Stanovisko Jihočeského kraje k prohlášení jihočeských hospiců ke kritické situaci financování specializované domácí hospicové péče

20.01.2016 20:20

Specializovaná domácí hospicová péče, i když je použit nepřesný název, je zdravotní službou. Zdravotní služba by měla být hrazena zdravotními pojišťovnami, které rovněž odpovídají za dostupnost zdravotní péče.

Stanovisko Jihočeského kraje k prohlášení jihočeských hospiců ke kritické situaci financování specializované domácí hospicové péče
Foto: kr-jihocesky.cz
Popisek: Jihočeský kraj

Péči indikuje lékař a provádí všeobecná sestra. Původním záměrem tzv. terénní hospicové péče bylo vytvoření multidsciplinárního týmu, který měl zahrnout jak zdravotní, tak sociální a navíc i duchovní složku péče o paliativně nemocné a rodinné příslušníky. Tento záměr ovšem nebyl doposud fakticky legislativně naplněn. V současné době si příslušní poskytovatele „pomáhají“ zaregistrováním sociální služby péče – tedy odlehčovacích služeb poskytovaných terénní formou. Obdobné služby zajišťuje řada dalších subjektů, včetně paliativní péče. Ze signatářů Prohlášení mají tuto sociální službu v Jihočeském kraji zaregistrovanou pouze tři poskytovatelé. Žádost do dotačního řízení pro rok 2016 podal jen jeden z nich.

K podpoře samotné  - Jihočeský kraj vždy oceňoval a podporoval aktivity těchto subjektů, které vznikaly postupně od roku 2010 do roku 2015. Nejen morálně, to lze doložit dopisy ústředním orgánům k investicím i získání evropských prostředků, ale i finančně. V roce 2014 lze zmínit např. grantový program Podpora hospicové péče s alokací 1 mil. Kč, z něhož bylo ale vyčerpáno pouze 746 tis. Kč a všichni uchazeči tak byli plně uspokojeni. Kraj navíc každo-ročně vyhlašuje řadu dalších dotačních titulů v sociální oblasti, které jsou přístupné pro všechny oprávněné žadatele. Pobytovou péči ve formě odlehčovacích služeb pro tuto cílovou skupinu, tedy Hospic Prachatice, podpořil kraj v roce 2015 nadstandardně oproti jiným poskyto-vatelům daného druhu služby částkou 3 133 000,- Kč. Důstojný odchod člověka by měl být zajištěn rovněž doma, v nemocnicích i domovech pro seniory, tam všude umírají lidé. I proto se kraj snaží vytvořit další nová hospicová oddělení v krajských nemocnicích, pilotní projekt při-pravujeme v Jindřichově Hradci.

Jihočeský kraj je připraven jednat, nicméně i signatáři musí respektovat pravidla, v dotačním řízení učinit nezbytné kroky, požádat o zařazení do sítě sociálních služeb a dodržet dané termíny a podmínky. Tím však řešíme pouze sociální složku služby, zdravotní část musí samotní poskytovatelé vyjednat se zdravotními pojišťovnami. Naším úkolem je při aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb akcentovat tuto formu služby.

Konstatujeme s politováním, že ze strany signatářů, kromě jediného, nedošlo k žádné z těchto iniciativ. Je jistě náhodné, že dva z nich jsou politicky činní. Věřím, že některé problémy bude snazší vyřešit u jednacího stolu, nikoliv prostřednictvím médií.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Karla Maříková byl položen dotaz

A a B

Je hezké, že chcete všem přidávat, navyšovat dávky, ale proč neříkáte i to B - tedy kde na to vzít? Jste pro zýšení daní? Jakých?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Na Moravě nechybí dobíjecí stanice pro elektromobily ani u vinohradů

22:11 ČEZ: Na Moravě nechybí dobíjecí stanice pro elektromobily ani u vinohradů

ČEZ aktuálně provozuje po celé České republice téměř 470 veřejných dobíjecích stanic. Hned dvě z nic…