SŽDC uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci

11.12.2019 14:52

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda a policejní prezident Jan Švejdar dnes podepsali memorandum o spolupráci. Týká se především zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a ve výpravních budovách a využívání objektů SŽDC Policií ČR.

SŽDC uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci
Foto: SŽDC
Popisek: SŽDC

„Naše společné kroky budou směřovat k dalšímu zvýšení bezpečnosti na vybraných železničních přejezdech a omezení počtu rizikového jednání na nich a především vyšší míry ochrany života a zdraví. Budeme spolupracovat i v oblasti využívání objektů v naší správě policií,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

„Vážím si dlouhodobé spolupráce PČR se SŽDC a věřím, že se nám podaří dohodnout na podmínkách využívání drážních objektů základními útvary PČR a že společně nastavíme systém řešení přestupků v souvislosti s nerespektováním výstražných znamení na rizikových železničních přejezdech,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.

SŽDC investuje ročně přibližně miliardu korun do zlepšení bezpečnosti na všech typech železničních přejezdů. Každý rok se tak zvýší úroveň zabezpečení na přibližně 150 úrovňových kříženích. Vzhledem k závažným střetnutím způsobeným nedodržováním pravidel silničního provozu jeho účastníky hledá další možnosti ke zvyšování bezpečnosti včetně úzké spolupráce s Policií ČR. Jednou z nich je i instalace monitorovacích kamer na železničních přejezdech.

„Právě včera jsme zahájili zadávací řízení na instalaci systému pro dokumentaci a vyhodnocování přestupků spáchaných řidiči silničních vozidel na železničních přejezdech. Jeho výstupy budou předávány PČR a budou použitelné ve správních řízeních s možností pokutovat neukázněné řidiče, kteří na přejezd vjedou v době, kdy je výstražné zařízení již v činnosti. Od instalace těchto dohledových systémů si SŽDC slibuje výrazné snížení nehodovosti na železničních přejezdech,“ říká náměstkyně pro provozuschopnost dráhy SŽDC Marcela Pernicová.

Jedná se o první centralizovanou instalaci takového systému a pilotní projekt spolupráce SŽDC s Policií České republiky týkající se železničních přejezdů. Již realizovaný dohledový systém v Úvalech u Prahy naznačil jeho potenciál, když mezi lety 2017 a 2018 došlo ke snížení ročního počtu přestupků z 375 na 131.

Popsaná technologie bude nasazena na 14 železničních přejezdech, především na železničním koridoru mezi Pardubicemi a Ostravou a také na vybraných regionálních tratích, např. Žďárec u Skutče – Svitavy. Předpokládáme, že aktivace instalovaného systému bude probíhat postupně v průběhu prvního pololetí příštího roku, a to v návaznosti na uzavření smlouvy s vítězným zhotovitelem a dále na konkrétní spolupráci s Policií České republiky a správními orgány v jednotlivých regionech.

Pokud bude pilotní projekt vyhodnocen jako úspěšný, bude SŽDC pokračovat v nasazování obdobných systémů i na dalších železničních přejezdech. Prioritně se bude jednat o přejezdy s vyšší četností nedovoleného chování řidičů, které byly vytipovány ve spolupráci s Policií České republiky.

Seznam přejezdů, určených k realizaci zakázky kamerových systémů:

přejezdy

Právě uzavřené memorandum se netýká pouze zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, ale zaměří se také na navázání spolupráce v následujících oblastech:

  • vyšší míra ochrany života a zdraví a snížení nákladů vynakládaných na opravy zařízení drah dotčených mimořádnými událostmi,
  • snížení negativních dopadů porušování drážního zákona i dalších souvisejících právních předpisů,
  • zvýšení bezpečnosti v železničních stanicích,
  • ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku včetně předávání zjištěných podnětů o přestupcích správním orgánům.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Je něco, za co podle vás Babiš nemůže?

O Babišovi si nedělám iluze, ale jak jste přišel na to, že vás Agrofert odposlouchá? Jak by to dokázal? Myslíte, že má pod palcem policii?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Generální ředitel HZS ČR vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

7:10 Generální ředitel HZS ČR vyznamenán kominickým Řádem sv. Floriána

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) letos slaví 30. výročí svého založení. U této příležito…