SŽDC: Reakce SŽDC na článek Jiřího Pšeničky na serveru ihned.cz

21.03.2018 22:20

Text redaktora Jiřího Pšeničky, který byl dne 20. 3. 2018 uveřejněn na serveru ihned.cz pod názvem Drtivou většinu železničních zakázek zadává SŽDC bez výběrových řízení podle zákona, zjistila protikorupční organizace, obsahuje z pohledu SŽDC řadu nepřesných informací. Správce infrastruktury proto zveřejňuje ucelenou argumentaci, která byla zpravodajskému serveru odeslána.

SŽDC: Reakce SŽDC na článek Jiřího Pšeničky na serveru ihned.cz
Foto: szdc.cz
Popisek: Správa železniční dopravní cesty

SŽDC nebyla k okomentování poskytnuta analýza spolku Oživení. Správce infrastruktury tak neznal způsob, jakým autoři došli ke své argumentaci. Odpovídal pouze obecně na dotazy pana Pšeničky. Potřeba je zmínit i fakt, že data pro svou studii získal spolek Oživení přímo od SŽDC, a to na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy mu bylo v souladu s tímto zákonem plně vyhověno, jak lze (opět zcela transparentně) dohledat na webu SŽDC.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, je veřejným zadavatelem, který zadává veřejné a sektorové veřejné zakázky podle platné a účinné legislativy a v souladu s platným nařízením o výši finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. U veřejných zakázek, které se nezadávají v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo dříve v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, postupujeme podle interních předpisů, které jsou však nastaveny analogicky k zákonu a dle jeho základních zásad. U sektorových zakázek, zadávaných mimo režim zákona, postupuje SŽDC dokonce přísněji než požaduje zákon. Držíme se tedy zcela účinné legislativy a všech souvisejících nařízení.

Nelze souhlasit s tvrzením o nízké transparentnosti zadávacích řízení. I zadávací dokumentaci k zakázkám mimo režim zákona uveřejňujeme od stanoveného limitu na webu zadavatele a zpřístupňujeme je tak širokému okruhu dodavatelů. Všechny naše smlouvy a objednávky, které podléhají povinnosti uveřejnění, pak samozřejmě taktéž ukládáme do registru smluv, kde jsou veřejnosti k dispozici.

Veřejné zakázky, u kterých zadavatel obdržel jednu nabídku, byly zadávány v režimu otevřeného řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, které umožňují podat nabídku všem, kteří sledují profil zadavatele či Věstník veřejných zakázek. Zadavatel však nemůže ovlivnit finální počet podaných nabídek. Navíc je nutné dodat, že relevantní trh v oblasti železniční infrastruktury je velmi specifický – užší, a tudíž v něm zákonitě existuje i menší okruh možných dodavatelů. Ti pro dodávání svých služeb na železnici musí splňovat přísné technické normy, předem daná kvalitativní kritéria a certifikaci. Tyto požadavky a postupy jsou jasně uvedené na našem webu, kde je zájemci mohou dohledat.

Není pravda ani tvrzení, že na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona se nevztahuje možnost přezkumu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Tento úřad přezkoumává, zda veřejná zakázka byla zadávána oprávněně (či nikoliv) mimo režim zákona. Navíc dle současně účinného zákona mohou být podány námitky proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu se zákonem (tzn., pokud se stěžovatel domnívá, že zadavatel zadal veřejnou zakázku neoprávněně jako sektorovou zakázku mimo režim zákona a tedy obchází zákon). Žádné takové námitky však zadavatel neobdržel. Způsob zadávání zakázek i proces uzavírání smluv je navíc pod neustálým dohledem a kontrolou nejen ze strany ÚOHS, ale i vnitřního auditu SŽDC nebo pravidelných kontrol ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy. Výše uvedené skutečnosti, i samotné postupy zadávání veřejných zakázek na SŽDC, byly mj. i předmětem rozsáhlé kontroly NKÚ, který žádná zmiňovaná pochybení, která autor textu čtenářům předkládá, nepotvrdil.

Pokud jde o délku lhůty pro podání nabídek, vycházíme ze své praxe a svých zkušeností na základě nich a v souladu se zásadou přiměřenosti stanovujeme délku lhůty pro podání nabídek.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: komerční tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ Dlouhé stráně: Záložáci a energetici pilovali řešení mimořádných situací. Přijel i generál Opata

9:45 ČEZ Dlouhé stráně: Záložáci a energetici pilovali řešení mimořádných situací. Přijel i generál Opata

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně poskytla azyl příslušníkům Pěší roty aktivní zálohy Kraj…