případě těchto dvou investic za 443 milionů korun probíhá zpracování projektu stavby. Další významnou akcí bude rekonstrukce výhybek na středním zhlaví brněnské železniční stanice. Vymění se celkem 21 výhybek, modernizací projde i železniční spodek, částečně i svršek či trakční vedení. Odhad nákladů je cca 331 milionů korun.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Výdaje ze státního rozpočtu

Dobrý den, velice si vážím Vaší práce a toho, že vždy, co říkáte, máte doloženo grafy. Můžete zveřejnit graf nejvyšších 10 až 20 měsíčních výdajů z kapitol rozpočtu a pak to stejné u příjmů? Stále se jen přetřásají náklady na důchody. A co ostatní výdaje? Kam se ztrácí všechny peníze přijaté do rozp...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jihočeský kraj: Náměstek Klíma ocenil „slušnej oddíl“ z písecké Tylovky

22:54 Jihočeský kraj: Náměstek Klíma ocenil „slušnej oddíl“ z písecké Tylovky

„Zřejmě slušnej oddíl,“ ocenil v narážce na známou filmovou hlášku náměstek hejtmana pro oblast škol…